Anda di halaman 1dari 12

Mata pelajaran

Tahun
Bil. Murid
Tarikh / hari
Masa
Tema
Tajuk
SP

: Bahasa Malaysia
:3
: /15 orang
: 13/07/2015 (isnin)
: 7.20-8.20 pagi
: Usaha Jaya
: Haiwan Peliharaan
: 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan

Catatan :
BBM :

BCB:

maklumat tentang sesuatu perkara daripada


Objektif

pelbagai sumber secara bertatasusila.


: Pada akhir pdp, murid dapat;

bertatasusila.
2) Menulis maklumat tentang haiwan
peliharaan berdasarkan risalah dank ad
Aktiviti

1.
2.
3.
4.

peranan.
Murid mengimbas pelajaran yang lepas
Murid membaca teks
Murid bersoaljawab dengan guru.
Murid melengkapkan teks temu bual

berdasarkan risalah dan kad peranan.


5. Murid berbicara untuk menyampaikan
maklumat.
6. Murid mengujarkan dialog dengan
sebutan yang betul melalui aktiviti
lakonan.
7. Rumusan dan peneguhan
Refleksi

Mencatat maklumat

Menjanakan idea

KB:

1) Menyatakan maklumat tentang haiwan


peliharaan dari risalah secara

Buku jilid 1
Buku tulis

KP:
Verbal linguistik

Nilai :

Prihatan
Berani

Mata pelajaran
Tahun
Bil. Murid
Tarikh / hari
Masa
Tema
Tajuk
SP

: Bahasa Malaysia
:4
: /13 orang
: 13/07/2015 (isnin)
: 8.20-8.50 pagi
: Beringat sebelum kena
: Langkah keselamatan acara lompatan
:1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata ganti nama diri orang dan
kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam
situasi formal dan tidak formal secara

Objektif

bertatasusila.
: Pada akhir pdp, murid dapat;
1) Bersoaljawab menggunakan kata ganti
nama diri orang dan kata ganti nama
tanya dengan betul secara
bertatasusila.
2) Menulis maklumat tersurat dan tersirat
berdasarkan gambar.
1. Murid mengimbas pelajaran yang lepas
2. Murid berbual teks langkah

Aktiviti

keselamatan dalam acara lompatan


3. Murid merujuk gambar menggunakan
kata ganti nama diri orang dan kata
ganti nama tanya dengan betul secara
bertatasusila.
4. Murid menyatakan maklumat tersurat
dan tersirat berdasarkan gambar.
5. Murid melakar peta minda kata ganti
nama orang dan kata ganti nama tanya.
6. Rumusan dan peneguhan
Refleksi

Catatan :

Ilmu :

PJPK

Nilai :

Berani

EMK :

Kebersihan fizikal
dan mental

KB :

Menghubungkait

KP :

Interpersonal

Mata pelajaran
Tahun
Bil. Murid
Tarikh / hari
Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

: Bahasa Malaysia
:3
: /15 orang
: 14/07/2015 (selasa)
: 7.20-8.20 pagi
: Nilam
: Bacaan
:: Pada akhir pdp, murid dapat;
1) Membaca dan bertutur dengan intonasi
dan sebutan yang betul serta jelas.
1. Wakil murid membaca buku yang dipilih.
2. Guru membimbing murid sekiranya

Aktiviti

Catatan :
BBM :

Buku cerita
Buku nilam

KP:
Interpersonal

Nilai :

Prihatan
Berani

terdapat kesalahan.
3. Murid diberi ujian ejaan.
4. Rumusan dan peneguhan positif.
Refleksi

Mata pelajaran
Tahun
Bil. Murid
Tarikh / hari
Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

: Bahasa Malaysia
:4
: /14 orang
: 14/07/2015 (selasa)
: 7.20-8.20 pagi
: Nilam
: Bacaan
:: Pada akhir pdp, murid dapat;
2) Membaca dan bertutur dengan intonasi

Aktiviti

dan sebutan yang betul serta jelas.


5. Wakil murid membaca buku yang dipilih.
6. Guru membimbing murid sekiranya
terdapat kesalahan.
7. Murid diberi ujian ejaan.

Catatan :
BBM :

Buku cerita
Buku nilam

KP:
Interpersonal

Nilai :

Prihatan
Berani

8. Rumusan dan peneguhan positif.


Refleksi

Mata pelajaran
Tahun
Bil. Murid
Tarikh / hari
Masa
Tema
Tajuk
SP

: Bahasa Malaysia
:4
: /13 orang
: 26/05/2015 (selasa)
: 8.20-8.50 pagi
: Sentiasa selamat
: Biar lambat asal selamat
:2.5.1 Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat daripada bahan prosa

Objektif

dengan betul.
: Pada akhir pdp, murid dapat;
3) Membaca teks dengan sebutan yang
betul, intonasi yang jelas.
4) Menyatakan maklumat tersurat dan

Aktiviti

Sabar, berani

EMK :

Kebersihan fizikal
dan mental

selamat.
9. Murid bersoaljawab untuk memahami

BCB :

biar lambat asal selamat.


11. Rumusan dan peneguhan

Sivik, PKJR

Nilai :

KB :

maklumat yang tepat tentang petikan

Ilmu :

tersirat.
7. Murid mengimbas pelajaran yang lepas
8. Murid membaca teks biar lambat asal

maklumat tersurat dan tersirat.


10. Murid berbicara untuk menyampaikan

Refleksi

Catatan :

Menganalisis

Bacaan Intensif

KP :

Verbal Linguistik

Mata pelajaran
Tahun
Bil. Murid
Tarikh / hari
Masa
Tema
Tajuk
SP

: Bahasa Malaysia
:3
: /15 orang
: 22/07/2015 (rabu)
: 8.50-9.50 pagi
: Usaha Jaya
: Persiapan perkhemahan
3.7.2 Menghasilkan penulisan pelbagai genre

Objektif

kreatif secara berpandu dengan betul.


: Pada akhir pdp, murid dapat;
1) Menulis karangan jenis catatan
berpandukan gambar dengan betul.
2) Membaca ayat yang dibina dengan
sebutan yang betul.
1. Murid mengimbas pelajaran yang lepas.
2. Murid melengkapkan catatan.
3. Murid menulis karangan berpandukan

Aktiviti

gambar dan catatan dalam buku tulis.


4. Murid membaca ayat yang telah dibina
dengan sebutan yang betul.
5. Rumusan dan peneguhan
Refleksi

Catatan :
BBM :

Buku tulis
Buku teks

Nilai :

Bijak, berani
mengambil risiko

Mata pelajaran
Tahun
Bil. Murid
Tarikh / hari
Masa
Tema
Tajuk
SP

: Bahasa Malaysia
:3
: /15 orang
: 22/07/2015 (rabu)
: 10.20-11.20 pagi
: Beringat sebelum kena
: Latihan Keselamatan di sekolah
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat
berbentuk surat, laporan dan cerita dengan

Objektif

jelas serta menggunakan bahasa yang santun.


: Pada akhir pdp, murid dapat;
1) Menulis karangan jenis laporan
berpandukan gambar dengan betul.
2) Membaca ayat yang dibina dengan
sebutan yang betul.
1. Murid mengimbas pelajaran yang lepas.
2. Murid berbicara untuk menyampaikan

Aktiviti

maklumat dengan tepat tentang


menjaga keselamatan di sekolah.
3. Murid menulis karangan berpandukan
gambar dan rangkai kata dalam buku
tulis.
4. Murid membaca ayat yang telah dibina
dengan sebutan yang betul.
5. Rumusan dan peneguhan
Refleksi

Catatan :
BBM :

Buku tulis
Buku teks

Nilai :

Bijak, berani
mengambil risiko

Mata pelajaran
Tahun
Bil. Murid
Tarikh / hari
Masa
Tema
Tajuk

: Sejarah
:5
: /14 orang
: 22/07/2015 (rabu)
: 12.50 1.20 tengah hari
: Tergugatnya kedaulatan negara
: Penguasaan Syarikat Borneo Utara British di

SP

Borneo Utara
: 7.1.4 Menyatakan kesan penjajahan dan
campur tangan British terhadap pentadbiran
dan sosioekonomi.
K7.1.5 Menyatakan kepentingan memelihara

Objektif

kedaulatan dan kemakmuran negara kita.


: Pada akhir pdp, murid dapat;
1) Berbincang kesan penjajahan dan
campur tangan British terhadap
pentadbiran dan sosioekonomi
1. Penerangan guru
2. Murid membuat peta I think tajuk yang

Aktiviti

dipelajari
3. Perbincangan dan rumusan.
Refleksi

Catatan :
BBM :

Buku teks sejarah

Nilai :

Bekerjasama

Mata pelajaran
Tahun
Bil. Murid
Tarikh / hari
Masa
Tema
Tajuk
SP
Objektif

: Bahasa Malaysia
:4
: /13 orang
: 23/05/2015 (khamis)
: 8.20-9.20 pagi
: Nilam
: Bacaan
:: Pada akhir pdp, murid dapat;

Catatan :
BBM:
Buku cerita

Nilai :

Mendengar arahan,

prihatin

1) Membaca dan menulis ejaan dengan


betul dan tepat.
1. Wakil murid membaca buku yang dipilih.
2. Guru membimbing murid sekiranya

Aktiviti

terdapat kesalahan.
3. Murid diberi ujian ejaan.
4. Rumusan dan peneguhan positif.
Refleksi

Mata pelajaran
Tahun
Bil. Murid
Tarikh / hari
Masa
Tema
Tajuk

: Sejarah
:5
: /14 orang
: 23/07/2015 (khamis)
: 9.20-9.50 pagi
: Tergugatnya kedaulatan negara
: Kesan Sosioekonomi di negeri-negeri Selat,

SP

Sarawak dan Borneo Utara


: 7.1.4 Menyatakan kesan penjajahan dan
campur tangan British terhadap pentadbiran
dan sosioekonomi.
K7.1.5 Menyatakan kepentingan memelihara

Catatan :
BBM :

Buku teks sejarah

Nilai :

Bekerjasama

kedaulatan dan kemakmuran negara kita.


: Pada akhir pdp, murid dapat;

Objektif

1) Berbincang kesan penjajahan dan


campur tangan British terhadap
pentadbiran dan sosioekonomi
1. Penerangan guru
2. Murid membuat peta I think tajuk yang

Aktiviti

dipelajari
3. Perbincangan dan rumusan.
Refleksi

Mata pelajaran
Tahun
Bil. Murid
Tarikh / hari
Masa
Tema
Tajuk
SP

: Bahasa Malaysia
:3
: /15 orang
: 23/05/2015 (khamis)
: 10.20- 12.20 pagi
: Usaha Jaya
: Haiwan Peliharaan
: 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan
yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa
badan

Objektif

yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.


: Pada akhir pdp, murid dapat;
1) Berbicara menggunakan dialog dengan
sebutan yang betul, intonasi yang jelas
dan bahasa badan yang sesuai melalui
lakonan secara didik hibur.
2) Menulis teks temubual berdasarkan
risalah dan kad peranan dengan betul.
1. Murid mengimbas pelajaran yang lepas
2. Dalam kumpulan murid melakukan aksi

Aktiviti

haiwan peliharaan yang disukai.


3. Murid melengkapkan teks temubual
berdasarkan risalah dan kad peranan.
4. Murid berbicara untuk menyampaikan
maklumat.
5. Murid mengujarkan dialog dengan
sebutan yang betul melalui aktiviti
lakonan.
6. Rumusan dan peneguhan
Refleksi

Catatan :
BBM :

Buku jilid 1

Mata pelajaran
Tahun
Bil. Murid
Tarikh / hari
Masa
Tema
Tajuk
SP

: Bahasa Malaysia
:3
: /15 orang
: 22/05/2015 (jumaat)
: 7.20-8.20 pagi
: Ekonomi kita
: Ketahui hak pelanggan
: 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk

Objektif

membuat carta alir daripada pelbagai sumber


: Pada akhir pdp, murid dapat;
3) Menulis maklumat yang betul untuk
membuat carta alir langkah berjual beli.
4) Mengenal pasti ayat tunggal susunan
biasa dan ayat tunggal susunan

Aktiviti

5.
6.
7.
8.

songsang.
Murid mengimbas pelajaran yang lepas
Murid membaca teks
Murid bersoaljawab dengan guru.
Murid mengenal pasti ayat tunggal
susunan biasa dan ayat tunggal susunan

songsang dalam carta alir


9. Murid mencatat dan menyusun
maklumat dalam carta alir.
10. Rumusan dan peneguhan
Refleksi

Catatan :
BBM :

Buku teks
Buku tulis

BCB:

Mencatat maklumat

Membuat urutan

KB:

KP:
Interpersonal

Nilai :

Prihatan
Berani

Mata pelajaran
Tahun
Bil. Murid
Tarikh / hari
Masa
Tema
Tajuk
SP

: Bahasa Malaysia
:4
: /13 orang
: 22/05/2015 (jumaat)
: 8.20-8.50 pagi
: Sentiasa selamat
: Biar lambat asal selamat
:2.5.1 Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat daripada bahan prosa

Objektif

dengan betul.
: Pada akhir pdp, murid dapat;
5) Membaca teks dengan sebutan yang
betul, intonasi yang jelas.
6) Menyatakan maklumat tersurat dan

Aktiviti

Sabar, berani

EMK :

Kebersihan fizikal
dan mental

selamat.
14. Murid bersoaljawab untuk memahami

BCB :

biar lambat asal selamat.


16. Rumusan dan peneguhan

Sivik, PKJR

Nilai :

KB :

maklumat yang tepat tentang petikan

Ilmu :

tersirat.
12. Murid mengimbas pelajaran yang lepas
13. Murid membaca teks biar lambat asal

maklumat tersurat dan tersirat.


15. Murid berbicara untuk menyampaikan

Refleksi

Catatan :

Menganalisis

Bacaan Intensif

KP :

Verbal Linguistik

Mata pelajaran
Tahun
Bil. Murid
Tarikh / hari
Masa
Tema
Tajuk
SP

: Sejarah
:4
: /14 orang
: 22/05/2015 (jumaat)
: 10.20-11.20 pagi
: Tempat tinggal saya
: Uniknya tempat tinggal saya
: 1.4.5 Menyatakan keistimewaan kawasan
setempat.

Objektif

K1.4.9 Menyatakan sejarah tempat tinggal


sebagai perkara yang perlu dihargai.
: Pada akhir pdp, murid dapat;
1) Menyatakan pandangan tentang tempat
tinggal.
1. Penerangan guru
2. Murid menceritakan keunikan tempat

Aktiviti

tinggal mereka.
3. Penjelasan guru
4. Murid menyenaraikan tempat
pelancongan yang terletak di kawasan
tempat tinggal mereka.
Refleksi

Catatan :
BBM :

Buku teks

Nilai :

Menghargai
Tekun