Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 1

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI


Tunjang 1 (Kecergasan)

PJ

Minggu 1
(2 Waktu)

Daya tahan kardiovasular


- aspek keselamatan

Tunjang 1 (Kecergasan)
PJ

PJ

PK

PJ

Minggu 2
(2 waktu)

Daya tahan kardiovaskular


- prosedur latihan
- kaedah latihan
Ujian Daya Tenaga Asas
(UDTA) Ujian Pra

AKTIVITI

i. Melakukan aktiviti-aktiviti
khusus bagi membina daya
tahan kardiovaskular
ii.
mengetahui langkahlangkah
keselamatan yang perlu diikuti
semasa melakukan senaman
i. menyatakan otot penggerak
utama yang terlibat dalam
aktiviti daya tahan
kardiavaskular

Skipping 15 minit

BCB
Kontekstual

Kerjasama
Tanggungjawab

Berjalan pantas
15 minit

BCB
TKP

Cekal
Tabah

i. menguji tahap kecergasan diri


pelajar

Bangun Duduk
Tubi
Tekan Tubi
Jangkauan
Melunjur
Larian 1500 meter
Perbincangan
jenis penyakit
Menggunakan
rujukan pelbagai
media.
Melakukan
kemahiran
permainan secara
berpasukan.

Kontekstual

Kerjasama
Amanah

ICT

Cekal
Yakin
Tabah

BCB
Konstruk

Toleransi
Kerjasama

Minggu 3
(2 waktu)

Minggu 4
(2 waktu)

Minggu 5
(2 waktu)

Tunjang 1
Kesihatan Diri
- Malnutrisi
- Jenis penyakit dan
akibatnya
Tunjang 2 (Kemahiran )
Permainan
Bola Sepak
- menendang dan menyerkap
Bola Jaring.
- hantaran dan menerima

CADANGAN
STRATEGI

OBJEKTIF

i. menyenaraikan penyakitpenyakit malnutrisi


ii.
menganalisis tandatanda dan sintom pengidap
malnutrisi
i. Melakukan kemahirankemahiran asas yang telah
dipelajari dengan teknik yang
betul
ii.
mengenalpasti
pergerakan yang berbahaya
dalam situasi permainan

Menyediakan folio
permainan secara
individu atau
berkumpulan.

NILAI

M.P.
PJ

PJ

PK

PJ

BIL. UNIT
Minggu 6
(2 waktu)

Minggu 7
(2 waktu)

Minggu 8
(2 waktu)

Minggu 9
(2 waktu)

TAJUK DAN ISI


Tunjang 1 (Kecergasan)
Daya Tahan Otot

Tunjang 2 (Kemahiran)
Olahraga Balapan
Lari pecut (fasa permulaan
berlepas)
Undang-undang dan peraturan

Tunjang 2 (Gaya Hidup Sihat)


Pemakanan Piramid makanan
Aras 1 dan 2

Tunjang 2 (Kemahiran)
Olahraga Balapan
Lari pecut (fasa melaju dan
penamat)
Aspek-aspek keselamatan

OBJEKTIF

AKTIVITI

i. Melakukan sekurang-kurangnya
3 aktiviti daya tahan otot.

Melakukan aktiviti
daya tahan otot
secara individu
dan berpasangan
-tekan tubi
-bangkit tubi
-kilas pinggang

i. melakukan teknik permulaan


larian dengan betul
ii.
menyatakan peraturan
permulaan larian

i. menyatakan setiap kumpulan


makanan dalam setiap aras 1
dan 2
ii.
menjelaskan fungsi
setiap kumpulan makanan
dalam setiap aras 1 dan 2
i. Menyatakan kesalahan biasa
yang dilakukan semasa fasa
latihan
ii.
ii.Menyatakan aspekaspek keselamatan semasa
melakukan aktiviti lari pecut.

Berbincang
tentang aspekaspek
keselamatan
Melakukan teknik
permulaan dan
berlepaslarian
pecut secara
individu.
Melabel otot yang
terlibat dalam lari
pecut.
Merujuk pyramid
makanan dalam
bentuk media.

CADANGAN
STRATEGI

NILAI

PM
Kontekstual

Kerjasama
Tanggungjawab

ICT
KMD

Cekal
Yakin
Tabah

PAK
ICT

Toleransi
Kerjasama

Kontekstual
PM

Kerjasama
Tanggungjawab
Interaksi

Kuiz
Merancang
aktiviti latih tubi
latihan lari pecut
dalam kumpulan
Menyediakan folio
kemahiran lari
pecut.

M.P.
PJ

BIL. UNIT
Minggu 10
(2 waktu)

TAJUK DAN ISI

i. melakukan teknik kemahiran


permainan dengan betul.
ii.
mengaplikasikan
kemahiran yang dipelajari
dalam permainan berpasukan.

Permainan kecil 6
lawan 6

i. melakukan sekurang-kurang 3
aktiviti daya tahan otot.
ii.
menyatakan otot
penggerak utama yang terlibat
dalam aktiviti daya tahan otot.
i. merancang hiding seimbang
untuk sarapan harian.

Minggu 11
(2 waktu)

Tunjang 1 (Kecergasan)
Daya Tahan Otot

PK

Minggu 12
(2 minggu)

PJ

Minggu 13
(2 waktu)

Tunjang 2 (Gaya Hidup Sihat)


Pemakanan
Piramid Pemakanan Aras 3 dan
4
Tunjang 1 (Kecergasan)
Daya Tahan Otot

PJ

Minggu 14
(2 waktu)

Tunjang 2 (Kemahiran)
Bola Sepak
-menanduk
Bola Jaring
-menjaring

Minggu 15

AKTIVITI

Tunjang 2 (Kemahiran )
Permainan
Bola Sepak
- menggelecek dan hantaran
Bola Jaring.
- mengacah dan menghadang

PJ

PJ

OBJEKTIF

Tunjang 2 (Kemahiran)
Olahraga Lontar Peluru.
-Gaya dan Fasa Lontaran
-Aspek keselamatan

i. Melakukan sekurang-kurangnya
3 aktiviti kekuatan otot
ii.
Menyatakan aspek-aspek
keselamatan semasa
melakukan aktiviti.
i. melakukan kemahiran yang
dipelajari dengan teknik yang
betul
ii.
menyatakan prinsip
biomekanik yang terdapat
dalam kemahiran yang
dipelajari.
i. melontar peluru dengan gaya
dan teknik yang betul
ii.
mengenalpasti otot
penggerak utama yang
digunakan dalam acara lontar
peluru.

CADANGAN
STRATEGI

NILAI

ICT
Konstruktivisme

Cekal
Yakin
Tabah

-Shoulder shrugs
-Heel Raises
-Squat thrush

PAK
PM

Toleransi
Kerjasama

Menyediakan
menu harian

Konstruktivisme
ICT

Kerjasama
Interaksi
Toleransi

BCB
TKP

Cekal
Yakin
Tabah

Latih tubi
kemahiran secara
individu dan
berpasangan

BCB
KBKK

Toleransi
Kerjasama

Melakukan
lontaran secara
individu

Kontekstual
PM

Kerjasama
Tanggungjawab
Interaksi

Latih tubi
kemahiran.

Menyediakan folio
Melakukan aktiviti
kekuatan otot
secara individu
dan berkumpulan

Merancang latihtubi latihan


kemahiran

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

PK

Minggu 16
(2 waktu )

Tunjang 3 (Kebersihan dan


Keselamatan Persekitaran)
Pertolongan Cemas
-DRABC (prinsip dan prosedur)

PJ

Minggu 17
(2 waktu )

Tunjang 2 (Kemahiran )

PJ

Minggu 18
(2 waktu)

OBJEKTIF

Bola Sepak
-menjaring dan menjaga gol ,
undang-undang dan peraturan
Bola Jaring
-Pergerakan kaki, undangundang dan keselamatan

i. Menerangkan prinsip dan


prosedur DRABC dengan betul.
ii.
Menunjuk cara prosedur
DRABC secara praktikal
dengan betul
i. Melakukan kemahiran dengan
teknik yang betul
ii. membincangkan kesalahan
yang dilakukan semasa latihan
dan permainan.
iii. menyenaraikan aspek-aspek
keselamatan dalam
permainan.

Tunjang 1 (Kecergasan)
Kelenturan
-Kaedah dan Faedah latihan
-Aspek keselamatan

i. melakukan sekurang-kurangnya
3 aktiviti kelenturan.
ii.
menyatakan kaedah dan
faedah latihan kelenturan

PJ

Minggu 19
(2 waktu)

Tunjang 1 (Kecergasan)
Kuasa
-Kaedah latihan
-Aspek keselamatan

i. melakukan sekurang-kurangnya
3 aktiviti kuasa
ii.
menyatakan kaedah dan
aspek keselamatan latihan
kuasa.

PK

Minggu 20
(2 waktu)

Tunjang 2 (Gaya Hidup Sihat)


Pengurusan Stres

i. menyatakan definisi stres


dengan tepat.

AKTIVITI

CADANGAN
STRATEGI

NILAI

Membuat
demonstrasi
DRABC secara
berkumpulan

TKP
KBKK

Kesedaran
Toleransi

Melakukan
kemahiran aktiviti
secara praktikal

PAK
Kontekstual

Toleransi
Kerjasama

Konstruktivisme
PM

Kerjasama
Toleransi

Kontekstual
PM

Kesedaran
Toleransi

ICT
Konstruktivisme

Toleransi
Kerjasama

Perbincangan
aspek-aspek
keselamatan yang
perlu diambil kira
dalam permainan.
-meniarap
-angkat dada dan
t
engkuk
-melentik sisi
-duduk melunjur
sebelah kaki
-jangkau
bersilang
-kilas pinggang
-lompat jauh
berdiri
-hop melepasi
halangan
-duduk melunjur
melontar
bola.
Ceramah Stres
Lakonan / sketsa

-definisi, punca dan cara


mengatasi.
M.P.

PJ

PJ

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

AKTIVITI

-lari pecut 30
meter
-lari pecut 60
meter
-melakukan
aktuviti kelajuan
secara individu
dan berkumpulan
-merekod masa
pencapaian
kelajuan
Demontrasi teknik
Latih tubi
melakukan
kemahiran

BCB
TKP

Kesedaran
Toleransi

BCB
Kontekstual

Tanggungjawab
Kasih sayang
Kesedaran

Latih tubi
kemahiran secara
individu secara
individu dan
berpasangan

Konstruktivisme
TKP

Toleransi
Kerjasama
Interaksi

Merujuk pelbagai
media
Melukis poster.
Perbahasan

PAK
ICT

Kesedaran
Toleransi

Latih tubi
kemahiran secara
individu secara

BCB
Kontekstual

PENILAIAN TENGAH TAHUN


Tunjang 1 (Kecergasan)
Kelajuan
-definisi
-kaedah latihan
-aspek keselamatan

i. Melakukan sekurangkurangnya 2 aktiviti kelajuan.


ii. menerang kaedah latihan yang
bersesuaian
iii. Menyatakan aspek-aspek
keselamatan semasa
melakukan aktiviti.

Minggu 23
(2 waktu)

Tunjang 2 (Kemahiran)

i. melakukan kemahiran yang


dipelajari dengan teknik yang
betul.
ii.
menerangkan pergerakan
bola kesan teknik pukulan yang
berbeza
i. melakukan kemahiran yang
dipelajari dengan teknik yang
betul.
ii.
membincangkan
kesalahan-kesalahan yang
dilakukan semasa latihan dan
permainan.
i. menyatakan definasi
penyalahgunaan bahan
ii. mengklasifikasi dadah dan
ubat
iii. bincang kesan bahaya dadah
kepada negara
i. melakukan smash dengan
teknik yang betul.
ii.
menyatakan aspek-aspek

Minggu 24
(2 waktu)

Tunjang 2 (Kemahiran)
Ping Pong
-Servis
-undang-undang dan peraturan

PK

Minggu 25
(2 waktu)

Tunjang 2 (Gaya hidup sihat)


Penyalahgunaan Bahan
-definisi
-jenis-jenis dadah
-cara pengambilan

PJ

Minggu 26
(2 waktu)

Tunjang 2 (Kemahiran)
Ping Pong

CADANGAN
STRATEGI

OBJEKTIF

Minggu 21
(2 waktu)
Minggu 22
(2 waktu)

Ping Pong
-Grip
-pukulan pepat dan kilas
PJ

ii.
menceritakan
pengalaman dan cara
mengatasi stress.

NILAI

-Smash
-Aspek keselamatan

M.P.

BIL. UNIT

keselamatan dalam acara ping


pong.

individu dan
berpasangan
Perbincangan
aspek
keselamatan.

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

i. melakukan kemahiran yang


dipelajari dengan teknik yang
betul dan selamat.
ii.
kenalpasti tahap ansur
maju yang perlu dibuat sebelum
kemahiran sepenuhnya
dilakukan.
i. melakukan kemahiran yang
dipelajari dengan teknik yang
betul dan selamat.
ii. kenalpasti tahap ansur maju
yang perlu dibuat sebelum
kemahiran sepenuhnya
dilakukan.
iii. kenalpasti aspek keselamatan
dalam melakukan aktiviti.

Demontrasi
kemahiran
Melakukan aktiviti
secara ansur
maju secara
individu dan
berkumpulan
Demontrasi
kemahiran
Melakukan aktiviti
secara ansur
maju secara
individu dan
berkumpulan.
Perbincangan
tentang aspek
keselamatan
Main peranan
Lakonan
sketsa

PJ

Minggu 27
(2 waktu)

Tunjang 2 (Kemahiran)
Pendidikan Pergerakan
-Gimnastik Artistik
(pola pergerakan 1 pendaratan)
-Jimnastik Irama
(pergerakan 1 imbangan)

PJ

Minggu 28
(2 waktu)

Tunjang 2 (Kemahiran)
Pendidikan Pergerakan
-Gimnastik Artistik
(pola pergerakan Statik dan
aspek keselamatan)
Gimnastik Irama (pergerakan 2 melentik dan aspek
keselamatan)

PK

Minggu 29

i. menyatakan makna
perkahwinan
ii.
menyenaraikan ahli
dalam sebuah keluarga

PJ

Minggu 30
(2 waktu)

Tunjang 1 (Kesihatan Diri)


Kekeluargaan
-institusi keluarga
-makna perkahwinan
-kerukunan rumahtangga
Ujian Daya Tenaga Asas
(UDTA) Ujian Pos

PJ

Minggu 31
(2 waktu)

Tunjang 2 (Kemahiran)
Gimnastik Pendidikan
Tema 1 Kesedaran tubuh
badan.

i. melakukan kemahiran jimnastik


Pendidikan dengan teknik yang
betul.
ii.
kenalpasti tahap ansur

i. menguji tahap kecergasan diri


pelajar

Bangun Duduk
Tubi
Tekan Tubi
Jangkauan
Melunjur
Larian 1500 meter
-bergerak secara
sentuhan
berselang
-bergerak secara

CADANGAN
STRATEGI

NILAI

PM
Konstruktivisme

Toleransi
Kerjasama

PM
KBKK

Kesedaran
Toleransi

ICT
KBKK

Kasih sayang
Hormat
menghormati
Kerjasama
Amanah

TKP

Kesedaran
Toleransi

maju yang perlu dibuat sebelum


kemahiran penuh dilakukan.

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

sentuhan selalu
-bergerak tanpa
sentuhan seketika

CADANGAN
STRATEGI

OBJEKTIF

AKTIVITI

NILAI

-bergerak
berbagai cara
menggunakan
ruang am
-bergerak
menggunakan
ruang diri
-bergerak
menggunakan
berbagai aras.
Menyediakan folio
Poster
Drama

PM

Kesedaran
Toleransi

Kontekstual
ICT

Kerjasama
Tanggungjawab

PJ

Minggu 32
(2 waktu)

Tunjang 2 (Kemahiran)
Gimnastik Pendidikan
Tema 2 Kesedaran Ruang
-Aspek Keselamatan.

i. melakukan kemahiran jimnastik


Pendidikan dengan teknik yang
betul.
ii.
kenalpasti tahap ansur
maju yang perlu dibuat sebelum
kemahiran penuh dilakukan.

PK

Minggu 33
(2 waktu)

i. membincangkan peranan ahli


keluarga untuk mencapai ciriciri keluarga bahagia.

PJ

Minggu 34
(2 waktu)

Tunjang 1(Kesihatan Diri dan


Keluarga)
Isu-isu Kekeluargaan
-tidak persefahaman
-tidak menghormati orang lain
-jurang generasi
-lari dari rumah
-perceraian
Tunjang 2 (Kemahiran)
Pendidikan Kreatif
-Tema 1 - Kesedaran Tubuh
Badan
-Tema 2 Kesedaran Rintangan,
Beban dan Masa

i. melakukan kemahiran
pergerakan kreatif dengan
teknik yang betul dan selamat.
ii.
menghuraikan komponen
kecergasan yang diaplikasikan
dalam pergerakan kreatif.

-pergerakan
keseluruhan
tubuh badan
-pergerakan
lokomotor dan
bukan lokomotor
-beban, masa

BCB
PM

Kerjasama
Tanggungjawab
Toleransi

PJ

Minggu 35
(2 waktu)

Tunjang 2 (Kemahiran)
Pendidikan Kreatif
-Tema 3 - Kesedaran Ruang,
-Kawasan, Arah
-Tema 4 Aliran beban badan
dalam ruang dan masa aliran
dan ruang

i. melakukan kemahiran
pergerakan kreatif dengan
teknik yang betul dan selamat.
ii. menghuraikan komponen
kecergasan yang diaplikasikan
dalam pergerakan kreatif.
iii. menyatakan otot penggerak

- membincangkan
komponen
kecergasan yang
diaplikasikan
dalam acara
pergerakan kreatif
- menamakan

BCB
Kontekstual

Tangungjawab
Toleransi

-Aspek keselamatan.

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

utama yang digunakan dalam


acara pergerakan kreatif.

otot-otot
penggerak utama
yang terlibat
dalam pergerakan
kreatif

OBJEKTIF

AKTIVITI
-memasang
khemah
-tinjauan kawasan
Melakar pelan
lokasi kawasan
perkhemahan.
-rujukan pelbagai
media.
-rujukan akta dan
undang-undang
pengguna

Konstruktivisme
TKP

Kerjasama
Interaksi
Semangat
kesukanan

PAK
PM

Kerjasama
Tanggungjawab
Toleransi

-mendirikan dan
mengemaskan
khemah
-perbincangan
tentang faedah
yang diperolehi
daripada aktiviti
rekreasi.
-menunjuk cara
pengurusan
-lawatan ke setor
sukan
Melukis pelan
susun atur
peralatan sukan.

Konstruktivisme
PM

Tanggungjawab
Toleransi

KMD
ICT

Kerjasama
Interaksi
Semangat
kesukanan

-kajian kes
berkaitan akta
dan undangundang

PAK
ICT

Kebersihan
Tanggungjawab
Kesedaran

PJ

Minggu 36
(2 waktu)

Tunjang 2 (kemahiran)
Rekreasi dan kesenggangan
-Perkhemahan
-pengurusan tempat

i. menyatakan jenis-jenis khemah


ii.
membincangkan pelan
lokasi kawasan perkhemahan.

PK

Minggu 37
(2 waktu)

i. Menyenaraikan hak dan


tanggungjawab pengguna

PJ

Minggu 38
(2 waktu)

Tunjang 3 (Keselamatan,
kebersihan dan keselamatan
kawasan)
Keselamatan
-Akta dan undang-undang
-Hak pengguna
Tunjang 2 (kemahiran)
Rekreasi dan kesenggangan

PJ

PK

Minggu 39
(2 waktu)

Perkhemahan
-Ciri-ciri pemilihan tempat yang
selamat
-cara mendirikan khemah
-aspek keselamatan
Tunjang 3 (Kesukanan)
Pengurusan Alatan Sukan
- saiz objek
- bentuk objek
- berat / ringan objek

Minggu 40

PENILAIAN AKHIR TAHUN

Minggu 41
(2 waktu)

Tunjang 3 (Keselamatan,
kebersihan dan keselamatan
kawasan)
Keselamatan

i. mendirikan khemah
ii. menerangkan cara mendirikan
dan mengemaskan khemah.
iii. menjelaskan faedah yang
diperolehi daripada aktiviti
rekreasi.
i. menyatakan cara pengurusan
alatan sukan yang baik dan
delamat.
ii. mencadangkan cara susun atur
alatan sukan di sekolah.

i. Menyatakan fungi agensiagensi yang terlibat dalam


kepenggunaan.
ii.
menggunakan

CADANGAN
STRATEGI

NILAI

-Agensi yang terlibat


(Kem. Perdagangan Dalam
Negeri dan Hal Ehwal Pengguna,
FOMCA, Mahkamah Tribunal
Pengguna)

M.P.
PJ

BIL. UNIT
Minggu 42
(2 waktu)

TAJUK DAN ISI


Tunjang 3 (Kesukanan)
Isu-isu dalam Pendidikan.
Jasmani dan Sukan.
-rasuah
-penggunaan bahan terlarang
-amalan yang tidak jujur

perkhidmatan agensi yang


terlibat.

OBJEKTIF
i. membincangkan sekurangkurangnya 2 isu dalam Pend.
Jasmani dan Sukan.
ii.
Menyatakan cara
meningkatkan etika atlit dalam
sukan dan permainan.

Etika dalam sukan.


-Pengelolaan

-temuramah

AKTIVITI
- mengumpul
keratin akhbar
berkaitan isu-isu
dalam sukan
-perbincangan
kumpulan
berkaitan
meningkatkan
etika atlit dalam
sukan

CADANGAN
STRATEGI
BCB
PAK

NILAI
Kerjasama
Interaksi
Semangat
kesukanan