Anda di halaman 1dari 2

Sadarbbas partneri:

1
Varianti.lv
2
Kulturasvestis.lv
3
Focus.lv
4
Tvnet.lv
5
Aprinkis.lv
6
Latvijas tlrunis (portli pilseta24.lv)
7
Dienasmediji
8
Izdevniecba Santa (urnli Mans Mazais un
Ieva)
9
ISIC (skolnu un skolotju kartes)
10
E-klase.lv
11
JCDecaux
12
350 Rgas, piergas un Jelgavas novada skolas.
13
166 augstskolas un to fakulttes vis Latvij
14
Reionlie laikraksti
15
Reionlo prvalu komunikciju kanli
16
Koncertzles Rga socilie kanli (Facebook
1200 sekotju)
Publicittes veidi:
1
Reklmas rakstu izietoana ajos portlos
(nosaucam Js reklmas rakst):
a
www.kulturasvestis.lv
b
www.focus.lv
c
www.tvnet.lv
d
www.aprinkis.lv
e
www.pilseta24.lv (visu pilstu portlos)
f
www.diena.lv
g
www.ieva.lv
h
ISIC portli
i
Koncertzles Rga facebook lapa.
j
Reionlie (ar rvalstu) laikraksti viesizru
gadjum
k
Reionlo (ar rvalstu) prvalu komunikcijas
kanli viesizru gadjum
l
350 Rgas, piergas un Jelgavas novada skolu
mjaslapas un socilie portli
2
Reklmas baneru izvietoana (Jsu logo pards
baner ):
a
www.kulturasvestis.lv
b
www.focus.lv
c
www.tvnet.lv
d
www.aprinkis.lv
e
www.pilseta24.lv (visu pilstu portlos)
f
www.diena.lv
g
www.ieva.lv
h
ISIC portli

i
www.e-klase.lv
j
www.koncertzaleriga.lv
k
Reionlo prvalu (ar rvalstu) komunikcijas
kanli viesizru gadjum
3
Plaktu izvietoana (Jsu logo uz plakta)
a
350 Rgas, piergas un Jelgavas novada skolas.
b
166 augstskolas un to fakulttes vis Latvij
c
50 vietas Rg (JCDecaux plaktu stendi)
d
Reionlo prvalu (ar rvalstu) nodrointajos
reklmas stendos viesizru gadjum
e
Reionlajs skols (ar rvalstu) viesizru
gadjum
4
Interaktvo programmu izdales vietas:
a
Izrdes norises vietas
5
Iespja izvietot ar Jsu veidotu reklmas baneri:
a
Visas izrdes norises viets uz paskuma laiku.