Anda di halaman 1dari 82

DASAR-DASAR KERAJAAN

MERUJUK KEPADA PRINSIP,HALUAN,SIKAP, PANDANGAN


SERTA PEGANGAN SECARA KOLEKTIF YANG DIAMBIL DAN
LAKSANAKAN OLEH PIHAK PEMERINTAH
DASAR KERAJAAN BERSIFAT MENYELURUH DAN MENYENTUH
PELBAGAI ASPEK KEHIDUPAN MASYAKARAT KHUSUSNYA
BIDANG EKONOMI, POLITIK, SOSIAL, AGAMA,PENDIDIKAN
DAN SEBAGAINYA.
DASAR INI AKAN BERUBAH MENGIKUT PANDANGAN KERAJAAN,
KEPERLUAN SEMASA DAN PERKEMBANGAN ANTARABANGSA

PRINSIP DAN KETETAPAN

NATIONAL INTEREST

KEPENTINGAN AWAM

KEBAJIKAN AWAM

DASAR AWAM DI MALAYSIA

FAKTOR DAN OBJEKTIF PENGGUBALAN DASAR AWAM

POLITIK

EKONOMI

SOSIAL

OB

K
E
J

F
I
T

0
2
20

L
A
N

N
IO
A
S
S
A
NA
W
N
WA
NA
G.

R
A
S
A
D

U
Y
G
N
N
A
HA
I
B
M
AG
E
AR
P
G
.&
E
O
EK

AN
H
AN
U
H
B
M
TA
E
U
K
RT
&
E
P IL
N
A
D
T
A
A
L
AU
D
KE

AN

Matlamat pembangunan negara dan wawasan srategik


jangka panjang untuk menjadikan Malaysia sebagai
sebuah negara industri dan negara yang maju menurut
acuan kita sendiri.
Maju aspek ekonomi, politik, sosial, rohani, budaya
Panduan Induk bagi dasar pembangunan negara bagi
Menetapkan arah tujuan, matlatamat, strategi, jangka masa
Dan pencapaian

National Focus
Konsensus Nasional
Perjanjian Sosio Politik
Agenda Pembangunan Nasional

Satu penumpuan yang padu ke arah mencapai matlamat


Supaya dapat bergerak ke hadapan dengan tumpuan
Yang lebih jelas, yakin dan serentak.

Persetujuan penduduk berbilang kaum terhadap satu


matlamat bagi mengelakkan perselisihan mengenai masa
depan negara dan membolehkan negara bergerak
dengan lebih cergas

Panduan utama di mana setiap rakyat setuju terima pada


dasarnya arah dan matlamat yang sama.

Garis panduan umum untuk membentuk pembangunan


Nasional

a) Memberi ruang untuk pembentukkan generasi baru


Dalam tempoh 30 tahun melalui rancangan dan
Persekitaran yang baik ke arah pembangunan negara
b) Jangka masa yang munasabah dan praktikal untuk
Capai matlamat
c) Menetapkan satu wawasan yang ambitious tetapi
Munasabah agar tidak ketinggalan dalam perkembangan
Arus pembangunan dunia sejagat

d) Agar negara tidak ketinggalan kerana masa menjadi


penentuan kemajuan sesebuah negara

1) Mewujudkan negara yang bersatu


2) Mewujudkan negara yang berjiwa bebas, tenteram dan
Maju
3) Mewujudkan dan membangunkan masyarakat
Demokratik dan persefahaman yang matang
4) Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika

5) Mewujudkan masyarakat berbilang kaum yang liberal


Dan bertolak ansur
6) Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif
7) Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya
Menyayangi

8) Mewujudkan masyarakat yang adil dlm bidang ekonomi


9) Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai
Ekonomi yang boleh bersaing, dinamik, giat dan berdaya
tahan

Aspek kritikal ke arah pencapaian Wawasan 2020 :


a) Mewujudkan keseimbangan yang optimum di antara
Matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan saksama
b) Memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor
Ekonomi
c) Mengurangkan dan hapuskan ketidaksamaan dan
Ketidakseimbangan sosial dan ekonomi

d) Galak dan kukuhkan intergrasi nasional


e) Bangunkan masyarakat yang progresif
f) Memajukan pembangunan sumber manusia
g) Jadikan sains dan teknologi sebagai teras penting
Dalam perancangan dan pembangunan sosial ekonomi
h) Lindung persekitaran dan ekologi

d) Galak dan kukuhkan intergrasi nasional


e) Bangunkan masyarakat yang progresif
f) Memajukan pembangunan sumber manusia
g) Jadikan sains dan teknologi sebagai teras penting dalam
Perancangan dan pembangunan sosial ekonomi

Ekonomi - jelas dan senang dicapai


Politik
Sosial
Psikologi
Budaya

perlukan tindakan dan komitmen


daripada dimensi dan peringkat

Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebuah negara


Maju mengikut acuannya sendiri meliputi aspek ekonomi,
Politik, budaya, sosial.

Dasar Kebudayaan
Kebangsaan

Definisi kebudayaan

Merupakan keseluruhan cara hidup


manusia iaitu meliputi bidang2 fikiran/ide,
kebendaan (sprt senibina,alat2 pakaian,
makanan dan perabot), kesenian (sprt
lakonan dan seni tampak sprt ukiran) dan
nilai dan norma (sprt undang2, adat
resam, upacara, nilai ugama dan
kesopanan)

Kepentingannya

Penting dlm proses pembangunan dimana


keperibadian Malaysia harus dipupuk dlm
usaha2 meningkatkan pembangunan
sosio-ekonomi dan politik.

Usaha ini memerlukan perancangan yg


rapi supaya dpt lahirkan cara hidup
bersifat kemanusiaan.

Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Digubal dlm 1971 kerana sejak merdeka


tiada kemajuan ke arah mewujudkan
kebudayaan kebangsaan.
Ini disebabkan kesedaran yg rendah dan
kefahaman mengenai kebudayaan,
kepentingan politik yg menekankan
kebudayaan kaum shj dan penekanan yg
lebih kpd kemajuan ekonomi.

Rasional Dasar Kebudayaan


Kebangsaan

Pertimbangan fakta2 perkembangan


sejarah serantau
Pengwujudan dasar ini adalah
berdasarkan unsur2 dan tiga prinsip yg
ditetapkan oleh kerajaan:

Rasional
1.Berteras kpd kebudayaan rakyat asal rantau ini
Melaka merupakan pusat perkembangan,
pemancaran dan warisan kebudayaan Melayu.
Kebudayaan serantau digambar dgn
penggunaan Bahasa Melayu.
Kebudayaan rakyat asal rantau ini dijadikan
teras kpd Kebudayaan Kebangsaan

Rasional

2. Unsur2 kebudayaan lain yg sesuai dan wajar


Unsur2 budaya asing, Cina, Arab, India dsbnya
Kesesuaian dan penerimaan dalam penyerapan
kebudayaan bergantung kpd tidak wujudnya
percanggahan dalam Perlembagaan dan
prinsip2 Rukun Negara

rasional

3. Islam menjadi unsur yg penting dlm


pembentukan kebuyaan kebangsaan
Peringkat tertinggi- sepatutnya
menampakkan Malaysia sebagai sebuah
negara Islam
Peringkat kedua- menerapkan budaya2
lain yg tidak bertentangan dgn budaya
Islam

Objektif Dasar Kebudayaan


Kebangsaan

1. Kukuhkan perpaduan bangsa dan negara


melalui kebudayaan
2. Memupuk dan memelihara keperibadian
kebangsaan yg tumbuh drp Kebudayaan
Kebangsaan
Memperkaya dan mempertingkat kualiti
kehidupan kemanusiaan dan kerohanian
seimbang dgn pembangunan sosio-ekonomi

Strategi dan Perlaksanaan Dasar


Kebudayaan Kebangsaan

1. Pemulihan, pemeliharaan dan pembangunan


kebudayaan ke arah menguat asas2
kebudayaan kebangsaan melalui usaha sama
peneyelidikan, pembangunan, pendidikan dan
perhubungan budaya
2. Meningkat dan memperkukuh kepipmpinan
kebudayan melaui usaha2 membimbing dan
melatih peminat, mendokong dan menggerak
kebudayaan seluas2nya sebagai jentera
pembangunan yg berkesan

strategi dan perlaksanaan

3. Mewujud komunikasi yg berkesan ke


arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan
dan nasionalisme Malaysia
4. Memenuhi keperluan sosio-budaya
5. Menenuhi taraf dan mutu kesenian

Pencapaian dan Masalah Dasar


Kebudayaan Kebangsaan

Pelbagai usaha dijlnkan utk mencapai


matlamat dasar ini
Dalam mewujudkan satu Kebudayaan
Nasional ,proses penyerapan dan
penerimaannya ambil masa yg lama
Penggubalan dasar ini berasaskan nilai
murni Islam tlh dijalankan

pencapaian dan masalah

Identiti kewarganegaraan dan seni budaya


jelas terlihat dalam perayaan2 rasmi dan
tidak rasmi
Contohnya penggunaan Bahasa Melayu
di peringkat sekolah rendah dan
menengah
Rancangan2 televisyen yg pelbagai

pencapaian dan masalah

Usaha terhadap dasar ini adalah sukar.


Antara kelemahannya ialah perkembangan
sosio-ekonomi yg membawa kepada
pencemaran bahasa, seni bina bangunan yg tak
melambang kebudayaan negara, dan sikap
penduduk yg tidak menitikberat unsur2 budaya
Sokongan secara langsung dan tidak langsung
diperlukan dari semua pihak

DASAR
DASAR
PERSYARIKATAN
PERSYARIKATAN
MALAYSIA
MALAYSIA

LATAR BELAKANG
Diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri
pada tahun 1983 pendekatan asas
pembangunan negara.
1984: satu Panel Perunding ditubuhkan
untuk membaiki perkhidmatan yang diberi
kepada sektor Swasta.
1991 : PKPA Panduan Mengenai
Pelaksanaan Dasar Pensyarikatan
Malaysia dikeluarkan.

DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

DEFINASI
Suatu sistem kerjasama antara kerajaan
dan sektor swasta ke arah mewujudkan
satu syarikat Malaysia bagi mencapai
kemajuan dimana keuntungan yang
didapati akan dikongsi bersama.
-YAB Perdana Menteri
Malaysia.
DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

CIRI-CIRI KONSEP
PENSYARIKATAN

Kerajaan adalah pemegang saham.


Jika mendapat keuntungan sebahagian diberi
kepada kerajaan dan rakyat.
Sektor awam dan swasta memainkan peranan
penting masing-masing.
Sektor awam beroperasi secara cekap
membantu sektor swasta - agen pertumbuhan
ekonomi negara.
Mempunyai nilai-nilai dan matlamat yang sama
untuk pertumbuhan ekonomi.
DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

1) BERSAMA KE ARAH MATLAMAT NEGARA


2) KERJASAMA SEKTOR AWAM SWASTA DIMUDAHKAN
3) TUBUH PANEL PERUNDING
-TUJUAN MEMPERBAIKI PERKHIDMATAN SEKTOR AWAM -> SEKTOR SWASTA
4) PELONGGARAN PERATURAN
-TUJUAN MEMPERBAIKI PERKHIDMATAN SEKTOR AWAM. 6 STRATEGI
PENGGUNAAN BORANG PERMOHONAN KOMPOSIT
KELUAR LESEN
LANJUT TEMPOH LESEN ( 1 HINGGA 5)
TUBUH PUSAT LESEN DI PBT
MANSUH LESEN/BAYARAN LESEN
BAIKI SISTAM DAN PROSEDUR PELESENAN

5) PEMBAIKAN PENTADBIRAN SEKTOR AWAM


6) ARAHAN TERBARU PKPA
KEMASKINI PERATURAN UNDANG-UNDANG DAN PROSEDUR BAGI
MEMUDAHKAN URUSAN SEKTOR SWASTA
DIALOG TAHUNAN.
PEGAWAI KERAJAAN MENYERTAI SEMINAR, BENGKEL & FORUM YANG DITAJA
OLEH SEKTOR SWASTA KONGSI MAKLUMAT DAN PENGETAHUAN
INTERAKSI SOSIAL
PENGHARGAAN.

KAITAN DASAR DENGAN


WAWASAN 2020 DAN RRJP II
Sektor awam bertanggungjawab menentukan
semua subsystem di negara ini bertindak ke
arah mencapai wawasan 2020.
Berperanan sebagai :
a) Fasilitator
b) Perancang
c) Pelaksana
d) Tanggungjawab sektor swasta

DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

FASILITATOR:

Menyediakan suasana yang conducive bagi


merangsang pertumbuhan ekonomi, sejauh
yang dibenarkan mengikut peraturan dan
undang-undang; pembaikan sistem, prosedur
dan proses bagi memudahkan sektor swasta.

PERANCANG:

Merancang arah tuju dan strategi


pertumbuhan, proaktif, menyediakan
maklumat dan galakan pasaran yang lebih
baik.

DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

PELAKSANA

Sektor swasta menyediakan kemudahan


dan perkhidmatan sosial yang penting
kepada rakyat.

TANGGUNGJAWAB SEKTOR SWASTA


Sebagai penggerak pertumbuhan
ekonomi yang berdaya saing bersatu
tenaga bagi menembusi pasaran baru di
negara-negara membangun di Asia,
Afrika dan Amerika Latin.
DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

PERLAKSANAAN YANG
DIBUAT
PENCAPAIAN

Penubuhan Panel Perunding.


Penubuhan Panel Persyarikatan Malaysia

(1990).
Usaha-usaha Memperbaiki Perkhidmatan
Awam.
Panduan (Baru) Pelaksanaan Dasar
Persyarikatan Malaysia
DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

PERLAKSANAAN YANG
DIBUAT
KELEMAHAN

Pemahaman Dan Penerimaan Konsep.


Kekesanan Panel Perunding Terhad.
Persepsi Yang Salah.
Masalah Sektor Swasta Yang Terdiri Dari
Banyak Kumpulan Dan Berbagai Kepentingan.
Kelemahan Komunisasi
Perkongsian Maklumat Dan Aliran Maklumat
Tidak Mencukupi.
Krisis Kepimpinan
Penyelarasan Dan Muafakat Yang Tidak Efektif.
DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA

PENGENALAN
Sektor Pertanian :
Sumbangan Besar Kepada KNK (GDP)
Peluang Pekerjaan
Tukaran Wang Asing
Membasmi Kemiskinan
Mengimbangi Persekitaran Di Malaysia

2 CORAK PENGELUARAN PERTANIAN

Sektor Perdagangan
yang
Well Organised

Sektor pekebun kecil


yang
Non Organised

OBJEKTIF
Memaksimakan pendapatan daripada pertanian melalui
penggunaan sumber-sumber negara dengan cekap dan
mempergiatkan semula sumbangan sektor pertanian kepada
pembangunan ekonomi negara keseluruhannya.
Perluasan keluaran tanaman
tradisonal untuk di eksport

PROSES
PENINGKATAN
(Teknik baru &
Moden)

Penanaman tanaman baru yang


berpontensi untuk di eksport
Galakkan pengeluaran makanan dan
penanaman untuk industri pertanian

Pembangunan Sosial
dan Institusi

Pembukaan Tanah Baru


FELDA
Pihak Berkuasa Pembangunan Wilayah
Kerajaan Negeri

Pembangunan In-situ
Daya pengeluaran rendah.
Program-program pemulihan
Projek pembangunan Pertanian bersepadu
Perbadanan Kemajuan wilayah
MADA
KADA

Peningkatan Kemudahan +
Perkhidmatan Sosial.
- Kampung = Bandar

STRATEGI
DPN

Perkhidmatan
Sokongan Pertanian
Penyelidikan
Pengembangan
Pemasaran

Cekap + Berkesan + Insentif

Penswastaan dan
penyertaan pihak swasta
Menyumbang daya usaha utama utk
memajukan
Komoditi makanan
Penyelidikan & Pembangunan (R&D)

Pembangunan Komoditi
DPN gariskan matlamat & halacara
Eksport
Sara keperluan makanan negara
Gantian Import

2 KOMPONEN UTAMA
SEKTOR PERTANIAN

Tanaman Makanan
Padi
Lembu Daging & Lembu
Tenusu
Pengeluaran daging, telur
ayam & itik
Ikan
Sayur-sayuran
Buah-buahan segar

Tanaman utk Industri


Getah
Kelapa Sawit
Koko
Kelapa
Lada hitam
Tembakau
Bunga-bungaan

PROGRES SELEPAS DPN DILANCARKAN


( Dalam Rancangan Malaysia Ke-5 )
KELUARAN KOMODITI UTAMA

KOKO
KELAPA SAWIT
BALAK
PERIKANAN
TERNAKAN

PADI
GETAH
KELAPA

MASALAH-MASALAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kekurangan tenaga buruh


Melibatkan modal yang besar
Saingan hebat dari sektor-sektor ekonomi yang lain
Saiz tanah
Masalah pemasaran
Tanah terbiar
Kaedah tanaman cara lama
Kurang khidmat Bantuan dan sokongan
Tanaman yang kurang memberi hasil

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI
( DPN Dalam Rancangan Malaysia Ke-6 & RRJP2)
1. Orientasikan semula sektor-sektor pekebun kecil ke arah
tanaman secara kormersial
2. Komoditi baru yang berpotensi untuk dimajukan
dibangunkan
3. Komoditi yang kurang potensi R&D tekankan supaya jadi
lebih kompetitif
4. Padi susun semula kegiatan penanaman
- atasi masalah hakmilik tanah Sawah dan pengurusannya
5. Tekankan stategi Pembangunan In-Situ
6. Kemudahan Infrastruktur diperbaiki terutama di Luar Bandar
7. Penyatuan tanah dan pengelolaan pekebun-pekebun kecil
berasaskan : Perladangan secara estet, R&D,Penggunaan Alatalat (jimat tenaga buruh) & Tingkatkan pemasaran

KESIMPULAN
Bagi mencapai objektif dan matlamat wawasan 2020,
Sektor Pertanian perlulah bergerak seiring dengan sektorsektor ekonomi yang lain dimana penekanan dalam aspek
peningkatan produktiviti, penghasilan kualiti yang tinggi
dari penggunaan teknologi moden dan proses penyelidikan
R&D yang mantap ditekankan dan diperluaskan untuk
mewujudkan sektor pertanian yang matang, maju, berdaya
tahan dan berdaya saing.

HALACARA BARU PEMBANGUNAN LUAR BANDAR


(HCB)
Satu pendekatan baru untuk membangunkan kawasan
luar bandar yang diperkenalkan oleh Y.A.B. Perdana
Menteri pada 10 April 1984
Tujuan HCB diperkenalkan ialah:
Membangunkan kawasan desa
Menghapuskan kemiskinan
Mengurangkan jurang pendapatan antara penduduk
desa dan bandar dengan mengambil tindakan
pembangunan ekonomi, sosial dan fizikal.

Ianya dimulakan dengan 27 projek printis di seluruh


negara

PENGUJUDAN PUSAT PERTUMBUHAN DESA


(PPD)
Pada tahun 1991 dibawah RM6, HCB telah diubah pendekatannya
kepada PPD.
Ianya dimulakan dengan kajian menyeluruh terhadap 12 445 buah
kampung tradisional diseluruh semenanjung oleh JPBD pada tahun
1987.
Hanya 459 buah kampung yang telah dikenalpasti berpotensi
untuk dibangunkan sebagai PPD..
Hanya 459 buah kampung yang telah dikenalpasti berpotensi.

RASIONAL DAN FALSAFAH HCB DAN PPD


Rasional
Menghasilkan pembangunan kawasan desa dari segi:
pembangunan prasarana
kemudahan moden
kegiatan ekonomi
Kadar dan peratus kemiskinan berkurangan
Merapatkan jurang pendapatan dan status sosial ekonomi
antara penduduk bandar dan luar bandar.

RASIONAL DAN FALSAFAH HCB DAN PPD


Falsafah

Berteraskan fahaman yang memerlukan tindakan yang


cekap dan bersepadu serta mempunyai perhubungan
yang rapat pembangunan perbandaran, khususnya
sektor ekonomi moden.

OBJEKTIF HCB DAN PPD

Objektif

Meningkatkan
keupayaan dan
kecekapan
pengurusan ladang

Pemodenan sektor
pertanian tradisional
kepada sektor
moden

Mewujudkan
kawasan
perbandaran yang
mempunyai saiz
penduduk optima

STRATEGI HCB - PPD


STRATEGI HCB PPD

STRATEGI
UMUM

STRATEGI MENGIKUT
SEKTOR

STRATEGI HCB - PPD


STRATEGI
UMUM
Memodenkan sektor pertanian
Menggalakkan prosesindustrialisasi desa
Selaraskan program pembangunan tenaga
manusia yang komprehensif
Meluaskan proses-proses urbanisasi kawasan desa

STRATEGI HCB - PPD


MEMODENKAN SEKTOR
PERTANIAN
Penubuhan koperasi luar bandar
Meningkatkan taraf komersial pertanian
Mengadakan kemudahan asas
Pengurusan ladang yang moden dan cekap
Penyatuan ladang (consolidation of farms holdings)
Pemindahan teknologi

STRATEGI HCB - PPD


MENGGALAKKAN PROSES INDUSTRIALISASI DESA
Mengenalpasti dan memajukan industri pemerosesan
hasilpertanian
Memajuan industri downstream yang ada hbungan
rapat dengan sektor utama pertanian.
Memajukan industri desa yang ada hubungan rapat dengan
pasaran di kawasan bandar.
Memajukan industri-industri kecil.

STRATEGI HCB - PPD


MELUASKAN PROSES-PROSES URBANISASI KAWASAN
DESA
Pengumpulan dan penyatuan kampung
Memperseimbangkan pembangunan bandar dan desa.
Penubuhan PPD.
Petempatan penduduk yang terancang dan teratur.
Menyusun dan memperkembang semula asas ekonomi
tempatan.

STRATEGI HCB - PPD


SELARASKAN PROGRAM PEMBANGUNAN TENAGA
MANUSIA YANG KOMPREHENSIF
Memajukan sumber tenaga manusia tempatan
Menyemai dan mengorientasikan nilai dan etika kerja.
Membina semangat individu melalui program bina insan.
Mewujudkan persekitaran yang menarik dan menggalakkan.
Membangunkan institusi-institusi desa tempatan.

MEKANISME
Dilaksanakan dengan kerjasama antara:
Kerajaan Persekutuan
Kerajaan Negeri
Kerajaan Daerah
Diselaras dan dirancang oleh:
Kementrian Luar Bandar dibantu
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa
Perlaksanaan peringkat negeri:
Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN)
Jabatan-jabatan Berkenaan

MEKANISME
Menyelaras dan mengawasi perlaksaan projek di peringkat
daerah:
Pejabat Daerah
Pengawasan dan Penilaian diperingkat Federal:
Unit Penyelarasan Perlaksanaan (UPP), JPN
Pengurusan pembangunan sumber manusia:
HCB - PPD
Tumpuan kepada kawasan kawasan PPD
MARA (Pembinaan Pusat Giat Mara)
KEMAS (Pusat Kegiatan Desa)
Lain-lain Agensi

KAITAN HCB PPD DENGAN WAWASAN 2020


Cabaran strategi wawasan 2020 dan strategi HCB PPD
adalah sama penggerak ke arah pembangunan yang seimbang.

KAITAN HCB PPD DENGAN RRJP2 DAN RANCANGAN


PEMBANGUNAN LIMA TAHUN NEGARA (RM6)
Dalam hubungan ini RRJP2 dan Rancangan Pembagunan
Lima Tahun Negara menjadi asas kepada strategi-strategi dan
program yang secara langsung menyumbang ke arah
pencapaian objektif HCB dan PPD.

PENCAPAIAN PERLAKSANAAN HCB - PPD


Cabaran strategi wawasan 2020 dan strategi HCB PPD
adalah sama penggerak ke arah pembangunan yang seimbang.

KAITAN HCB PPD DENGAN RRJP2 DAN RANCANGAN


PEMBANGUNAN LIMA TAHUN NEGARA (RM6)
Dalam hubungan ini RRJP2 dan Rancangan Pembagunan
Lima Tahun Negara menjadi asas kepada strategi-strategi dan
program yang secara langsung menyumbang ke arah
pencapaian objektif HCB dan PPD.

KELEMAHAN DAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN


DASAR
KELEMAHAN
Pemilihan kampung-kampung
tidak dibuat berdasarkan
analisis yang mendalam dan
tidak bersesuaian dari pelbagai
aspek
Fungsi perbandaran dan
peranan kampung sebagai
PPD tidak dihuraikan dengan
jelas

CADANGAN
MEMPERKEMASKAN
Pemilihan kampungyang lebih
tepat perlu dibuat

Memerlukan penekanan yang


lebih dari aspek ananlisis
perhubungan ekonomi dan
asas-asas pertumbuhan PPD

KELEMAHAN DAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN


DASAR
KELEMAHAN
Kurang pemahaman
dikalangan perancang,
pelaksana dan penyelaras

Penyelarasan dan
perlaksanaan program
diperingkat tempatan agak
kurang luas dan kurang
berkesan

CADANGAN
MEMPERKEMASKAN
Satu usaha mengulangkaji dan
redifine konsep dan peranan
PPD dalam konteks
pembangunan desa amat
diperlukan
Institusi institusi kerajaan
seperti Pejabat Daerah, PBT
perlu memainkan peranan
penyelarasan dan pengawasan
yang lebih.

KELEMAHAN DAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN


DASAR
KELEMAHAN
Sumbangan pembangunan
yang sebenar diperolehi
daripada HCB ppd belum
diketahui.

CADANGAN
MEMPERKEMASKAN
Satu kajian impak yang
komprehensif perlu dibuat bagi
menilai kejayaan dan
pencapaian.

HCB -PPD
Pendekatan yang baru
Lebih berkesan
Dapat membantu pencapaian, matlamat, DPN dan
wawasan 2020.
Perlu komitmen dan kerjasama dari semua peringkat.
Dapat menjamin keberkesanan perlaksanaan.

DASAR PENSWASTAAN
Diperkenalkan pada tahun 1983
OBJEKTIF
Bagi meransang pertumbuhan ekonomi negara
melalui pelaburan sektor swasta
Meningkatkan kecekapan dan daya pengeluaran
ekonomi negara
Meminimumkan penglibatan sektor awam dalam
ekonomi
Membantu merealisasikanmatlamat DEB dan
DPN

Jenis-jenis Penswastaan

Bina dan kendali (BO) TV3


Bina, kendali dan pindah (BOT) -PLUS
Ekuiti-Syarikat Airod Sdn.Bhd
Penjualan eset
Pengambilalihan pengurusan- TNB,KTM
Pajakan dan jualan harta tempat letak kereta
Perbadanan-MISC

PENCAPAIAN
Kebajikan pekerja lebih baik dari segi gaji
dan bonus serta ditawarkan saham
Pengurangan tanggungan kerajaan seperti
TNB (RM 5B) dan PLUS (RM 9.3B)
Produktiviti syarikat meningkat dan dapat
memenuhi keperluan pelanggan
Peningkatan dalam penjualan saham
kepada kerajaan.

DASAR PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
PENGENALAN

Semasa mencapai kemerdekaan, telah


timbul kesedaran dikalangan pemimpin
dan rakyat tentang betapa pentingnya
diadakan
satu
sistem
pendidikan
kebangsaan untuk menggantikan sistem
pendidikan penjajah bagi memenuhi
kehendak negara

Rasional
Sebelum perang, orang Melayu menerima pendidikan
asas dari sekolah pondok dan sekolah kebangsaan.
Masyarakat Cina pula mengasaskan sekolah Cina
Persendirian. Sekolah Tamil disediakan oleh majikan
estet. Kerajaan Inggeris pula memperkenalkan
pendidikan rendah dan menengah Inggeris bagi semua
kaum
Kesannya wujud sekolah berbilang bangsa dan
mengikut kaum.

Strategi Pelaksanaan
ANTARANYA;

Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar


Mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia
bagi semua jenis sekolah
Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama
Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun
Menyediakan pendidikan rendah mengikut Kurikulum Baru Sekolah
Rendah (KBSR) dan KBSM bagi sekolah menengah
Memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik
Mempelbagaikan dan memperbanyakan kemudahan pendidikan
diperingkat universiti khususnya dalam bidang sastera gunaan dan
sains gunaan
Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan disiplin
Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum seperti kadet tentera, polis,
pengakap,dll

DASAR PERINDUSTRIAN
Objektif
Untuk memajukan industri berat bagi membentuk
ekonomi negara yang lebih kukuh dalam jangka panjang
Untuk mengembangkan lagi industri kecil dan sederhana
(IKS) dan menggalakan penglibatan sektor swasta
supaya menjadi lebih aktif
Bagi mencapai matlamat menuju Negara Industri Baru
(NIC) dan pencapaian matlamat Wawasan 2020

Strategi
Penubuhan Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM) untuk
berperanan mengnalpasti, melaksana dan menguruskan projekprojek industri berat
Menjalankan projek usahasama dengan syarikat asing dalam
membangunkan industri berat negara seperti PROTON,
MODENAS dan PERWAJA
Memoden dan menyusun semula struktur perindustrian dengan
memperluaskan pembangunan IKS bagi memantapkan industri
sokongan
Membangunkan teknologi dan tenaga manusia dengan
menghantar pelatih-pelatih bekerja dan belajar diluar negara
Memajukan industri berat terpilih untuk menyokong industri
eksport.