Anda di halaman 1dari 1

MINGGU/WEEK: 25

2015

HARI/DAY: SATURDAY

MASA/KELAS/
MATA PELAJARAN
9.15 9.45 am
2 GHAZALI
MATEMATIK

TARIKH/DATE: 25 JULAI

KANDUNGAN

Bidang
Tajuk

: Nombor dan Operasi


: 7.Perpuluhan

S.K
S.P : 7.1(ii)(ii)

: 7.1

Objektif : Pada akhir PdP, murid berupaya untuk Membandingkan nilai sifar perpuluhan satu
hingga sifar perpuluhan sembilan, dengan berpandukan lipatan kertas dan gambarajah.
Aktiviti:
1.Murid melipat kertas untuk membuat perbandingan nombor perpuluhan.
3.Murid perlu mencari rakan yang boleh dibuat perbandingan nilai perpuluhan yang meraka
ada.
4..Murid diberi latihan bertulis.
EMK

: perbandingan ,kretif

BBB

: kertas liptan

Refleksi

: 19/19- menguasai

REKOD PERANCANGAN MENGAJAR 2015

Prepared by: DSAH @2015