Anda di halaman 1dari 1

TABEL PEMPROSES CUTI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

NO
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

JENIS CUTI
Cuti Tahunan
Cuti Besar
Cuti Sakit
Cuti Bersalin
Cuti Karena Alasan Penting
Cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan
keempat dan seterusnya
Cuti yang dipergunakan untuk ke luar negeri kecuali
Cuti Besar untuk melaksanakan kewajiban agama

YANG MENGAJUKAN
Sekretaris Daerah

Cuti Tahunan
Cuti Besar
Cuti Sakit
Cuti Bersalin
Cuti Karena Alasan Penting
Cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan
keempat dan seterusnya
Cuti Tahunan
Cuti Sakit kurang dari 14 hari
Cuti Karena Alasan Penting
Cuti Tahunan
Cuti Besar
Cuti Sakit
Cuti Bersalin
Cuti Karena Alasan Penting
Cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan
keempat dan seterusnya
Cuti Sakit lebih dari 14 hari
Cuti Besar
Cuti Bersalin
Cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan
keempat dan seterusnya

PENANDATANGAN
Walikota

PEMROSES
BKD

Walikota

BKD

Pejabat Struktural Eselon II.b,


Kepala SKPD, Asisten Sekretaris
Daerah, dan Staf Ahli Walikota.

Sekretaris Daerah

BKD

PNS di lingkungan SKPD masingmasing.

Kepala SKPD

SKPD

Lurah

Kepala BKD

BKD

Pejabat Struktural Eselon III.a ke


bawah, Pejabat Fungsional
Tertentu dan Pejabat Fungsional
Umum di lingkungan Pemerintah
Kota Salatiga

Kepala BKD

BKD

PNS di lingkungan Pemerintah Kota


Salatiga