Anda di halaman 1dari 10

Bidang:

Nombor dan Operasi

Tajuk:

Wang hingga RM10 000

Standard Kandungan:

Murid dibimbing untuk:


Mendarab nilai wang.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


Mendarab nilai wang dengan nombor hingga dua digit, 10,
100, dan 1000 dalam lingkungan RM 10 000.
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa
1. Persediaan
Pemerhatia
n dan
Analisis

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

a. Murid diminta memerhati


i. Komputer manakah yang
beberapa item/gambar yang
kamu akan pilih?
mengandungi harga ditampal di
papan hitam.
ii. Berapakah harganya?
contoh: komputer, televisyen
atau radio.
iii. Berapakah agaknya yang
perlu dibayar jika kamu
membeli 3
buah komputer yang sama?
Bagaimana jika kamu
membeli 5 buah televisyen?

RM 1735

RM 2499

RM 2
345

RM 1
250.0
0

RM 2349

Berapakah anggaran harga


yang perlu kamu bayar?
(bimbing murid untuk
membuat anggaran)
iv. Bagaimana kamu membuat
pengiraan?

(Guru juga boleh menggunakan


pamplet iklan jualan
seperti
4
9
9
Court Mamoth)
R 2 4 9 9 . 0
M
b. Murid diminta meneka harga
televisyen dan juga
bagi 5 buah
R 3 buah komputer.
harga bagi
7 4 9 7 . 0
M
2
(murid membuat
anggaran
harga)
c. Murid dipanggil secara rawak
7
4
9
7
untuk meneka
harga
tersebut.

v. Berapakah harga sebenar


bagi 3 buah komputer

tersebut?
0
3

1
6

2
2

d. Murid diminta membuat


pengiraan dan mendapatkan
jawapan sebenar bagi 3 buah
komputer
e. Murid dibimbing membuat
pengiraan dengan betul
menggunakan kaedah yang
betul.

Imaginasi

a. Setiap murid diberikan kad


imbasan yang berlainan.

Penjanaan idea
Contoh :
RM 1329.50

RM 2489.00

RM 2100.20

RM 1199.00

i. Kamu dikehendaki bergerak


mencari pasangan yang
mempunyai nilai wang yang
sama dengan kamu.
ii. Berdiri bersebelahan dengan
pasangan kamu sama ada
dua atau tiga.

iii. Jumlahkan nilai wang yang ada


b. Murid diminta bergerak untuk
pada kamu.
memadankan nilai yang sama
yang ada pada kumpulan lain.
(Murid dibimbing untuk
melakukan operasi sama ada
c. Murid yang dapat memadankan
secara darab atau tambah
nilai mereka dikehendaki berdiri
berulang)

2
7

bersebelahan.
d. Murid diminta mencari jumlah
wang berdasarkan kad
imbasan yang mereka ada.

Tekankan kepada murid


bahawa darab juga
merupakan tambah berulang

RM 1 329.50
RM 1 329.50

3
Murid A

RM 1 329.50

Murid B
RM 1 329.50

Murid C
e. Kembangkan kemahiran murid
dengan mendarab 10, 100 dan
1000
f. Perkukuhkan kemahiran murid
melalui lembaran kerja 1(a) dan
1(b)

Perkembanga
n

a. Murid dibahagikan kepada


kumpulan berempat. Setiap
kumpulan diberi wang contoh
sebanyak RM5000.00

RM 329.50
+ RM 329.50
+ RM 329.50

RM289.00 10
RM90.00 100
RM2.80 1000

i. Kamu akan diberi senarai


barang yang akan dibeli.

ii. Dapatkan bil barang yang dibeli


dan kira jumlah
b. Bawa murid ke luar kelas untuk
perbelanjaan kamu.
melakukan aktiviti jual beli.
iii.
Pamerkan bil kamu selepas
c. Setiap kumpulan diberi senarai
mengira jumlah
barang yang berbeza yang
keseluruhan perbelanjaan.
perlu dibeli.
d. Kumpulan yang menjual
barang perlu menulis bil
barangan yang di beli.
Contoh bil:

Barang

Kuantiti

Kasut
Baju
Beg
Pensil

2
4
2
12

Harga
seunit
RM150.00
RM 79.90
RM 49.00
RM 1.20

Jumlah

e. Setiap kumpulan yang


mendapat bil perlu mengira
jumlah harga yang di beli.
f. Bil yang telah siap perlu di
pamerkan
(perbetulkan kesilapan murid)

Tindakan

a. Edarkan lembaran kerja 2 dan


Lembaran Kerja 3 kepada
setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.

i. Selesaikan tugasan yang


diberi.

(Lembaran kerja boleh ditambah


mengikut keupayaan murid)
Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di


Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 dan lembaran kerja 3. Murid
perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke
kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Wujudkan semangat keusahawanan, berjimat cermat dan terapkan
sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik
darjah.

Lembaran kerja 1(a)

Penuhkan jadual di bawah

X 10

X 100

X1000

X5

X 12

X30

RM2.00
RM5.50
RM7.25
RM9.99
RM10.00

RM5.00
RM15.50
RM45.25

RM189.99
RM325.00

LEMBARAN KERJA 1(b)


Jawab semua soalan di bawah. Tunjukkkan jalan pengiraan yang kemas sistematik.
RM 324.00 x 23 =

RM89.65 x 1000 =

RM 560.30 x 16 =

RM 643.25 x 13 =

RM 230.00 x 28 =

RM98.95 x 1000 =

RM 289.65 x 10 =

RM 89.90 x 100 =

RM 87.90 x 100 =

RM 221.00 x 45 =

LEMBARAN KERJA 2
Suaikan jawapan anda.

RM 623.10 x
10

RM
9450.00

RM 84.90 x 100

RM 7296.00

RM348.00 x 20

RM 6310.00

RM 228.00 x 32

RM 8490.00

RM 9.45 x

RM 6960.00

LEMBARAN KERJA 3
Kamu dikehendaki mencatat simpanan yang mampu dibuat oleh rakan kamu sebulan
dan dapatkan jumlah simpanan rakan-rakan kamu selama setahun. Rekodkan dalam
jadual sebagaimana contoh yang diberi.
BIL
1.

NAMA RAKAN

3.

4.

SIMPANAN SETAHUN

Contoh :
MUHAMMAD ALIF
HAKIMI

2.

SIMPANAN
SEBULAN

RM 15.00

RM 15.00 x 12

RM 60.00

5.

6.

BIL
7.

8.

9.

10.

11.

NAMA RAKAN

SIMPANAN
SEBULAN

SIMPANAN SETAHUN

12.