Anda di halaman 1dari 2

JAHITAN

TINGKATAN 1
LATIHAN
Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.
1. Lengkapkan carta di bawah.
Jenis mesin jahit

( 3 markah )
2. Rajah 1 menunjukkan mesin jahit.

Berdasarkan Rajah 1 di atas, nyatakan bahagian yang berlabl A, B dan C.


A : ________________________________________________________
B : ________________________________________________________
C : ________________________________________________________
( 3 markah )

3. Nyatakan nama bagi jahitan di bawah pada ruang yang disediakan.

A : _________________ B : _________________ C : _________________


( 3 markah )