Anda di halaman 1dari 3

Mata Pelajaran : Ekonomi Asas Tingkatan 4

Tingkatan : 4 GEO / ERT


Bilangan Murid : 18 Orang
Tarikh : 01 Febuari 2010
Masa : 011.00 pg – 12.00 tgh hr
Tajuk Utama : Pengenalan Kepada Ekonomi
Sub Tajuk : Ciri-ciri Sistem Ekonomi Perancangan Pusat
Kemahiran Sedia Ada : Pelajar telah mempelajari masalah asas ekonomi dan ciri-ciri Sis.
Ekonomi Kapitalis.
Kemahiran :  Mencirikan
 Membandingbezakan
Objektif pengajaran : Di akhir pengajaran, pelajar dapat menguasai:
a. Mengenalpasti Sistem Ekonomi Perancangan Pusat.
b. Menerangkan ciri-ciri Sistem Ekonomi Perancangan Pusat
dengan terperinci.
ABM : 1. Papan putih (Whiteboard)
2. Whiteboard marker
3. Kertas aktiviti
Rujukan Guru : Guru menggunakan pelbagai elemen sebagai rujukan:
1. Buku Teks Ekonomi Asas Tingkatan 4 KBSM
2. NEXUS PRO Ekonomi Asas SPM Tingkatan 4&5.
3. Pembelajaran Aktif dalam Ekonomi Asas Tingkatan 4.

Langkah/Masa Pendekatan ABM/Alat


Aktiviti Guru Aktiviti Murid Nilai Murni
& Kandungan Strategi/Aktiviti Penilaian

Set Induksi  Guru mengambil  Pelajar mula  Berpusatkan  Hormat


(15 Minit) kedatangan mengambil tempat guru dan kepada guru
pelajar di dalam dan tidak membuat pelajar.  Berhemah
kelas. bising. tinggi
 Guru memulakan  Pelajar membaca  Rasional
kelas dengan surah Al-Fatihah
bacaan Ummul (bagi kaum lain,
Kitab (Al- pelajar bertafakur)
Fatihah)  Pelajar memberikan
 Guru bertanya respon positif
kepada pelajar dengan menjawab
mengenai topik pertanyaan guru.
pelajaran yang  Pelajar
lepas. mengemukakan
 Guru bertanya soalan kepada guru
pemahaman tentang topik yang
pelajar terhadap tidak difahami.
mata pelajaran
ekonomi asas
sepanjang
pelajaran lepas.
 Guru
memberikan
jawapan kepada
setiap persoalan
pelajar.

Langkah 1:  Guru  Pelajar mendengan  Penerangan  Papan  Hormat


Pengenalan menerangkan penerangan guru  Berpusatkan putih  Berdikari
(15 Minit) ciri-ciri utama dengan sepenuh guru  Whiteboard  Daya usaha
yang terdapat di perhatian. marker  Dedikasi
dalam sistem  Pelajar menyalin
ekonomi. kembali catatan guru
 Pemilikan di papan putih ke
faktor dalam buku nota
 Pembuat masing-masing.
keputusan
 Pilihan
 Penentu
harga
 Persaingan
 Motif
 Guru menulis
ciri-ciri sistem
ekonomi di papan
putih dengan
memfokuskan
kepada Sistem
Ekonomi
Perancangan
Pusat.

Langkah 2:  Guru  Pelajar  Penerangan  Papan  Hormat


Ciri-ciri Sistem Menghuraikan menunjukkan minat  Simulasi putih.  Berdikari
Ekonomi ciri-ciri bagi terhadap penerangan  Berpusatkan  Soalan  Berani
Perancangan Sistem Ekonomi guru. guru SPM mencuba
Pusat Perancangan  Pelajar menyalin Ekonomi  Ikhlas
(15 Minit) Pusat berserta nota tambahan yang Asas 2005.
contoh yang diberi oleh guru di
mudah difahami papan putih.
oleh pelajar.  Pelajar melihat
 Guru menambah soalan SPM yang
huraian bagi ditunjukkan oleh
setiap ciri-ciri guru
tersebut di papan
putih
 Guru mengaitkan
soalan-soalan
SPM yang
sebenar kepada
topik yang
dipelajari (Soalan
esei SPM
Ekonomi Asas
2005).

Langkah 3:  Guru  Pelajar menerima  Soal jawab  Papan  Hormat


Aktiviti mengedarkan kertas aktiviti  Berpusatkan putih  Berhemah
(15 Minit) kertas aktiviti masing-masing. guru dan  Kertas tinggi
kepada pelajar.  Pelajar menjawab pelajar. aktiviti  Berdikari
 Guru soalan yang diberi  Berdaya
mengarahkan oleh guru. usaha
pelajar mengisi  Pelajar  Berdedikasi
ruangan kosong membetulkan  Kerjasama
di dalam kertas kesilapan dan
aktiviti yang menambah jawapan
diberi. yang tidak lengkap
 Guru ke dalam kertas
membincangkan aktiviti.
jawapan bersama
dengan pelajar.

Penutup  Guru membuat  Pelajar mendengar  Hormat


(10 Minit) rumusan rumusan yang  Kejujuran
pembelajaran hari diberikan oleh guru.  Kerajinan
tersebut.  Pelajar bertanya  Kesyukuran
 Guru meminta soalan terhadap
pelajar bersedia konsep-konsep yang
untuk topik tidak difahami.
seterusnya dan
membuat rujukan
awal.

Anda mungkin juga menyukai