Anda di halaman 1dari 20

JURNAL MENGAJAR PADA SMPN SATAP AMOROME SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2014/2015

HARI/TGKELAS
WAKTU
SENIN
07.00-08.00
V11 A 08.00-08.40
V11 B 08.40-09.20
V111
1X A
1X B

JAM KE
UPACARA
1

V11 A
V11 B
V111
1X A
1X B

09.30-10.10
10-10-10.50

11

V11 A
V11 B
V111
1X A
1X B

11.00-11.40
11.40-12.20

111

SELASA
V11 A
V11 B
V111
1X A
1X B
V11 A
V11 B

07.00-07.30
07.30-08.10
08.10-08.50

09.00-09.40
09.40-10.20

NAMA GURU/NIP
1.
2.
3.
4.
5.

IPS TERPADU
MULOK
BAHASA INDONESIA
MATEMATIKA
PENJASKES

1. ENITA SUKMAWATI
MULOK
2.PANDI ARDIANSYAH B,S.Pd/NIP:199011202014021BAHASA INGGRIS
3. ANWAR MOITA/NIP:196507012012121005
PKN
4. ILHAM
TIK
5. ROSNAWATI,S.Pd
MATEMATIKA
1.
2.
3.
4.
5.

APEL PAGI
1
1.
2.
3.
4.
5.
11

EPARNI P, S.Pd
ENITA SUKMAWATI
MARIANI,S.Pd/ NIP:198106252011012008
ROSNAWATI,S.Pd
BEDIRMAN,S.Pd

MATA PELAJARAN

PANDI ARDIANSYAH B,S.Pd/NIP:


ROSNAWATI,S.Pd
ILHAM
ANWAR MOITA/NIP:
MARIANI,S.Pd/NIP:

BAHASA INGGRIS
MATEMATIKA
TIK
PKN
BAHASA INDONESIA

SARNAWATI
BEDIRMAN,S.Pd
BASMAN
MARIANI,S.Pd/NIP:
PANDI ARDIANSYAH B,S.Pd

SENI BUDAYA
PENJASKES
PENDAIS
BAHASA INDONESIA
BAHASA INGGRIS

1. ANWAR MOITA,S.Pd
2. PANDI ARDIANSYAH B,S.Pd/NIP:

PKN
BAHASA INGGRIS

V111
1X A
1X B
V11 A
V11 B
V111
1X A
1X B

3. SARNAWATI
4. MULIDIN,S.Pd
5. AWALUDDIN,S.Sos

SENI BUDAYA
MATEMATIKA
IPS TERPADU

1.
2.
3.
4.
5.

BAHASA INGGRIS
PENDAIS
MULOK
IPS TERPADU
BAHASA INDONESIA

11.00-11.40
11.40-12.20

111

07.00-07.30

APEL PAGI

V11 A

07.30-08.10

V11 B

08.10-08.50

RABU

PANDI ARDIANSYAH B,S.Pd/NIP:


BASMAN
ENITA SUKMAWATI
AWALUDDIN,S.Sos
MARIANI,S.Pd/NIP:

1.BEDIRMAN,S.Pd

PENJASKES

2. ANITA FERAWATI,S.Pd M.Pd

IPA TERPADU

V111

3. PANDI ARDIANSYAH B,S.Pd/NIP:

BAHASA INGGRIS

1X A

4. AWALUDDIN,S.Sos

IPS TERPADU

1X B

5. ROSNAWATI,S.Pd

MATEMATIKA

1. ANITA FERAWATI,S.Pd,M.Pd

IPA TERPADU

2. EPARNI P, S.Pd

IPS TERPADU

V111

3. MULIDIN,S.Pd

MATEMATIKA

1X A

4. PANDI ARDIANSYAH B,S.Pd/NIP:

BAHASA INGGRIS

1X B

5. ILHAM

TIK

1.
2.
3.
4.
5.

IPS TERPADU
SENI BUDAYA
BAHASA INDONESIA
IPA TERPADU
BAHASA INGGRIS

V11 A

09.00 -09.40

V11 B

09.40-10.20

V11 A
V11 B
V111
1X A
1X B

11.00-11.40
11.40-12.20

11

111

EPARNI P, S.Pd
SARNAWATI
MARIANI,S.Pd/NIP:
ANITA FERAWATI,S.Pd,M.Pd
PANDI ARDIANSYAH B, S.Pd/NIP:

KAMIS
V11 A
V11 B
V111
1X A
1X B

07.00-07.30
07.30-08.10
08.10-08.50

APEL PAGI
1
PENGEMBANGAN DIRI

V11 A
V11 B
V111
1X A
1X B

09.00-09.40
09.40-10.20

11

1.
2.
3.
4.
5.

MARIANI,S.Pd/NIP:
MULIDIN,S.Pd
PANDI ARDIANSYAH B,S.Pd
BEDIRMAN,S.Pd
ANITA FERAWATI,S.Pd,M.Pd

BAHASA INDONESIA
MATEMATIKA
BAHASA INGGRIS
PENJASKES
IPA TERPADU

V11 A
V11 B
V111
1X A
1X B

11.00-11.40
11.40-12.20

111

1.
2.
3.
4.
5.

ILHAM
MARIANI,S.Pd
ANITA FERAWATI,S.Pd,M.Pd
PANDI ARDIANSYAH B,S.Pd/NIP:
ANWAR MOITA/NIP:

TIK
BAHASA INDONESIA
IPA TERPADU
BAHASA INGGRIS
PKN

07.00-07.40
07.40-08.20
08.20-09.00

IMTAQ
1

1.
2.
3.
4.
5.

ANITA FERAWATI,S.Pd,M.Pd
EPARNI P, S.Pd
MULIDIN,S.Pd
SARNAWATI
ENITA SUKMAWATI

IPA TERPADU
IPS TERPADU
MATEMATIKA
SENI BUDAYA
MULOK

09.20-10.00
10.00-10.40

11

1. MULIDIN,S.Pd
2. ANITA FERAWATI,S.Pd,M.Pd
3. EPARNI P, S.Pd
4. ENITA SUKMAWATI
5.SARNAWATI

MATEMATIKA
IPA TERPADU
IPS TERPADU
MULOK
SENI BUDAYA

JUM,AT
V11 A
V11B
V111
1X A
1X B
V11 A
V11 B
V111
1X A
1X B

SABTU
V11 A
V11 B
V111
1X A
1X B

07.00-07.30
07.30-08.10
08.10-08.50

APEL PAGI
1
1.
2.
3.
4.
5.

ROSNAWATI,SPd
MARIANI,S.Pd/NIP:
BEDIRMAN,S.Pd
ANITA FERAWATI,S.Pd,M.Pd
BASMAN

MATEMATIKA
BAHASA INDONESIA
PENJASKES
IPA TERPADU
PENDAIS

V11 A
V11 B
V111
1X A
1X B

09.00-09.40
09.40-10.20

11

1.
2.
3.
4.
5.

MARIANI,S.Pd/NIP:
ANWAR MOITA/NIP:
ANITA FERAWATI,S.Pd,M.Pd/NIP:
BASMAN
AWALUDDIN,S.Sos

BAHASA INDONESIA
PKN
IPA TERPADU
PENDAIS
IPS TERPADU

V11A
V11 B
V111
1X A
1X B

11.00-11.40
11.40-12.20

111

1.
2.
3.
4.
5.

BASMAN
ILHAM
EPARNI P, S.Pd
MARIANI,S.Pd/NIP:
ANITA FERAWATI, S.Pd,M.Pd

PENDAIS
TIK
IPS TERPADU
BAHASA INDONESIA
IPA TERPADU

Mengetahui
Kepala SMPN SATAP AMOROME

SAFRUDDIN,S.Pd, M.Pd
NIP:

PELAJARAN 2014/2015
POKOK BAHASAN/TEMA

PARAF
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
1
2

KETERANGAN

3
4
5
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

PERATURAN BARIS BERBARIS/PBB

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

JURNAL MENGAJAR PADA SMPN SATAP AMOROME SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2014/
HARI/TGL

KELAS

SENIN

WAKTU
07.00-08.00

V11 A

08.00-08.40

V11 B

08.40-09.20

JAM KE

NAMA GURU/NIP

MATA PELAJARAN

UPACARA
1. EPARNI P, S.Pd

IPS TERPADU

2. ENITA SUKMAWATI

MULOK

V111

3. MARIANI,S.Pd/ NIP:198106252011012008

BAHASA INDONESIA

1X A

4. MUH OSNAN,S.Pd

MATEMATIKA

1X B

5. BEDIRMAN,S.Pd

PENJASKES

1. ENITA SUKMAWATI

MULOK

2.PANDI ARDIANSYAH B,S.Pd/NIP:199011202014021001

BAHASA INGGRIS

V111

3. ANWAR MOITA/NIP:196507012012121005

PKN

1X A

4. ILHAM

TIK

1X B

5. MUH OSNAN,S.Pd

MATEMATIKA

V11 A

09.30-10.10

V11 B

10-10-10.50

V11 A

11.00-11.40

V11 B

11.40-12.20

11

111

1.PANDI ARDIANSYAH B,S.Pd/NIP:1990112020140210 BAHASA INGGRIS


2. MUH OSNAN,S.Pd

MATEMATIKA

V111

3. ILHAM

TIK

1X A

4. ANWAR MOITA/NIP:

PKN

1X B

5. MARIANI,S.Pd/ NIP:198106252011012008

BAHASA INDONESIA

1. SARNAWATI

SENI BUDAYA

2. BEDIRMAN,S.Pd

PENJASKES

V111

3. BASMAN

PENDAIS

1X A

4. MARIANI,S.Pd/ NIP:198106252011012008

BAHASA INDONESIA

1X B

5.PANDI ARDIANSYAH B,S.Pd/NIP:1990112020140210 BAHASA INGGRIS

SELASA

07.00-07.30

APEL PAGI

V11 A

07.30-08.10

V11 B

08.10-08.50

V11 A
V11 B

09.00-09.40
09.40-10.20

11

1. ANWAR MOITA/NIP:196507012012121005

PKN

2.PANDI ARDIANSYAH B,S.Pd/NIP:1990112020140210 BAHASA INGGRIS

POKOK BAHASAN/TEMA

V111

3. SARNAWATI

SENI BUDAYA

PELAJARAN 2014/2015
TANDA TANGAN

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2

KETERANGAN

HARI/TGL KELASWAKTU

NAMA GURU/NIP

MATA PELAJARAN POKOK BAHASAN/TEMA

1X A

4. MUH OSNAN,S.Pd

MATEMATIKA

1XB

5. AWALUDDIN,S.Sos

IPS TERPADU

V11 A

11.00-11.40

V11 B

11.40-12.00

JAM KE

111

1.PANDI ARDIANSYAH B,S.Pd/NIP:199011202014021 BAHASA INGGRIS


2. BASMAN

PENDAIS

V111

3. ENITA SUKMAWATI

MULOK

1X A

4. AWALUDDIN,S.Sos

IPS TERPADU

1X B

5. MARIANI,S.Pd/ NIP:198106252011012008

BAHASA INDONESIA

1.BEDIRMAN,S.Pd

PENJASKES

2. ANITA FERAWATI,S.Pd M.Pd

IPA TERPADU

RABU

07.00-07.30

APEL PAGI

V11 A

07.30-08.10

V11 B

08.10-08.50

V111

3.PANDI ARDIANSYAH B,S.Pd/NIP:199011202014021 BAHASA INGGRIS

1X A

4. AWALUDDIN,S.Sos

IPS TERPADU

1X B

5. MUH OSNAN,S.Pd

MATEMATIKA

1. ANITA FERAWATI,S.Pd,M.Pd

IPA TERPADU

V11 A

09.00 -09.40

V11 B

09.40-10.20

11

2. EPARNI P, S.Pd

IPS TERPADU

V111

3. MUH OSNAN,S.Pd

MATEMATIKA

1X A

4.PANDI ARDIANSYAH B,S.Pd/NIP:199011202014021 BAHASA INGGRIS

1X B

5. ILHAM

TIK

1. EPARNI P, S.Pd

IPS TERPADU

2. SARNAWATI

SENI BUDAYA

V111

3. MARIANI,S.Pd/ NIP:198106252011012008

BAHASA INDONESIA

1X A

4. ANITA FERAWATI,S.Pd,M.Pd

IPA TERPADU

1X B

5.PANDI ARDIANSYAH B,S.Pd/NIP:199011202014021 BAHASA INGGRIS

V11 A

11.00-11.40

V11 B

11.40-12.00

KAMIS

07.00-07.30
V11 A

07.30-08.10

111

APEL PAGI
1

PENGEMBANGAN DIRI

PERATURAN BARIS BERBARIS(PBB)

TANDA TANGAN
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

KETERANGAN

HARI/TGL KELASWAKTU

JAM KE NAMA GURU/NIP

V111

3. BEDIRMAN,S.Pd

PENJASKES

1X A

4. ANITA FERAWATI,S.Pd,M.Pd

IPA TERPADU

1X B

5. BASMAN

PENDAIS

1. MARIANI,S.Pd/ NIP:198106252011012008

BAHASA INDONESIA

V11 B 09.40-10.20

2. ANWAR MOITA/NIP:196507012012121005

PKN

V111

3. ANITA FERAWATI,S.Pd,M.Pd/NIP:

IPA TERPADU

1X A

4. BASMAN

PENDAIS

1X B

5. AWALUDDIN,S.Sos

IPS TERPADU

1. BASMAN

PENDAIS

V11 B 11.40-12.00

2. ILHAM

TIK

V111

3. EPARNI P, S.Pd

IPS TERPADU

1X A

4. MARIANI,S.Pd/ NIP:198106252011012008

BAHASA INDONESIA

1X B

5. ANITA FERAWATI, S.Pd,M.Pd

IPA TERPADU

V11 A 09.00-09.40

V11A

11.00-11.40

11

111

Mengetahui
Kepala SMPN SATAP AMOROME

SAFRUDDIN,S.Pd, M.Pd
NIP:

MATA PELAJARAN

POKOK BAHASAN/TEMA

TANDA TANGAN
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

KETERANGAN

HARI/TGL KELAS

WAKTU

JAM KE

NAMA GURU/NIP

MATA PELAJARAN POKOK BAHASAN/TEMA

V11 B 08.10-08.50
V111
1X A
1X B
V11 A 09.00-09.40

1. MARIANI,S.Pd/ NIP:198106252011012008

BAHASA INDONESIA

V11 B 09.40-10.20

2. MUH OSNAN,S.Pd

MATEMATIKA

V111

3.PANDI ARDIANSYAH B,S.Pd/NIP:199011202014021001

BAHASA INGGRIS

1X A

4. BEDIRMAN,S.Pd

PENJASKES

1X B

5. ANITA FERAWATI,S.Pd,M.Pd

IPA TERPADU

V11 A 11.00-11.40

11

1. ILHAM

TIK

V11 B 11.40-12.00

2. MARIANI,S.Pd/ NIP:198106252011012008

BAHASA INDONESIA

V111

3. ANITA FERAWATI,S.Pd,M.Pd

IPA TERPADU

1X A

4.PANDI ARDIANSYAH B,S.Pd/NIP:199011202014021001

BAHASA INGGRIS

1X B

5. ANWAR MOITA/NIP:196507012012121005

PKN

1. ANITA FERAWATI,S.Pd,M.Pd

IPA TERPADU

2. EPARNI P, S.Pd

IPS TERPADU

V111

3. MUH OSNAN,S.Pd

MATEMATIKA

1X A

4. SARNAWATI

SENI BUDAYA

1X B

5. ENITA SUKMAWATI

MULOK

1. MUH OSNAN,S.Pd

MATEMATIKA

V11 B 10.00-10.40

2. ANITA FERAWATI,S.Pd,M.Pd

IPA TERPADU

V111

3. EPARNI P, S.Pd

IPS TERPADU

1X A

4. ENITA SUKMAWATI

MULOK

1X B

5. SARNAWATI

SENI BUDAYA

1. MUH OSNAN,S.Pd

MATEMATIKA

JUM,AT

07.00-07.40
V11 A 07.40-08.20
V11B

111

IMTAQ
1

08.20-09.00

V11 A 09.20-10.00

11

SABTU
V11 A 07.00-07.30

APEL PAGI

V11 B 07.30-08.10

08.10-08.50

2. MARIANI,S.Pd/ NIP:198106252011012008

BAHASA INDONESIA

TANDA TANGAN

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

KETERANGAN