Anda di halaman 1dari 6

KERTAS KERJA PAMERAN KBAT 2015

PENDAHULUAN
KBAT merupakan keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam
membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan,
berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.
TARIKH/HARI/MASA/TEMPAT PAMERAN
Tarikh

27 Jun 2015

Hari

Sabtu

Masa

9:00 pagi

Tempat

Bilik Kesihatan SK Sungai Megat Aris

Penganjur

Unit Kurikulum dengan kerjasama Unit Kaunseling

OBJEKTIF PAMERAN
Pameran KBAT ini diadakan berlandaskan beberapa objektif utama. Antaranya ialah:
i.

Memberi pendedahan kepada ibu bapa tentang penggunaan KBAT dalam pembelajaran
anak-anak.

ii.

Mewujudkan semangat kerjasama dan mengeratkan silaturahim dikalangan ibu bapa


dan warga sekolah.

iii.

Menambahkan ilmu pengetahuan murid, ibu bapa dan warga sekolah berkaitan dengan
ilmu KBAT.

KUMPULAN SASARAN
Pameran ini tertumpu kepada semua murid dari tahun 1 sehingga tahun 6, ibu bapa dan warga
sekolah SK Sungai Megat Aris.
ATURCARA PAMERAN
9.00 PAGI :

Pertunjukkan pameran dan penerangan oleh wakil murid dan guru.


Soal jawab ibu bapa-murid dan guru berkaitan KBAT.

PELAKSANAAN PROGRAM
Dilaksanakan oleh semua warga guu dan staff sokongan SK Sungai Megat Aris Tanjong
Piandang Perak.

PENUTUP
Harapan pameran KBAT 2015 ini akan mendapat kerjasama yang sepenuhnya daripada semua
pihak yang terlibat agar matlamat dan objektif program akan tercapai selaras dengan motto
SKSMA Excellent.
Disediakan Oleh:
.
(ROSHALINA SALLEH)
Setiausaha KBAT
SK Sungai Megat Aris,
34250 Tanjong Piandang
Perak

Disahkan Oleh:
.
(MD. RADZI BIN AWANG)
Guru Besar,
SK Sungai Megat Aris,
34250 Tanjong Piandang
Perak

JAWATANKUASA INDUK
Penasihat

En. Md. Radzi bin Awang

Pengerusi

Pn. Hjh. Adlinrositta Hj. Abu Talip

Setiausaha

Pn. Roshalina Salleh

Penyelaras

En. Mohamad Shaharuddin Sabri

AJK (Pemandu KBAT):

1. Pn. Norazian Zaini


2. Pn. Noor Adilah Mohd. Kornain
3. Pn. Adilah Mustafa
4. Pn. Zuraini Zulkifli
5. Cik Nik Azmira Nik Azmi

JAWATANKUASA KERJA
Penyelaras Pameran
1. En. Mohamad Shaharuddin Sabri

Kebersihan
1. En. Mohd Ferdaus (K)
2. En. Mohd Azhar Ahmad Razali

Sebelum acara (22/6-26/6)


Pengumpul Bahan Pameran
Sains
1. Pn. Norazian Zaini (K)
2. Pn. Norliza Ibrahim
3. Pn. Norsaliza Mohd. Saad
4. Pn. Hjh Salma Ahmad
5. Pn. Roshalina Salleh
Matematik
1. Pn. Noor Adilah Mohd. Kornain (K)
2. En. Khairul Anuar Ahmad
3. Cik Hafizalina Zakaria
Bahasa Melayu
1.Pn. Adilah Mustafa (K)

3. Pembersihan sekolah
Brosur
1. Pn. Kaspalila Mat Arsat
Publisiti
1. Pn. Azizah Mokhtar
2. Pn. Azizah Ahmad
Semasa acara (27/06/2015)
*Kawalan ibubapa/murid
1.Pn. Siti Aishah Hj. Daud
*Penerangan KBAT
1. Pn. Norazian Zaini
2. Ustaz Hasbullah Yusop
3. En. Khairul Anuar Ahmad

2.Pn. Fatimah Ahmad


3.Cik Hamidah Ahmad Rupiad
4.Pn. Hjh Salina Aini

*Pendaftaran/ borang cadangan & komen


1. En. Mohamad Shaharuddin Sabri

5.En. Fadzil Akmar Mohd Yatim


Bahasa Inggeris
1. Pn. Zuraini Zulkifli (K)

*Fotografi
1.Pn. Marina Hassan

2. Pn. Adilah Abd. Rahman


3. Pn. Fauziah Omar
4. En.Mohd Syuib Mohd Zalkornain
Pendidikan Islam
1.Cik Nik Azmira Nik Azmi (K)
2.Pn. Rafidah Said
3.Pn. Nur Shamila Mohd Zaki
4.Pn. Syazwani Alias
5.Pn. Normala Hamid
Susun atur bahan/ Hiasan Bilik Pameran
1.Pn. Rosmawati Abd Samad (K)
2.Pn. Nazira Mohd Noor
3.Pn. Rafidah Aziz
4.Pn. Norsyuhada Mohd Ghazali
5.Pn. Azirah Shariff
6.Cik Normala Mat Isa

JAWATANKUASA PEMBAHAGIAN SLIP PEPERIKSAAN

KELAS

CADANGAN LOKASI KELAS

1 Usaha

IU

1 Maju

1M

1 Jaya

1J

2 Usaha

2U

2 Maju

2M

2 Jaya

2J

3 Usaha

3U

3 Maju

3M

3 Jaya

3J

4 Usaha

6U

4 Maju

6M

4 Jaya

6J

5 Usaha

PRA 1

5 Maju

PRA 2

5 Jaya

PRA 3

6 Usaha

DEWAN

6 Maju

DEWAN

6 Jaya

DEWAN

GURU BERTUGAS
1. Pn. Hasrani Saad
2. Pn. Syazwani Alias
1. Pn. Adilah Abdul Rahman
2. Cik Inayati Ismail
1. Pn. Nazira Mohd Noor
2. Pn. Rafidah Aziz
1. Pn. Norsaliza Saad
2. Pn. Hjh Salma Ahmad
1. Pn. Fatimah Ahmad
2. Pn. Nor Syuhada Mohd Ghazali
1. Pn. Azizah Mokhtar
2. Pn. Azirah Shariff
1. En. Mohd Ferdaus Rasid
2. En. Azumi Aminuddin
1. Pn. Adilah Mustafa
2. Cik Normala Mat Isa
1.Pn. Azizah Ahmad
2. Pn. Rosmawati Abd Samad
1. Pn. Nooradilah Mohd. Kornain
2. Pn. Zuraini Zulkifli
1. Pn. Normala Abd Hamid
2. Pn. Fauziah Omar
1. Cik Hafizalina Zakaria
2. Pn. Rafidah Said
1. Pn. Salina Aini
2. Cik Nik Azmira Nik Azemi
1. Cik Hamidah Ahmad Rupiad
2. Pn Zaizurina Zainuddin
1. En. Zunika Mudzaffar
2. En. Mohd Syuib Mohd Zalkornain
1. Pn. Sobiah Ismail
2. Pn.Nur Shamilah Mohd Zaki
1. En. Fadzil Akmar Mohd Yatim
2. En. Mohd Azhar Ahmad Razali
1. Pn. Roshalina Salleh
2. Pn. Norliza Ibrahim