Anda di halaman 1dari 18

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM


SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN

KERTAS KERJA
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
PERTANDINGAN BOLA BALING

ANJURAN:
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
P2A- MT [AMBILAN JAN 2014]

TARIKH
22 SEPTEMBER 2014 (ISNIN)

TEMPAT
GELANGGANG BOLA BALING IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM,
KEDAH DARUL AMAN

MASA
9

PAGI 3 PETANG
1

Penghargaan
Di sini, kami ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi
penghargaan kepada beberapa pihak yang telah membantu kami bagi menjayakan kertas
kerja Pengurusan dan Pengelolaan Pertandingan Permainan Bola Baling yang diwajibkan
dilaksanakan oleh guru-guru pelatih PISMP P2A.
Pertama sekali, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah bagi
subjek Permainan Bola Baling, Encik Mohd. Zainuri Embi dan Encik Shuid Abdul Kadir.
Mereka telah menyumbangkan idea serta pendapat mereka untuk memudahkan kami
melaksanakan kerja kursus kami dan tidak berasa jemu menjawab pertanyaan kami
sepanjang beberapa minggu ini. Kami memperoleh banyak pengetahuan atas tunjuk ajar
mereka.
Di samping itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan sekelas
sesama sendiri. Kami telah menghulurkan bantuan antara satu sama lain apabila kami
menemui kesusahan dalam proses menyediakan kertas kerja ini. Atas bantuan daripada
pihak-pihak yang dinyatakan di atas, kami berupaya menghasilkan kertas kerja yang baik
tanpa halangan yang besar. Sekali lagi, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas tunjuk
ajar dan bimbingan semua pihak.

1.0 Pendahuluan
Bidang sukan sangat penting dalam mengoptimumkan keupayaan fizikal seseorang
selaras dengan ungkapan minda yang cerdas terletak pada tubuh yang sihat. Dalam
konteks ini, bidang sukan memainkan peranan yang penting bagi melahirkan insan yang
sihat, cergas dan produktif agar dapat memberikan sumbangan kepada kesejahteraan
sosial serta pembangunan ekonomi negara. Justeru, pelbagai aktiviti sukan diperkenalkan
bagi menarik minat masyarakat agar mengamalkan gaya hidup sihat dan aktif.
Pada zaman moden ini, aktiviti sukan yang diberikan tumpuan ialah bola baling. Bola
baling merupakan salah satu jenis sukan yang berpotensi untuk dibangunkan sebagai sukan
teras negara. Bagi melahirkan juara-juara baru dalam bidang sukan ini, permainan ini
memerlukan latihan dan pertandingan yang diadakan secara berterusan. Untuk melahirkan
atlet yang cemerlang, sudah pasti negara memerlukan pemain yang benar-benar berkaliber
yang akan berjaya menjadi juara di peringkat antarabangsa.

2.0 Pengenalan
Pertandingan bola baling ini adalah salah satu aktiviti kokurikulum yang dianjurkan
oleh guru pelatih PISMP P2A. Aktiviti ini boleh disertai oleh para guru pelatih kelas P2A,
PISMP Ambilan Januari 2014. Pertandingan ini akan diadakan di gelanggang bola baling
IPG Kampus Sultan Abdul Halim pada 22 September 2014.
Penganjuran pertandingan ini bertujuan memberikan satu pendedahan kepada
setiap ahli pengurusan tentang satu sistem pengurusan acara sukan yang bakal
berlangsung dengan jayanya. Pengurusan yang ditadbir melalui perancangan strategik,
pengelolaan efisien, pengarahan adil, kerjasama sepasukan, koordinasi, pelaporan tugas,
penganggaran dan kegunaan belanjawan yang bijak. Dengan ini, para guru pelatih dapat
mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dengan baik. Selain itu, pertandingan ini juga
dapat melatih para guru pelatih untuk mengelola sesuatu aktiviti atau program apabila sudah
berada di medan utama iaitu di sekolah.

3.0 Rasional
Pertandingan bola baling ini merupakan sebahagian pengisian unuk menggerakkan
sekumpulan manusia menuju ke suatu arah yang telah ditentukan melalui dorongan yang
tidak memaksa supaya peka terhadap arena bola baling. Dasar ini dibentuk atas rasional
kegiatan pertandingan seharusnya mendapat pengiktirafan, sokongan dan galakan yang
sama sebagaimana juga yang diberikan kepada keperluan asas yang lain seperti akademik
dan kegiatan kokurikulum supaya dapat melahirkan pemain yang seimbang dari segi
kesejahteraan minda dan jasmani.
Melalui pertandingan bola baling, guru pelatih dapat memupuk etika pemain iaitu
mempunyai

displin

diri,

saksama,

bersemangat

kesukanan,

sentiasa

bertindak

mempertingkat dan melengkapkan serta memantapkan diri dari segi mental, fizikal, sosial,
emosi dan sahsiah. Selain itu, pertandingan ini juga dapat memupuk semangat yang tinggi,
keazaman yang kuat dan sikap toleransi

serta dapat memberi penekanan kepada

seseorang guru pelatih selaras dengan matlamat dan objektif permainan untuk
menghasilkan pemain-pemain bola baling yang mantap, berwibawa, berpengetahuan dan
seimbang dalam menguasai kemahiran permainan dengan penerapan nilai-nilai murni ke
arah pembentukan tingkah laku dan peribadi seseorang.
Kursus ini menitikberatkan penglibatan guru pelatih PISMP P2A Ambilan Januari
2014. Untuk mencapai rasional pertandingan bola baling pada tahun ini, penglibatan semua
amatlah dihargai kerana komitmen serta kerjasama merupakan kunci utama dalam usaha
menjayakan kursus ini.

4.0 Matlamat
Matlamat pertandingan ini adalah untuk memberi pendekatan berkaitan peraturan
dan teknik permainan bola baling. Pertandingan ini bertujuan untuk meningkatkan keyakinan
diri serta menguji ketahanan fizikal dan mental setiap peserta. Pertandingan ini juga dapat
membina keyakinan diri dan mengukuhkan rohani agar dapat membentuk modal insan yang
seimbang selaras dengan pembangunan negara yang mampan.

5.0 Objektif
Memberi peluang kepada guru pelatih merasai pengalaman dalam pertandingan
bola baling.
Membentuk guru pelatih yang mampu berdikari dan mampu menyesuaikan diri
dalam pelbagai situasi.
Melatih guru pelatih untuk memupuk toleransi, bertanggungjawab dan menghargai
kesihatan tubuh badan.
Meningkatkan keberanian dan keyakinan diri semasa menyertai pertandingan yang
disediakan.
Melahirkan guru pelatih yang berpengetahuan dalam sukan bola baling.
Memupuk

semangat

bekerjasama

antara kumpulan

serta

mengikis

sikap

mementingkan diri sendiri.


Melahirkan guru pelatih yang seimbang dari segi intelek, rohani ,emosi dan sosial.

6.0 Aktiviti
Aktiviti yang akan dijalankan dalam pertandingan ini adalah seperti yang berikut.
6.1 Pertandingan Permainan Bola Baling
Rujuk Lampiran 1 untuk Aktiviti Pertandingan.

7.0 PERINCIAN PROGRAM


Program ini dicadangkan untuk diadakan seperti perincian berikut:
Nama Program
Tarikh
Hari

:
:
:

Pertandingan Permainan Bola Baling


22 SEPTEMBER 2014
Isnin

Masa

9 pagi 3 petang

Rujuk Lampiran 2 untuk Tentatif Program.

8.0 PENGLIBATAN
Seramai 20 orang guru pelatih akan menyertai pertandingan ini dan 2 orang pensyarah yang
akan mengiringi guru pelatih sepanjang pertandingan ini berlangsung.

Pelajar
Kumpulan Sasaran

Lelaki

Kumpulan Guru Pelatih

Pensyarah

Perempuan
10

10

P2A
Jumlah

22
Jadual 8.1 Jumlah guru pelatih dan pensyarah yang terlibat.

Sila rujuk pada Lampiran 3 untuk senarai nama guru pelatih.


8.1 PENGADIL PASUKAN BOLA BALING
1.
2.
3.
4.

Agnes Chong Tze Yan


Chang Foo Yung
Cheok Sye Wei
How Chun Yip

9.0 PENSYARAH YANG TERLIBAT


9.1 Encik Mohd. Zainuri Embi
9.2 Encik Shuid Abdul Kadir

10.0 JAWATANKUASA PROGRAM


10.1 AHLI JAWATANKUASA INDUK
10.1.1 Penasihat

Encik Mohd. Zainuri Embi


Encik Shuid Abdul Kadir
Pensyarah Permainan Bola Baling

10.1.2 Pengerusi

How Chun Yip

10.1.3 N. Pengerusi :

Agnes Chong Tze Yan

10.1.4 Setiausaha

Penny Thian Tene Tene

10.1.5 Bendahari

Amanda Wong Seow Jyun

10.2 AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA


10.2.1 Buku Program

Tong Cindy
Wong Khing Yun

10.2.2 Aktiviti / Peralatan

Hu Hin Won
Saw Kuan Che

10.2.3 Urusetia dan Pendaftaran

Cheok Sye Wei


Chieng Shaw Hwa

10.2.4 Makanan / Minuman

Chua Bao Ying


Lui Yin Yik
8

10.2.5 Tempat

Tie Tzer Sung

10.2.6 Hadiah dan Cenderahati

Cheok Siew Bee


Yeow Kang Le

10.2.7 Kebajikan / Keselamatan

Albert Ling Nguong Baul

10.2.8 Publisiti

Alex Ngu Ing Loong


Sim Jia Jin

10.3

10.2.9 Permainan

Chang Foo Yung

10.2.10 Dokumentasi

Teoh Teik Yong

GARIS PANDUAN DAN SENARAI TUGASAN MENGIKUT PENGKHUSUSAN


BIDANG TUGAS

JAWATANKUASA

Pengerusi

Naib Pengerusi

BIDANG TUGAS
Bertanggungjawab dalam pengendalian dan menentukan

kursus berjalan dengan lancar.


Memastikan semua ahli jawatankuasa menjalankan tugas.
Bertanggungjawab untuk hadir dalam setiap mesyuarat dalam

pelaksanaan program.
Bertanggungjawab membantuPengerusi di dalam

Jawatankuasa.
Bertanggungjawab menguruskan mesyuarat jawatankuasa

dan penyediaan laporan program.


Bertanggungjawab untuk hadir dalam setiap mesyuarat dalam

pelaksanaan program.
Memanggil ahli jawatankuasa untuk mesyuarat.
Mengumpul semua maklumat dan merekodkan semua fail-fail

sebagai rujukan.
Bertanggungjawab untuk hadir dalam setiap mesyuarat dalam

Setiausaha

pelaksanaan program.
Menguruskan urusan surat-menyurat kepada pihak

berkenaan.
Menyediakan dan mengedarkan catatan minit mesyuarat dan

surat pekeliling kepada yang berkenaan.


Menyediakan kertas kerja yang diperlukan untuk

mengendalikan program.
Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan kelab

atau persatuan.
Membuat kutipan daripada setiap ahli.
Membuat bajet untuk persediaan program.
Menyediakan laporan kewangan untuk diaudit dan

dibentangkan dalam Mesyuarat Agong.


Menyediakan buku program dan mengedarkan kepada

semua orang yang terlibat.


Memastikan bahawa semua orang ada dapat buku program.
Maklumat dalam buku program mesti jelas dan lengkap.
Menyenaraikan senarai semak peralatan bagi setiap aktiviti.
Memastikan segala peralatan berada dalam keadaan baik.
Menyediakan dan memastikan alatan untuk melakukan aktiviti

berada dalam keadaan yang baik.


Menerangkan cara pelaksanaan dan perjalanan aktiviti.
Memastikan langkah langkah keselamatan setiap aktiviti

dipatuhi.
Menyambut tetamu.
Menyediakan kaunter pendaftaran untuk sebarang urusan

Pendaftaran

pendaftaran dan pertanyaan.


Membuat pendaftaran peserta.
Menguruskan tempat pendaftaran.
Memastikan keperluan/borang-borang yang diperlukan

Makanan/Minuman

semasa pendaftaran.
Menyediakan menu makanan dan minuman sepanjang

program.
Memastikan bekalan makanan dan minuman mencukupi

Bendahari

Buku Program

Aktiviti/ Peralatan

Urusetia dan

untuk pensyarah pengiring dan pelajar yang terlibat dalam

program.
Menguruskan makanan dan minuman yang disediakan

10

Tempat

kepada pihak-pihak tertentu.


Memastikan pengurusan makanan dan minuman berjalan

lancar.
Memohon kebenaran penggunaan dewan untuk program

selama dua hari.


Memastikan dewan berada dalam keadaan yang bersih dan

teratur.
Memastikan semua penggunaan elektrik dalam dewan ditutup

apabila prgram sudah tamat.


Bertanggungjawab untuk menyediakan hadiah dan

cenderahati yang diperlukan.


Menyusun hadiah dan cenderamata.
Menyediakan senarai pemenang hadiah.
Meminjam dan membawa peti pertolongan cemas sewaktu

program.
Menyediakan tempat rawatan bagi pesakit.
Memastikan keselamatan peserta dengan

kawasan pertandingan tidak licin dan selamat digunakan.


Memastikan keselamatan penonton.
Menyediakan
banner
atau
kertas
maklumat
dan

mamaparkannya di tempat-tempat yang strategik.


Menyusun hadiah dan cenderamata.
Menghebahkan
maklumat
yang
berkaitan

Hadiah dan
Cenderahati

Kebajikan /
Keselamatan

Publisiti

memastikan

dengan

pertandingan dengan cara yang berbeza seperti banner,

Permainan

Dokumentasi

poster, papan infomasi ataupun laman sosial.


Menyusun jadual pertandingan dan memastikan pertandingan

dapat berjalan dengan lancar.


Menyediakan petak permarkahan untuk digunakan oleh

pengadil semasa pertandingan berlangsung.


Memastikan jadual pertandingan mengikut susunan yang

telah ditetapkan.
Bertanggungjawab merakam dan merekod segala aktiviti yang
berlangsung sepanjang program dijalankan.

11

11.0 KEWANGAN
11.1 Sumber Kewangan
BIL

SUMBER KEWANGAN

JUMLAH

1.

Yuran Pendaftaran (20 orang x RM10.00)

RM 200.00

2.

Peruntukan Aktiviti

RM100.00
JUMLAH

RM 300.00

11.2 ANGARAN PEMBELANJAAN


BIL
1.

PERKARA
Makanan Peserta, Ahli Jawatan

SEUNIT

JUMLAH

20 orang x RM 5.00

RM 100.00

Kuasa dan Pengadil


2.

Sijil Peserta dan AJK

20 orang x RM 1.00

RM 20.00

3.

Cenderamata Penyampaian

5 pemenang x RM 10.00

RM 50.00

4 pengadil x RM 10.00

RM 40.00

Hadiah Peserta
4.

Cenderamata Pengadil

JUMLAH BESAR

RM 210.00

12.0 Rumusan

12

Sukan ialah segala kegiatan yang memerlukan kemahiran atau ketangkasan serta
tenaga yang dilakukan sama ada sebagai acara pertandingan, hiburan atau untuk sukasuka bagi mengisi masa lapang atau untuk beriadah. Permainan bola baling telah dicipta
sejak sekian lama serta diperkenalkan pada zaman silam. Sukan ini mula diperkenalkan di
Malaysia pada tahun 1976 oleh Encik Lim Hock Han. Pertandingan bola baling ini
merupakan sebahagian pengisian untuk menggerakkan sekumpulan manusia menuju ke
suatu arah yang telah ditentukan melalui dorongan yang tidak memaksa supaya peka
terhadap kepentingan bola baling dalam arena sukan.
Kini, aktiviti sukan yang diberikan tumpuan ialah bola baling. Permainan bola baling
merupakan salah satu sukan yang digalakkan dalam kalangan masyarakat kerana dapat
mendatangkan bervariasi faedah. Tujuan utama pertandingan bola baling ini adalah untuk
memberi pendekatan berkaitan peraturan dan teknik permainan bola baling kepada para
guru pelatih supaya mereka dapat menguasainya dan mengaplikasikannya. Di samping itu,
pertandingan ini juga dapat meningkatkan keyakinan diri serta menguji ketahanan fizikal dan
mental setiap peserta. Keyakinan diri dari segi rohani dapat dikukuhkan agar dapat
membentuk modal insan yang seimbang selaras dengan pembangunan negara yang
mampan.
Sudah terang lagi bersuluh, permainan bola baling dapat mendatangkan pelbagai
faedah dan dapat melatih pemain-pemain supaya menjadi pemain bola baling yang handal.
Oleh itu,dengan adanya pertandingan bola baling ini, guru pelatih yang handal dalam sukan
bola baling dapat dilahirkan supaya mereka dapat memperoleh keputusan yang cemerlang
dalam setiap pertandingan pelbagai peringkat dan mengharumkan nama IPG serta nama
negara Malaysia.
Akhir sekali, usaha ini menampakkan daya dan usaha menyahut seruan kerajaan
yang menggalakkan rakyat Malaysia untuk melibatkan diri dalam bidang sukan secara
seimbang serta dapat melahirkan rakyat Malaysia yang seimbang dari segi JERI. Adalah

13

amat diharapkan agar pertandingan yang dijalankan ini akan mendapat sokongan daripada
semua pihak dalam mencapai matlamat yang telah digariskan. Semoga usaha yang murni
ini akan dilimpahi oleh Allah dengan petunjuk hidayah dan juga keberkatan, dan
dipermudahkan bagi kita dalam melaksanakannya. Segala kerjasama yang diberikan oleh
semua pihak sama ada secara langsung ataupun tidak, didahului dengan ucapan ribuan
terima kasih.

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

________________

__________________________

(PENNY THIAN TENE TENE)

(ENCIK SHUID ABDUL KADIR)

Setiausaha,

Pensyarah Penasihat,

Pertandingan Bola Baling 2014,

Pertandingan Bola Baling 2014,

Institut Pendidikan Guru Kampus

Institut Pendidikan Guru Kampus

Sultan Abdul Halim.

Sultan Abdul Halim.

Disahkan oleh:

______________________________
(TN HAJI YAKATH ALI SM HABIB MOHAMED)
Ketua Unit Kokurikulum,
Institut Pendidikan Guru Kampus
Sultan Abdul Halim.
Diluluskan oleh:

14

________________________
(TN HAJI MUSTAFA BIN ABDUL HAMID)
Pengarah,
Institut Pendidikan Guru Kampus
Sultan Abdul Halim.

Bahawasanya dengan ini saya meluluskan / tidak meluluskan program dalam kertas kerja
ini.

Ulasan:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

15

Lampiran 1
Jadual Perjalanan Pertandingan Bola Baling

Perlawanan 1
Agnes Chong Tze Yan
Alex Ngu Ing Loong
Amanda Wong Seow
Jyun
Wong Khing Yun
Yeow Kang Le

Perlawanan 5 (separuh)
Pemenang Perlawanan 1
VS

Perlawanan 2

Pemenang Perlawanan 2

Albert Ling Nguong Baul


Chang Foo Yung
Chieng Shaw Hwa
Lui Yin Yik
Tie Tzer Sung

Perlawanan 7 (akhir)
Pemenang Perlawanan 5
VS
Pemenang Perlawanan 6

Perlawanan 3
Cheok Siew Bee
How Chun Yip
Penny Thian Tene Tene
Sim Jia Jin
Teoh Teik Yong

Perlawanan 6 (separuh)
Pemenang Perlawanan 3
VS

Perlawanan 4

Pemenang Perlawanan 4

Cheok Sye Wei


Chua Bao Ying
Hu Hin Won
Saw Kuan Che
Tong Cindy

Lampiran 2
16

TENTATIF PERTANDINGAN PERMAINAN BOLA BALING

22 SEPTEMBER 2014 (ISNIN)


08.30 - 09.00 am
09.00 - 09.30 am
9.30 - 12.00 pm
12.00 - 01.00 pm
01.00 01.30 pm
01.30 - 02.30 pm
02.30 03.00 pm

Pendaftaran di Gelanggang Bola Baling


Majlis Perasmian dan Taklimat
Pertandingan Pusingan Pertama dan Separa Akhir
Makan Tengah Hari
Rehat
Pertandingan Pusingan Akhir
Penyampaian Hadiah dan Cenderahati

03.00 pm

Majlis Tertutup
Bersurai

Lampiran 3
Senarai nama guru pelatih kelas P2A yang terlibat dalam Pertandingan Permainan
Bola Baling

BIL

NAMA PENUH

NO KAD
PENGENALAN

KELAS

17

AGNES CHONG TZE YAN

940730-12-6036

P2A

ALBERT LING NGUONG BAUL

940625-13-5651

P2A

ALEX NGU ING LOONG

940429-13-6673

P2A

AMANDA WONG SEOW JYUN

930708-13-5674

P2A

CHANG FOO YUNG

940820-13-6289

P2A

CHEOK SIEW BEE

940219-05-5066

P2A

CHEOK SYE WEI

940211-02-5882

P2A

CHIENG SHAW HWA

940909-13-5696

P2A

CHUA BAO YING

931023-12-6278

P2A

10

HOW CHUN YIP

930625-08-6037

P2A

11

HU HIN WON

940311-13-5595

P2A

12

LUI YIN YIK

940629-11-5308

P2A

13

PENNY THIAN TENE TENE

940422-13-5352

P2A

14

SAW KUAN CHE

940503-89-5011

P2A

15

SIM JIA JIN

940730-01-5221

P2A

16

TEOH TEIK YONG

940329-07-5973

P2A

17

TIE TZER SUNG

940423-13-5821

P2A

18

TONG CINDY

940108-02-5606

P2A

19

WONG KHING YUN

941214-13-5686

P2A

20

YEOW KANG LE

940707-05-5209

P2A

18

Anda mungkin juga menyukai