Anda di halaman 1dari 17

http://cpotbudu28.blogspot.

com/

Isu Bahasa
Langkah-langkah Mengatasi Kerancuan Bahasa

Mengadakan
kempen melalui media elektronik dan media cetak sepertitelevisyen, radio, r
isalah, surat khabar dan lainlain. Dengan ini, ianya akanmenimbulkan kesedaran kepada masyarakat tentang
penggunaan bahasa yangbetul.

Melalui
pendidikan iaitu cikgu dapat dijadikan sebagai idola bagi pelajar.Cikgu per
lulah menggunakan bahasa rasmi atau formal semasa mengajar.Dengan ini,
pelajar akan turut sama menggunakan bahasa formal. Oleh itu,kerancuan bahas
a dapat di atasi.

Mengadakan lebih banyak


bengkel tentang bahasa. Melalui bengkel ini,pelajar dapat didedahkan dan d

iajar dengan lebih mendalam tentang pengunaanbahasa yang betul. Dengan ini,
mereka dapat memperbaiki kesilapan pengunaanbahasa yang salah.
SITI HAJAR NORLAILEE BT MOHAMAD NOR
204491

APAKAH PUNCA BERLAKUNYA KERANCUAAN


BAHASA?
1. Pengaruh bahasa asing

Pengaruh ini amat sinonim dengan


penggunaan bahasa rojak pada zaman sekarang. Pengguna
sekarang mudah terpengaruh kerana begitu ghairah untuk
mengunakan bahasa asing sehingga mencampurkan bahasa
Inggeris
dengan bahasa Melayu. Tatkala, terdapat juga perkataan
Inggeris telah cuba dimelayukan. Contonya teknologi
(technology) , university ( university) dan sebagainya.

2. Gangguan bahasa dialek / bahasa daerah


Negara Malaysia yang mempunyai banyak negeri dan
daerah telah menyumbangkan pelbagai bahasa dialek yang
berbeza-beza dan unik. Dengan ini, pengguna yang terbiasa
menggunakan bahasa dialek dalam kehidupan harian telah

menggangu usaha pembakuan bahasa Melayu. Yakni,


timbullah kekelirua
n pengguna dengan bahasa dialek kerana kebanyakkannya

tidak wujud dalam kamus dewan.


Pengaruh media massa

3.

Bahasa yang digunakan oleh radio, televisyen, majalah,


akhbar sering menjadi ikutan pengguna bahasa.
Pengguanaan bahasa yang salah dalam filem-filem tetap
dijadikan tontonan umum dan ini sedikit sebanyak
mempengaruhi pengguna bahasa untuk mengikutnya.
4. Pengaruh bahasa singkat

Pada masa kini, bahasa singkat adalah sinonim dengan


pengguanan bahasa yang digunakan dalam khidmat
pesanan ringkas (SMS). Sekiranya ia digunakan secara
berleluasa atau berterusan, ini pasti akan menyebabkan
kerancuan bahasa menjadi semakin teruk. Contohnya,
cerita (cer), berani (bran) dan sebagainya.
Posted by K28 at 9:47 AM No comments:

LANGKAH-LANGKAH BAGI MEMBENDUNG


PENGGUNAAN BAHASA ROJAK
Pemantauan oleh pihak berwajib:
Badan pemantau bahasa haruslah ditubuhkan atau
diberi kuasa kepada Dewan Bahasa Dan
Pustaka(DPP) agar bertindak mengikut undangundang jika terdapat mana-mana pihak yang
menggunakan bahasa rojak secara formal.
Meminda akta yang sedia ada:
Kerajaan perlu memainkan peranan dalam
menyelesaikan kemelut ini. Akta yang sedia ada iaitu
Akta Bahasa Kebangsaan 1967 dilihat tidak lagi
reliven untuk digunapakai kerana tidak mempunyai
peruntukan penguatkuasaan untuk mendakwa pihak
atau individu yang menggunakan bahasa rojak. Oleh
hal yang demikian, akta tersebut haruslah
dipinda.Rujukan untuk pindaan boleh dibuat kepada
badan khas bahasa atau Dewan Bahasa Dan
Pustaka sebagai kosultan supaya akta ini mempunyai
bidang kuasa yang lebih luas.
http://hajikhaidir.blogspot.com/2009/07/analisis-kesalahan-dalam-bahasamelayu.html

ANALISIS KESALAHAN DALAM BAHASA MELAYU


ANALISIS KESALAHAN DALAM BAHASA MELAYU

Dalam BM terdapat enam jenis kesalahan yang biasa dilakukan iaitu :

i. Kesalahan ejaan
ii. Kesalahan pemilihan kata atau istilah
iii. Kesalahan penggunaan imbuhan
iv. Kesalahan penggunaan kata
v. Kesalahan struktur frasa
vi. Kesalahan struktur ayat

Kesalahan Ejaan

1. Kesalahan ejaan timbul apabila sesuatu perkataan dieja tidak mengikut keselarasan vokal dan konsonan yang telah
ditetapkan dalam Sistem Ejaan Baru Tulisan Rumi. Kesalahan yang sering berlaku ialah :-

1.1. Aturan 8 pola keselarasan vokal.

1.1.1. a i adik, tarik, jelantik, alih, kasih, ketagih


1.1.2. a u aduk, datuk, sepanduk, gantung, makmur,
1.1.3. e pepet i cerdik, mersik, sembelih, pedih, bersih, detik
1.1.4. e pepet u peluk, bentuk, tepung,kembung, gelepur
1.1.5. i i itik, didik, selidik, gigih, tindih, selisih
1.1.6. i u induk, sibuk, sintuk, tiung, lindung, hibur
1.1.7. u i usik, culik, suntik, upih, putih, surih
1.1.8. u u untuk, tunjuk, senduduk, junjung, tengkujuh

1.2. Ejaan BM dikecualikan daripada aturan keserasian vokal.

1.2.1. a e aneh, awet, kaget, pamer, raden, samseng


1.2.2. a o calon, lapor, lakon, lancong, perabot
1.2.3. e taling e taling gesek, keledek, leher, kelepet, seleweng
1.2.4. o e taling sompek, conteng, montel, celoteh, goreng

1.3. Ejaan untuk kata majmuk.

1.3.1. Terdapat 15 kata majmuk yang telah mantap mesti dieja rapat iaitu:
antarabangsa, beritahu, bumiputera, jawatankuasa, kakitangan, kerjasama, olahraga, matahari, setiausaha, sukarela,
suruhanjaya, tandatangan, tanggungjawab, warganegara dan pesuruhjaya.
1.3.2. Jika tidak mengunakan imbuhan apitan hendaklah dieja berasingan
Contohnya :
reka bentuk, lut sinar, gambar rajah, pen mata bulat, topi keledar, kertas kerja.
1.3.2. Jika menggunakan imbuhan apitan hendaklah dieja rapat.
Contohnya:
Mencampuradukkan, penggabungjalinan, menyatupadukan

1.4. Ejaan dua konsonan + imbuhan.


1.4.1. Penggunaan dua k untuk kata kerja terbitan. Contohnya :

Menunjukkan mencantikkan digesekkan


1.4.2. Penggunaan dua g bagi kata dasar awal g. Contohnya :
Penggambaran menggilai penggerak menggadai
1.4.3. Penggunaan imbuhan beR , teR dan peR + kata dasar awal r. Satu r mesti digugurkan. Contohnya :
beR + rebut berebut teR + rasa terasa
peR + rakus perakus teR + rampas terampas

1.5. Ejaan Kata Pinjaman


1.5.1. e pepet tidak boleh disisipkan antara dua konsonan yang bergugus.

BI BM Betul BM salah
Brake brek berek
Clinic klinik kelinik
Drama drama derama
Project projek perojek
Tragedy tragedi terajedi

1.5.2. Bentuk gh bagi pinjaman Arab. Contohnya:


ghaib ghairah maghrib
1.5.3. Ejaan huruf gugus konsonan di akhir kata.
1.5.3.1. Bentuk -nce ditukar kepada -ns atau -n. Contohnya :
Insurans , ambulans, sains, elaun, lesen, ordinan
1.5.3.2. Bentuk -rd ditukar kepada rd atau d. Contohnya :
Kastard, standard, rekod, kadbod, poskad, wad
1.5.3.3. Bentuk -rt ditukar kepada -rt atau -rta. Contohnya:
Eksport, import , konsert, skirt, carta
1.5.3.4. Bentuk -rm ditukar kepada -rm atau -rma. Contohnya:
Kloroform, platform, firma, norma
1.5.3.5. Bentuk gugus konsonan akhir seperti -t , -d , -p , atau -b digugurkan digantikan dengan -k , -s , -p , -m
atau -f. Contohnya :
-ct k : projek, dialek, produk
-nt n : akaun, simen, sarjan
-st s : pos, Ogos, nasionalis
-pt p : konsep, skrip, bankrap
-mp m: setem, kem
-mb m: bom
-nd n: paun, dividen, bon
-ft f: lif, overdraf

JIKA seorang tokoh berucap menggunakan bahasa Inggeris pada majlis rasmi, siapakah yang berhak menegurnya? Apakah
Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) atau pengerusi majlis?
Jika pengacara radio menggunakan bahasa rojak dan disambut pendengar dengan bahasa yang bercampur aduk, apakah
Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia (SKMM) berkuasa untuk melarang dan mengambil tindakan tegas terhadap
stesen penyiaran? Apakah peranan badan penyiaran dan masyarakat terhadap kedaulatan bahasa Melayu yang kononnya Bahasa
Kebangsaan dan Bahasa Rasmi di Malaysia?
Persoalan demi persoalan mengenai isu bahasa Melayu tidak pernah reda. Kecelaruan dan sikap rendah diri di kalangan
segelintir bangsa Melayu sendiri menyebabkan Bahasa Kebangsaan sering tercabar.
Jangan terperanjat jika petugas kaunter makanan segera bertanya menggunakan bahasa Inggeris semata-mata untuk
mengambil pesanan sekadar paha ayam goreng, kentang putar dan air bergas.
Di dalam pesawat nasional pula, pramugari yang seksi menggunakan bahasa Inggeris sebagai ucapan pendahuluan kepada
penumpang, disusuli bahasa Melayu sebagai bahasa kedua.
Syarikat pengeluar kereta nasional menggunakan ejaan salah untuk automobil lalu lahir syarikat Perusahaan Otomobil
Nasional Sdn Bhd. Tiada siapa yang berani menegur sebuah syarikat berkaitan kerajaan menggunakan ejaan salah sejak hampir
30 tahun lalu.
Hari ini isu bahasa Melayu longlai di negaranya sendiri bukan sesuatu yang asing dan aneh. Nilai ekonomi makin merudum
kerana sistem pasaran terbuka menginginkan urus niaga pantas dan cepat. Bahasa Inggeris dianggap bahasa global, tanpa
disedari bahasa Melayu sekadar rintihan segelintir sasterawan dan pencinta bahasa yang tidak mempunyai apa-apa kuasa selain
suara dan pena saja!
Pada 13 Oktober lalu, Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin merasmikan Bulan Bahasa Peringkat Kebangsaan
di Universiti Teknikal Melaka Malaysia (UTeM), Melaka. Kita tidak tahu sejauh mana kesannya terhadap kedaulatan bahasa
Melayu sendiri. Jika ikut kepada tradisi, majlis tak lebih daripada baca sajak, bersyair, berpantun, pidato, peraduan menulis
khat dan kemudian bahasa Melayu kurang mendapat tempat.
Ketua Bahagian Komunikasi Korporat DBP Abdul Ghapar Abdullah, berkata sikap tidak bangga, tiada kesedaran dan kurang jati
diri bangsa menyebabkan usaha memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan terjejas.
Beliau mengakui DBP tidak mempunyai kuasa undang-undang untuk bertindak terhadap golongan yang mengabaikan bahasa
Melayu.
Beliau berkata, DBP memang bertanggungjawab memastikan penggunaan Bahasa Kebangsaan dengan betul tetapi tidak
mempunyai kuasa untuk menghalang orang ramai daripada tidak menggunakan Bahasa Melayu.
"Contohnya seperti kempen Ops Sikap yang dilaksanakan polis. Walaupun pelbagai usaha dan kempen yang dilakukan,
kemalangan tetap berlaku dan ia berpunca daripada sikap pengguna jalan raya.
"Begitu juga dengan DBP yang melaksanakan pelbagai program untuk memartabatkan Bahasa Kebangsaan tetapi orang ramai
masih juga menggunakan bahasa rojak," katanya.
Beliau berkata DBP tidak boleh menghalang dan menguatkuasakan atau mendenda orang yang tidak menggunakan Bahasa
Kebangsaan, tetapi apa yang boleh dibuat ialah membantu sekiranya mereka tidak begitu arif penggunaannya.
Mengambil contoh penggunaan bahasa Kebangsaan yang betul di papan iklan pula, beliau berkata DBP tidak mempunyai kuasa
untuk mengenakan peraturan kerana yang ada kuasa ialah Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Jika PBT sendiri tidak arif, lalu
wujudlah papan tanda Ah Seng jahit wanita seperti yang ada sekarang.
Bagi pejuang dan pakar Bahasa Kebangsaan, Dr Awang Sariyan, sikap dan penerimaan masyarakat terhadap Bahasa Kebangsaan
adalah topik penting yang kerap dibincangkan setiap kali memperkatakan usaha memartabatkan Bahasa Malaysia.
Katanya, proses globalisasi yang sebahagian besarnya melalui perantaraan bahasa Inggeris, menimbulkan keghairahan yang
kadangkala berlebihan di kalangan masyarakat untuk mengutamakan penguasaan Bahasa Inggeris dan mengurangkan perhatian
kepada penggunaan Bahasa Melayu.
"Budaya berbahasa Melayu dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat Malaysia, termasuk dalam kalangan orang Melayu
sendiri tidak cukup mantap kerana adanya anggapan bahawa bahasa Melayu tidak berhubung kait dengan taraf sosial dan
pendidikan serta tidak mempunyai nilai ekonomi yang tinggi," katanya.

Beliau kesal kerana untuk sekian lamanya bahasa Melayu masih sekadar ada tanpa usaha mendaulatkannya.
Jika Melayu sendiri longlai dan layu jiwa pada bahasanya, siapa lagi yang mahu diharapkan? - Berita Harian, 25 Oktober 2011
Posted by imlan adabi at 1:29 PM No comments:

Links to this post

Wednesday, October 19, 2011

Khamis, 14 Jun 2012


kemajuan ict merosakkan bahasa melayu

1.0 Pendahuluan
Pada masa ini, Bahasa Melayu menghadapi cabaran yang sengit terutamanya
dalam abad ke-21. Pada dasarnya bahasa Melayu telah menjadi bahasa rasmi
dan bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam perlembagaan negara
iaitu perkara 152 yang menyatakan bahawa Bahasa Kebangsaan ialah
bahasa Melayu. Jadi, pada abad ke-21, bahasa Melayu yang diperkasakan dan
dimartabatkan di negara ini terpaksa menghadapi saingan dengan
penggunaan bahasa Inggeris yang merupakan bahasa global. . Jadi, pelbagai
seminar atau pembentangan telah dijalankan, kegusaran bahasa Melayu
terus membimbangkan pada setiap insan yang mencintai bahasa Melayu.
Melalui kertas kerja ini, perbincangan akan ditumpukan kepada kesankesanyang dihadapi oleh bahasa Melayu dalam abad ke-21 supaya kesankesan tersebut akan membantut perkembangan bahasa Melayu pada masa
akan datang. Justeru, kesan-kesan ini tidak akan mengancam kedudukan
bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar pendidikan di
Malaysia pada abad ke-21. Isu-isu akan dibincangkan secara satu persatu
supaya jelas tentang kesan-kesan yang dihadapi oleh pencemaran
penggunaan bahasa melayu berdasarkan ledakan ict di masa kini.

2.0 Ciri-ciri pencemaran bahasa melayu


Terdapat beberapa ciri yang dapat diklasifikasikan untuk mengetahui
ciri-ciri pencemaran
bahasa melayu.
1.

Pengutamaan bahasa asing

2.

Penggunaan bahasa yang tidak menepati tatabahasa Melayu

3.

Kesalahan ejaan

2.1 Pengutamaan bahasa asing


Bahasa Melayu bukan sahaja baru di cipta atau diperkenalkan. Malahan
bahasa Melayu telah menjadi bahasa lingua franca sejak zaman Kesultanan
Melayu Melaka lagi. Sejak dari zaman itu bahasa Melayu telah diangkat
sebagai bahasa yang utama dan digunakan dalam pelbagai kegiatan
seharian, dari percakapan seharian kepada penggunaan rasmi dalam istana.
Kini bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa
Melayu yang di agung-agungkan oleh masyarakat Melayu itu sendiri sekali
lagi teruji kewibawaannya.Bahasa ini teruji apabila sistem pengajaran
matematik dan sains yang selama ini diajarkan dalam bahasa melayu
ditukarkan format ke dalam bahasa inggeris atau bahsa penjajah.Pertukaran
ini menjatuhkan maruah bahasa melayu.
Penggunaan bahasa ini bukan sahaja mencemarkan bahasa Melayu, bahkan
menjadi masalah golongan percubaan yang terdiri daripada anak bangsa kita
sendiri yang menjadi mangsa. Pelajar eksperimen inilah yang akan
terhuyung-hayang mencari realiti bahasa yang perlu digunakan sedangkan
mahir dalam bahasa ynag digunakan. Disini dapat dilihat pencemaran bahasa
telah berlaku dalam sistem pendidikan di Malaysia.

2.2 Penggunaan bahasa yang tidak menepati tatabahasa melayu


Sistem pesanan ringkas (SMS), alat yang menjadi penghubung antara
dua individu dengan kaedah cepat dan menjimatkan, dikatakan merosakkan
bahasa. Penggunaan simbol, kod dan perkataan singkatan tertentu secara
meluas itu dikatakan punca kemerosotan penguasaan Bahasa Melayu di
kalangan masyarakat dan pelajar sekolah.

Malah, antara sebab kemerosoan pencapaian kelulusan Bahasa Inggeris


dalam Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) 2003 juga dikatakan
berpunca daripada budaya perkhidmatan sms dan sembang Internet di
kalangan pelajar. Ramai calon menggunakan singkatan perkataan dalam esei
mereka seperti yang dilakukan ketika bersembang atau sms. Setiap hari kita
dapat melihat iklan sms ynag memaparkan penggunaan kata singkatan , kod,
atau simbol disiarkan di media elektronik dan media cetak . Seeseorang itu
tidak sepatutnya terikut-ikut dengan ragam bhasa basahan hingga
menggunakannya ketika melakuka urusan rasmi seperti karangan, surat
rasmi dan memo. Antara contoh penyampaian dalam sms ialah, ' x ' bagi
maksod tidak, ' 4 ' bagi maksod untuk, ' cmne ' bagi maksod macam mana, '
u ' bagi maksod awak, ' tq ' bagi maksod terima kasih, ' lg ' bagi maksod lagi
dan sebagainya.

2.3 kesalahan ejaan dan singkatan perkataan.


Penggunaan singkatan perkataan berlaku terhadap semua bahasa di
dunia, tetapi tidak menjadi masalah jika mereka dapat membezakan
penggunaannya untuk tujuan rasmi atau tidak. Usaha untuk mengelakkan
bahasa rasmi oleh sms patut dipikul oleh semua pihak, misalnya Dewan
Bahasa dan Pustaka (DBP) turut memberi khidmat nasihat bahasa, kursus,
ceramah dan kempen kesedaran. Selain itu, penerbitan bahan bacaan yang
menggunakan bahasa rojak atau pasar perlu dihentikan kerana dikhuatiri
mempengaruhi remaja. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kebudayaan,
Kesenian, Pelancongan dan Sukan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL),
Sharifuddin Ibrahim, berkata DBKL sentiasa memantau bagi memastikan
Bahasa Melayu dimartabatkan. Katanya,semua pihak di bawah bidang kuasa
DBKL terikat dengan Undang-undang Kecil Wilayah Persekutuan 1982
pindaan 1985 yang mensyaratkan mereka meletakkan Bahasa Melayu lebih
jelas dan terang di papan tanda atau papan iklan , sekali pun jika ada bahasa
lain bersamanya.

3.0 Kesan-kesan pencemaran bahasa melayu


Pencemaran bahasa yang semakin berleluasa ini sudah pasti akan
memberikan kesan negatif kepada bahasa itu sendiri. Kesan yang paling
ketara adalah menyebabkan mutu Bahasa Melayu baku sama ada lisan atau
tulisan merosot. Perkara ini dapat dilihat dalam bidang pendidikan khususnya
dalam kalangan pelajar. Sekiranya penggunaan bahasa rojak dan istilahistilah remaja tidak dibendung dengan meluas, lama-kelamaan bahasa ini
akan menjadi sebati kepada seseorang individu tersebut. Pastinya pelajar
yang sering disogok oleh perkataan dan istilah-istilah yang muncul setiap hari
akan keliru dengan penggunaan bahasa yang betul. Para pelajar akan turut

terpengaruh untuk menggunakan bahasa-bahasa yang digunakan dalam


perbualan dalam tugasan penulisan di sekolah. Hal ini bukan sahaja
menyebabkan kualiti penulisan di sekolah semakin menurun malah
pengetahuan terhadap bahasa kita sendiri, iaitu Bahasa Melayu akan
semakin jauh daripada pelajar. Dengan demikian, mutu kualiti bahasa dalam
kalangan pelajar pastinya akan semakin menurun dan tidak mustahil
sekiranya terdapat sekumpulan pelajar yang masih lagi tidak mengenal apa
itu pantun dan syair. Begitu juga pencemaran bahasa dalam bidang
pentadbiran akan menyebabkan mutu Bahasa Melayu sama ada lisan atau
tulisan merosot. Sekiranya pihak pentadbir menggunakan bahasa rojak ketika
menyampaikan ucapan atau menggunakan bahasa rojak dalam urusan surat
menyurat, sudah pasti akan menyebabkan mutu Bahasa Melayu itu merosot.

3.1 Bahasa menjadi rosak


Setelah membincangkan mengenai faktor- faktor pencemaran bahasa di alam
siber, kini diteruskan lagi perbincangan mengenai kesan- kesan pencemaran
bahasa di alam siber. Terdapat lima kesan yang utama. Kesan yang pertama
ialah bahasa menjadi rosak. Bahasa menjadi rosak apabila bahasa tersebut
disalah gunakan. Sebagai contoh penggunaan bahasa sms dan bahasa rojak
digunakan dalam laman sosial. Akibatnya, bahasa menjadi rosak dan
menjatuhkan martabat bahasa itu sendiri.Selain itu, bahasa melambangkan
sesuatu bangsa. Jika rosak sesebuah bahasa maka akan rosaklah bangsa
tersebut. Akhirnya bangsa tersebut akan hilang identitinya sendiri. Oleh yang
demikian, mahasiswa-mahasiswi perlu cakna dalam menggunakan bahasa di
laman sosial.

3.2 Kekeliruan bahasa kepada generasi akan datang


Disamping itu, kekeliruan bahasa kepada generasi akan datang merupakan
kesan kepada pencemaran bahasa di alam siber. Apabila bahasa tercemar
maka ini akan menimbulkan kekeliruan kepada generasi akan datang untuk
mempelajari sesuatu bahasa tersebut. Generasi akan datang akan terkeliru
untuk memperaktikkan bahasa yang sesuai diguna pakai dalam kehidupan
seharian. Selain itu, jika generasi akan datang mengikut trend yang ada pada
masa sekarang sudah tentu bahasa tersebut akan menjadi sejarah pada
suatu hari nanti kerana telah hilang identiti bahasa tersebut. Impaknya disini,
mahasiswa-mahasiswi adalah agen yang perlu memperbaikki pencemaran
bahasa di alam siber ini. Kesan daripada pencemaran bahasa ini juga akan
menyebabkan Bahasa Melayu yang indah akan dipinggirkan oleh generasi
Melayu. Bahasa Melayu merupakan satu bahasa yang sinonim dengan
masyarakat Melayu. Hal ini bermaksud, Bahasa Melayu adalah bahasa
pertuturan bagi masyarakat Melayu untuk berkomunikasi antara satu sama

lain. Bahasa Melayu mempunyai peranan yang sangat penting, iaitu sebagai
bahasa kebangsaan, bahasa pentadbiran, bahasa pengantar, bahasa rasmi
dan sebagainya. Melalui peranan yang dinyatakan, kita seharusnya
memahami dan mengaplikasikan peranan Bahasa Melayu dalam kehidupan
seharian kita. Dalam perbualan atau pertuturan kita seharian, kita
seharusnya menggunakan Bahasa Melayu untuk memastikan Bahasa Melayu
tidak ditelan arus pemodenan atau globalisasi.

Walau bagaimanapun, pada masa ini, Bahasa Melayu kian dilupakan dan
semakin kurang penggunaannya dalam pertuturan seharian. Pada masa ini,
Bahasa Melayu telah tercemar disebabkan oleh wujudnya bahasa lain dan
pencampuran bahasa. Bahasa Melayu yang indah kian dilupakan oleh
generasi-generasi pada zaman ini, khususnya generasi muda. Mereka telah
terpengaruh dengan bahasa asing. Dengan menggunakan bahasa asing,
mereka berfikir mereka adalah orang yang paling terkenal dan mempunyai
kedudukan yang tinggi. Mereka juga beranggapan bahawa mereka akan
sentiasa dipandang tinggi kerana mempunyai pengetahuan bertutur dalam
bahasa asing. Tanpa mereka sedari, tindakan mereka ini akan menyebabkan
mereka kian lupa dengan satu bahasa yang sangat penting, iaitu Bahasa
Melayu.

3.3 Persepsi buruk masyarakat luar terhadap pencemaran bahasa


Selain itu, antara lain kesan pencemaran bahasa di alam siber ialah akan
timbul persepsi buruk masyarakat luar terhadap pencemaran bahasa.
Persepsi buruk ini akan timbul kepada pelajar ataupun pelancong yang
mempelajari bahasa tersebut. Mereka akan mempertikaikan mengapa bahasa
yang digunakan oleh penduduk negara tersebut di laman sosial tidak sama
seperti yang mereka pelajari. Impaknya, akan menimbulkan persepsi buruk
terhadap bahasa tersebut. Mereka akan menceritakan persepsi buruk
tersebut kepada rakan- rakan dan ahli keluarga mereka. Tuntasnya, apabila
pencemaran bahasa berlaku mereka tidak lagi menimbulkan minat untuk
belajar bahasa tersebut. Oleh yang demikian, bahasa juga akan
mencerminkan sesebuah negara. Apabila bahasa tercemar maka ini akan
menimbulkan kekeliruan kepada generasi akan datang untuk mempelajari
sesuatu bahasa tersebut. Generasi akan datang akan terkeliru untuk
memperaktikkan bahasa yang sesuai diguna pakai dalam kehidupan
seharian. Selain itu, jika generasi akan datang mengikut trend yang ada pada
masa sekarang sudah tentu bahasa tersebut akan menjadi sejarah pada
suatu hari nanti kerana telah hilang identiti bahasa tersebut.

Dalam Syarahan Agung Sasterawan Negara, anjuran KALAM, JKKN dan DBP,
di Dewan Bahasa dan Pustaka, 15 Disember 2009, SN Prof. Dr. Muhammad
Haji Salleh berkata:

Mungkin di Malaysialah anak negerinya ramai yang tidak pandai berbahasa


kebangsaannya, dan ramai juga yang malu menggunakannya atau merasa
darjat sosialnya sudah jatuh tertiarap di lantai apabila dia bercakap dalam
bahasa ini. Jikalau kita tidak percaya pada bahasa kita, orang lain di dunia
pun tidak mendapatkan sebab bagi mengkajinya. Sekarang ini kebanyakan
kursus sastera dan Bahasa Melayu di Eropah, Australia dan Amerika sudah
ditutup, sementara kajian China, Vietnam, India dan malah Cambodia sedang
berkembang. Di depan mata kita Bahasa Melayu bertumbangan, sakit dan
sebahagiannya sudah mati untuk selama-lamanya sekiranya kita tidak
berbuat apa-apa dan terparah adalah antara yang terpelajar, yang tertinggi
ijazahnya dan tertinggi pangkatnya. Orang kampung tidak membunuh
bahasa ibundanya. Kitalah yang dianugerah berbagai-bagai kemudahan,
upaya dan kecerdasan - dan kitalah yang membunuhnya. Gerakan Dunia
pasca kolonialisme bergelora di banyak buah negara di dunia, termasuk
India, Indonesia, Nigeria dan Kenya, Uzhbekistan, Filipina, Vietnam dan
Algeria serta Chile dan Argentina. Ada semacam landaan fikiran dan amalan
di negara-negara ini, sebagai tindak balas daripada rasa bahawa mereka
sudah dimangsakan, dihina dan juga dirampas bahasa dan budayanya.

3.4 Gejala sosial semakin berleluasa


Dengan meningkatnya bahasa kasar dan lucah di alam siber, remaja akan
terpengaruh dengan perkataan-perkataan dan ayat-ayat yang sering
digunakan di alam siber. Remaja dan seseorang individu cenderung untuk
menggunakan bahasa kasar dan lucah tersebut bersama rakan-rakan yang
lain dalam perbualan seharian. Malah sesuatu perkataan atau ayat tersebut
akan menjadi trend dalam perbualan seharian remaja. Yang lebih
mendukacitakan apabila ayat-ayat kasar dan berbaur lucah tersebut turut
dilemparkan kepada ibu bapa sendiri. Ini secara tidak langsung melahirkan
remaja yang bersikap kurang ajar dan tidak menghormati ibu bapa. Apa yang
lebih mengejutkan ialah budak-budak yang masih lagi bersekolah rendah
turut biasa untuk menggunakan ayat-ayat kasar atau perkataan berunsur
lucah tersebut. Hal ini memberi kesan negatif terhadap pertumbuhan dan
perkembangan minda kanak-kanak. Jika hal ini tidak dibendung, adalah tidak

menghairankan jika kes gejala sosial juga turut berlaku dalam kalangan
kanak-kanak yang belum lagi menginjak remaja.

3.5 Mutu kualiti bahasa menurun dalam kalangan pelajar


Sekiranya penggunaan bahasa rojak dan istilah-istilah remaja tidak
dibendung dengan meluas, lama kelamaan bahasa ini akan menjadi sebati
kepada seseorang individu tersebut. Pastinya pelajar yang sering disogok
oleh perkataan dan istilah-istilah yang muncul setiap hari akan keliru dengan
penggunaan bahasa yang betul. Para pelajar akan turut terpengaruh untuk
menggunakan bahasa-bahasa yang digunakan dalam perbualan dalam
tugasan penulisan di sekolah. Hal ini bukan sahaja menyebabkan kualiti
penulisan di sekolah semakin menurun malah pengetahuan terhadap bahasa
kita sendiri iaitu Bahasa Melayu akan semakin jauh daripada pelajar. Dengan
demikian, mutu kualiti bahasa dalam kalangan pelajar pastinya akan semakin
menurun dan tidak mustahil sekiranya terdapat sekumpulan pelajar yang
masih lagi tidak mengenal apa itu pantun dan syair. Pencemaran bahasa ini
akan menyebabkan masyarakat Melayu mengagung-agungkan bahasa asing
terutamanya bahasa Inggeris dan berasa malu untuk bertutur dalam Bahasa
Melayu. Hal ini kerana bahasa Inggeris kini memonopoli semua urusan di
bidang komunikasi, pendidikan dan sebagainya. Perkara ini akan melahirkan
satu tanggapan dalam diri mereka bahawa orang lain akan memandang
tinggi terhadap mereka jika menggunakan bahasa Inggeris. Oleh itu, pelbagai
golongan masyarakat seperti mahasiswa, pihak pentadbiran dan juga
pemimpin lebih suka bertutur menggunakan bahasa Inggeris di khalayak
ramai. Hal ini juga menyebabkan para ibu bapa pada masa ini lebih suka
mengajar anak-anak mereka bertutur dalam bahasa Inggeris sebagai bahasa
pertama sehingga melupakan bahasa ibunda iaitu Bahasa Melayu. Perbuatan
ini akan meletakkan bahasa Inggeris bukan lagi sebagai bahasa kedua tetapi
mengatasi Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.

4.0 Langkah-langkah Mengatasi Pencemaran Bahasa


Bagi mengelakkan masalah pencemaran bahasa ini, tanggungjawab
sesebuah kementerian, jabatan atau agensi adalah sangat penting. Antara
langkah yang boleh diambil oleh kementerian, jabatan atau agensi tersebut
adalah seperti yang berikut:
Memastikan semua pegawai dan kakitangan kerajaan menggunakan
Bahasa Melayu yang baik dan betul dalarn semua urusan rasmi, sama ada
secara tulisan mahupun lisan, dengan rakan sekerja dan apabila berurusan
dengan pelanggan (kecuali urusan yang melibatkan negara asing dan untuk

tujuan melatih pegawai dan kakitangan supaya fasih berkomunikasi dalam


bahasa asing).
Mewajibkan penggunaan Bahasa Melayu yang baik dan betul dari segi
ejaan, sebutan, istilah dan tatabahasa dalam hal-hal seperti mesyuarat,
surat-menyurat, arahan pada papan tanda dan papan kenyataan, iklan,
dokumen rasmi, kawasan perumahan, premis pemiagaan dan lain-lain.
Bahasa-bahasa lain boleh digunakan berdasarkan kepada keperluan sahaja;
Menjalankan latihan dan menganjurkan aktiviti secara berterusan yang
bertujuan meningkatkan kemahiran dalam Bahasa Melayu yang betul dalam
kalangan pegawai dan kakitangan.
Dalam masa yang sama, DBP telah berusaha dalam pengembangan
dan peningkatan kualiti bahasa di tempat awam melalui Pantau Tegur
Bahasa. Pantau Tegur Bahasa bermaksud mengesan kesilapan bahasa yang
berlaku atau yang dipamerkan di tempat-tempat awam, seperti di papan
iklan atau papan tanda, sama ada di luar bangunan ataupun di dalam
bangunan, yang jika tidak dicegah dengan segera akan mencemarkan
maruah Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Antara ciri pencemaran
bahasa ialah pengutamaan bahasa asing, sama ada dari segi saiz atau
warna, penggunaan bahasa yang tidak menepati tataBahasa Melayu,
termasuk sistem ejaan, pemilihan kata, pembentukan kata, pengolahan ayat,
dan penggunaan laras, ataupun pencampuradukan Bahasa Melayu dengan
bahasa Inggeris. Bagi memastikan tindakan segera diambil setelah proses
pengenalpastian kesilapan dibuat, pemantau disediakan dengan sehelai
borang untuk dipenuhi dan dipulangkan kepada DBP. Pegawai DBP yang
bertanggungjawab akan mengambil tindakan segera menghubungi syarikat
atau agensi yang berkenaan bagi membuat pembetulan.
Selain itu, satu Khidmat Nasihat Bahasa untuk orang ramai dibuka bagi
merujuk penggunaan bahasa yang betul untuk mengelakkan pencemaran
bahasa kebangsaan terhadap paparan di tempat umum yang dibuat oleh
pihak berkenaan. Kaedah pemantauan yang diguna pakai oleh pihak DBP
adalah dengan menggunakan jaringan kerja sedia ada yang terdiri daripada
159 munsyi bahasa (guru atau penulis yang berdaftar dengan DBP) di seluruh
negara untuk melaporkan sebarang paparan awam yang mencemar bahasa.
Tindakan ini akan mengatasi masalah pencemaran Bahasa Melayu ini
daripada berleluasa.

Dari segi pendidikan pula, para guru harus menitikberatkan cara


penyampaian Bahasa Melayu di dalam bilik darjah terutamanya aspek
tatabahasa dalam kalangan pelajar sejak di peringkat sekolah rendah lagi
supaya pelajar-pelajar dapat mengetahui kelainan erti perkataan yang
imbuhannya berbeza-beza dan menggunakannya dengan betul, tepat dan

gramatis dalam lisan dan penulisan, menggunakan frasa yang betul serta
menggunakan ayat dengan betul, tepat dan gramatis. Hal ini dapat disokong
dengan kenyataan Yahya Othman (2005:11) bahawa rumus tatabahasa yang
wujud perlu dipelajari secara beransur-ansur sehingga membentuk operasi
kesatuan rumus yang utuh dan berupaya melakukan operasi membina ayat.
Abd. Aziz Abd. Talib (2000:236) pula menyatakan bahawa pengajaran
tatabahasa membolehkan pelajar-pelajar berkomunikasi dalam Bahasa
Melayu dengan baik. Pengetahuan dan kemahiran berkomunikasi ini
membantu pelajar menghasilkan ayat yang gramatis dan berkomunikasi
dengan berkesan. Hal ini akan mengelakkan penggunaan Bahasa Melayu
yang tercemar dari segi tatabahasa.

5.0 Kesimpulan
Kesimpulannya, pencemaran bahasa ini merupakan suatu isu atau perkara
yang semakin meruncing sejak akhir-akhir ini. Namun, jika pihak-pihak yang
bertanggungjawab menjalankan tugas dengan penuh teliti dan kerap, tidak
mustahil bahasa kita akan menjadi bahasa antarabangsa yang berada di
tahap terpenting khususnya dalam bidang pendidikan dan perniagaan. Pihak
yang mempunyai kuasa yang besar seperti Perdana Menteri harus sentiasa
menekankan penggunaan bahasa kebangsaan kita setiap masa sama ada
dalam ucapan rasminya ataupun semasa ditemu bual oleh wartawan. Dengan
ini, apabila beliau sentiasa menggunakan bahasa kabangsaan secara baik
dan kerap, ini akan menjadi ikutan kepada orang bawahannya.
Bahasa rojak dan bahasa pasar tidak seharusnya digunakan secara
meluaskan walaupun bukan dalam situasi formal. Hal ini jelas membuktikan
bahawa bahasa rojak atau pasar ini akan merosakkan Bahasa Melayu yang
juga merupakan bahasa kebangsaan kita. Kekerapan menggunakan bahasa
yang tercemar secara meluas akan menlahirkan rakyat yang buta bahasa
sendiri. Tidak mustahil kegagalan pelajar-pelajar di sekolah dalam mata
pelajaran Bahasa Melayu disebabkan mereka terlalu kerap menggunakan
bahasa rojak dan pasar. Anak-anak muda kini juga kerap membaca majalah
berupa bahasa rojak dan pasar.
Oleh itu, bagi pihak-pihak penerbit majalah atau drama juga haruslah
sedar yang mereka juga bertanggungjawab membawa pembaharuan dan
penambahbaikan dalam bidang bahasa. Janganlah sibuk mengejar
keuntungan tetapi nilai dan tanggungjawab patriotisme diabaikan. Dari
sinilah kita mendidik masyarakat agar menggunakan bahasa yang betul dari
segi ejaan, sebutan, dan tatabahasa Bahasa Melayu. Masyarakat mudah
menerima perkara yang positif andainya di keliling mereka penuh dengan
perkara positif. Sebagaimana kata-kata periBahasa Melayu iaitu bagaimana

acuannya, begitulah kuihnya. Kata-kata ini sudah cukup memberitahu


kepada kita agar setiap perkara yang ingin diubah atau dibuat perlulah dari
atas atau pemimpin dahulu. Jika pemimpin begitu prihatin dan bersungguhsungguh dalam hal memartabatkan bahasa kebangsaan, rakyat juga akan
mengikutinya.

Anda mungkin juga menyukai