Anda di halaman 1dari 1

Contoh Lampiran 33

PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA


PENGURUS .......................................

1
BERITA ACARA PEMBERHENTIAN
Pada hari ini ....................................... tanggal ..........................................................
bertempat di .........................................................................................................................
dihadapan ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................
dan Pengurus lengkap Persit Kartika Chandra Kirana ..........................................................
sesuai dengan .......................................................................................................................
................................................................................................................................................
maka

dengan

ini

Ny.

................................................................

diberhentikan

dari

jabatan ...................................................................................................................................
.............
Mulai saat penandatanganan berita acara pemberhentian ini, tugas dan tanggung
jawab jabatan tersebut agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Mengetahui
Ketua Umum / Ketua Seksi

Yang Diberhentikan

Ny. ................................

Ny. ....................................