Anda di halaman 1dari 19

DEFINISI

Trend dan Saiz Pasaran


merujuk kepada jumlah
pembeli yang berpotensi
dalam satu - satu kawasan
dagangan yang disasarkan
oleh usahawan.

TREND PASARAN
Definisi trend :
Kecenderungan
Definisi Trend Pasaran :
Merujuk kepada arah aliran penggunaan masa
kini. Ia melibatkan kecenderungan pengguna
menggunakan sesuatu barang yang dapat
memenuhi
citarasa,
gaya
hidup,
dan
keselesaan mereka.

Trend Pasaran :
Usahawan
yang
terlibat
perlu
membuat
penyelidikan terhadap pasaran yang ingin
dimasukinya.
Ini
adalah
bertujuan
untuk
mengenal pasti aliran perkembangan semasa
industri yang ingin diceburi. Perlu dinyatakan
sama ada industri tersebut sedang berkembang,
menurun atau dalam keadaan yang stabil.
Penyelidikan
secara
berterusan
di
dalam
mengenal pasti perubahan terhadap keinginan
dan cita rasa pengguna juga perlu dijalankan
untuk mengetahui perubahan cita rasa semasa
dan perubahan cita rasa pada masa akan datang.
Ini dapat membantu dalam meramalkan jualan.

INDIVIDU

Faktor Budaya
Merupakan faktor yang paling
penting yang mempengaruhi
gelagat pengguna.
Meliputi budaya pengguna,
sub-budaya pengguna dan
kumpulan sosial (social class).

Setiap
masyarakat
mempunyai
budaya tersendiri dan mempunyai
pengaruh yang kuat terhadap
pemasaran produk yang mengambil
kira perubahan dan cita rasa
tersendiri.
Memerlukan pendekatan pemasaran
yang berlainan berdasarkan bangsa,
agama dan budaya.

Kumpulan Sosial
Berdasarkan beberapa faktor seperti :

Tahap pendidikan
Tahap pendapatan
Jenis pekerjaan
Tahap kekayaan
Jenis keturunan

Setiap kumpulan sosial mempunyai pilihan


tersendiri terhadap jenis dan jenama
produk. Contohnya, pakaian, kenderaan,
aktiviti rekreasi, perabot dan kediaman.

Faktor Individu
Kesemua faktor tersebut dapat
membantu untuk mengenal pasti
sasaran produk yang dikeluarkan
oleh syarikat
Antara faktor-faktor individu adalah
seperti berikut :
KEDUDUKAN
EKONOMI
PERSONALITI

CARA
HIDUP
PEKERJAAN

PUSINGAN
JANGKA
HAYAT
UMUR

Faktor Psikologi
Motivasi faktor yang mendorong
seseorang untuk memuaskan suatu
kehendak individu dan seterusnya
memotivasi pembeli untuk membeli.
(Contoh : Mercedes)
Persepsi kemampuan untuk
menginterprestasikan sesuatu situasi
atau fenomena. (Contoh :
Pengiklanan berbentuk drama)

Pembelajaran merujuk kepada proses


proses perjalanan kehidupan pengguna
yang akan menimba pelbagai
pengalaman untuk mewujudkan
kepercayaan kepada produk.
Kepercayaan dan pandangan-pegangan
individu pengguna itu sendiri .

SAIZ PASARAN
Definisi saiz pasaran :
Ruang pasaran yang paling luas boleh
dicapai.

Tujuan :
Menentukan sasaran pasaran dan
potensi pertumbuhannya dalam jangka
masa pendek, sederhana, dan panjang.

Saiz pasaran mencakupi ruang sama ada


di sekitar kawasan perniagaan itu
dijalankan, daerah, wilayah, negara,
mahupun antarabangsa.

Bergantung kepada sejauh mana


perniagaan itu beroperasi, promosi yang
dijalankan, saiz sasaran pasarannya, dan
tingkat penggunaan teknologi yang
digunakan.

Pasaran yang bersaiz besar akan


berkembang
membuatkan
syarikat
untung banyak.

Namun ia tidak selalunya menjadi pilihan


syarikat kerana terdapat sesetengah
syarikat tidak mempunyai sumber yang
cukup untuk bersaing dengan pesaing
dalam pasaran tersebut

Dalam mengira saiz pasaran, beberapa


faktor perlu diambil kira di antaranya
ialah :Tidak
mengambil
kira/mengira
pembahagian mengikut pesaing di
dalam pasaran yang luas.
Saiz pasaran perlu dinyatakan di dalam
bentuk unit atau Ringgit Malaysia (RM).

SAIZ PASARAN

Anda mungkin juga menyukai