Anda di halaman 1dari 3

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

PENGENALAN

Islam merupakan agama yang mudah difahami oleh semua lapisan


masyarakat .Selain itu Juga , agama islam merupakan agama yang tidak
memaksa penganutnya .Aqidah islam merupakan perkara yang wajib
diketahui dan difahami secara mendalam oleh umat islam.Selain itu juga
mereka seharusnya mempercayai akidah islam tanpa sebarang syak atau
ragu-ragu.Justeru untuk mempelajari tentang akidah islam secara
mendalam,kita boleh merujuk sumber-sumber seperti Al-Quran,Al-hadith
dan kitab-kitab agama.Penyelewengan terhadap ilmu akidah
menyebabkan penerangan terhadap ilmu akidah menjadi sedikit rumit
kerana segelintir masyarakat telah mengalami pemesongan akidah yang
serius.
Definisi Akidah yang sebenar adalah perkara yang wajib diakui dengan
hati dan jiwa tanpa sebarang syak wasangka.Akidah merupakan perkara
teras dalam agama islam .Tanpa akidah yang kukuh,umat islam akan
hanyut dari landasan yang benar.Akidah terdiri dari dua iaitu akidah suci
dan akidah fasad.Akidah suci merupakan akidah yang diturunkan oleh
Allah manakala akidah fasad adalah akidah yang telah
diselewengkan.Kepentingan akidah kepada umat islam adalah sebagai
pendorong agar melakukan perkara yang baik disisi Allah yang esa.Umat
islam yang tidak takut terhadap balasan tuhan akan dimasukkan kedalam
neraka.Amalan yang dilakukan bukan kerana Allah tidak akan diterima
pahala amalan tersebut dan ianya menjadi sis-sia belaka.Dalam konteks
ini akan menbincangkan perkaitan beberapa perkara yang boleh menyebabkan akidah
umat Islam rosak, antaranya ialah kerana perbuatan syirik, kufur, khurafat, riddah dan nifaq.
Ajaran syiah contohnya merupakan suatu fahaman yang boleh merosakkan akidah umat islam
pada akhir zaman ini.Demikian itu,pengulasan dan kajian mengenai permasalahan ini akan
dihuraikan seperti berikut.

MAKSUD DAN PERBEZAAN ANTARA SYIRIK,KUFUR,RIDDAH,KHURAFAT DAN


NIFAQ

Lima perkara ini setiap satunya mempunyai dua bahagian iaitu akhbar ( )dan
asghar ().Dengan demikian jadual dibawah menghuraikan setiap satu persatu makna
dan beza kelima-kelima perkara tersebut.

BI

PERKARA

MAKNA

CONTOH

L
1

SYIRIK

Syirik adalah menyekutukan Allah

a)

SWT dengan selainNYA.Syirik


terbahagi kepada dua bahagian
iautu syirik akhbar ( )dan syirik
().Syirik akkbar berkaitan
dengan menyembah Allah bersama
dengan selain daripada
Allah.Manakala syirik asghar iaitu
riak yang bermaksud menunjuknunjukdengan perbuatan .Syirik
akhbar tidak diampunkan oleh
Allah melainkan taubat ketika
masih hidup,syirik asghar pula
menyatakan boleh diampunkan
danadayang menyatakan tidak
boleh diampunkan,tetapi masih ada
khilaf.Firman
Allah:Sesungguhnya Allah tidak
akan megampuni dosa syirik, dan
Dia mengampuni segala dosa yang
selain dari (syirik) itu,bagi siapa
yang dikehendaki-Nya.Barangsiapa
yang mempersekutukan Allah maka
sungguh ia telah berbuat dosa yang
besar. (QS An-Nisa;48)