Anda di halaman 1dari 17

AUDIT AKADEMIK

2015
Nama Guru Besar : EN. D.ASOKUMAR
Kod Sekolah
: KBD5047
: 04-5000016
No. Telefon
Tarikh
: 05 Julai 2015
Tempat
: SJK(T) LDG.VICTORIA

KECEMERLANGAN SEKOLAH
BIL

PERKARA

BAND
SEKOLAH
SKOR
2
KOMPOSIT
1

2012

2013

2014

ETR
2015

57.06

61.85

71.15

77.89

PEPERIKSAAN AWAM UPSR 2015


BIL
1
2
3

PERKARA
CALON UPSR
6 SATHANAI
6 VETRI

BILANGA
N
47
27
20

*Tambah jika ada perkara yang berkaitan

HEADCOUNT TAHUN 6 2015 (KESELURUHAN)


BI
BEZ
OTI
BEZ ETR
PERKARA TOV OTI1 AR1
OTI2 AR2 BEZA
AR3
L
A
3
A 2015
1
GPS
3.07 2.79 2.95
2.50 2.62
2.22 2.71
1.93
0.16
0.12
0.49
(-10)
(22) (27) (17)
(31) (27) (-4) (36) (31)
(40)
(-5)
2 % LULUS 46.8 56.3 36.1
65.9 57.4
75.5 65.9
85.1
20.2
9.57
1
8
7
6
5 8.51 3
6
1
1
(7A)
(-6)
(-4) (8)
(11)
(-9) (15)
%
(0) (4) (0)
(2)
(2)
3
15.9
23.9
19.6 31.9
CEMERLA 0.00 7.98 0.00
4.25 11.7
4.25
7.98 6 UPSR
4
9
1
UPSR
UPSR
UPSR
NG PERKARA
1
BIL
2012
2013
2014
2015
1

GPS

% LULUS

(7A)
% CEMERLANG

OTI2: Sasaran Peperiksaan Pertengahan Tahun (PPT)


AR2: Pencapaian PPT
ETR: Sasaran UPSR

2.92

2.51

2.53

1.93

(23)
47.92
(2)
4.17

(23)
50.0
(4)
8.70

(32)
57.14
(2)
3.57

(40)
85.11
(15)
31.91

OTI3: Sasaran Peperiksaan Percubaan (PPC)


AR3: Pencapaian PPC

ANALISIS MATA PELAJARAN UPSR 2015


JUMLAH MURID : 47

BI
PERKARA
L

TOV
%LUL
US

1
2
3
4
5

BM
PEMAHAM
AN
BM
PENULISA
N
BT
PEMAHAM
AN
BT
PENULISA
N
BAHASA
INGGERIS

(28)
59.5
7
(29)
61.7
0
(39)
82.9
8
(34)
72.3
4
(34)
72.3
4

PEPERIKS
PERTENGA
UJIAN SIRI
AAN
SASARAN
HAN
1
PERCUBAA
2015
TAHUN
N

GPS

%LULU
%LULU
%LULU
%LULU
GPS
GPS
GPS
GPS
S
S
S
S

3.32

(27)
(34)
(40)
(41)
3.32
2.91
2.81
2.19
57.45
72.34
85.11
87.23

3.11

(35)
(40)
(34)
(42)
3.02
2.68
2.87
2.09
74.47
85.11
72.34
89.36

2.98

(40)
(42)
(41)
(47)
2.30
2.30
2.47
1.72
85.11
89.36
87.23
100.0

2.98

(37)
(39)
(40)
(47)
2.81
2.57
2.34
1.64
78.72
82.98
85.11
100.0

2.98

(34)
(36)
(35)
(42)
2.89
2.82
2.68
2.02
72.34
76.60
74.47
89.36

LAPORAN PROGRAM INTERVENSI UPSR 2015

BIL

PROGRAM
INTERVENSI
Perjumpaan 3 Penjuru

Program Guru Muda

BULAN
PELAKSANA
AN
Jan September

Januari
September

SASARAN
Murid-murid
Guru-guru
Ibu bapa

Murid-murid

IMPAK PROGRAM
Perbincangan bersama ibu
bapa,guru dan murid secara 3
hala bagi memastikan
kecemerlangan murid dalam
UPSR.
Pemantauan dan hubungan
antara murid cemerlang (Guru
Muda) dan Mentee(murid
sederhana atau pemulihan)
secara dua hala bagi
memastikan keberkesanan
pembelajaran.

PELAN PROGRAM INTERVENSI UPSR 2015


BULAN
BIL PROGRAM INTERVENSI PELAKSAN
AAN

SASARAN

IMPAK PROGRAM

Sinar Harapan
(Bacaan Pagi)
7.15pagi - 7.45pagi
3

A
I
S
R
K

6S
BT
BM
BI
MT
BI

6V
BT
SN
BM
SN
MT

Kelas Tambahan Tahun 6


1.45 ptg -3.45ptg
6S
6V
A BT
BT
I BI
BI
S SN
SN
4.30ptg 7.30ptg
6S
R MT
K BI

6V
SN
MT

Jan-Sept

Murid-murid,
Guru Mata
pelajaran

Latihan berfokus dan klinikal

Murid dapat membuat latih


tubi soalan berbentuk format
UPSR

Jan-Sept

Murid Tahun 6

PELAN PROGRAM INTERVENSI UPSR 2015


BIL

PROGRAM
INTERVENSI

Program Motivasi

Bengkel Teknik Menjawab


soalan

Mengadakan mesyuarat
peningkatan UPSR 2015

BULAN
PELAKSAN
AAN
Jan- sept

SASARAN

Murid Tahun 6

Feb - Ogos

Murid Tahun 6

Jan - Sept

Guru Besar, PK
dan Guru-guru
tahun 6 (MP
Major)

IMPAK PROGRAM
Membuka minda murid serta
membina semangat jati diri dan
keyakinan yang tinggi dalam diri
murid-murid sebagai persiapan
untuk menghadapi UPSR.
Memberi pendedahan kepada
murid kepada tips-tips yang
berkesan dan cara menjawab
soalan dengan betul.
Membuat post-mortem dan pelan
intervensi bagi mencapai ETR.

BI
L

NAMA

1 VENESHA A/P VELMURUGAN

KEPUTU
SAN
6C 1D

BI
49

BM (PEM) BM (PEN) BT(PEM) BT(PEN)


C

45

41

50

53

MATE

SAINS

30

40

PROGRAM INTERVENSI UPSR 2015 KUANTITI LULUS

BI
L
1

ISU

Lemah dalam
kertas 2

PROGRAM
INTERVENSI
Skor Lulus Matematik
1.Analisis item
2.Latih tubi kertas 2

TARIKH
TANGGUNGJAW
PELAKSAN AB & SASARAN
AAN
22 / 7 12/8

Guru mt

IMPAK PROGRAM

1.Dapat menjawab soalan


kertas 2
supaya dapat lulus
dalam kertas2.

BIT1

BIL
1
2
3

NAMA MURID
PASTI LULUS
JEEVADAS A/L
SANTANADAS
RABIAKA A/P
ANTHONY DAS
SURIYAVATHANI A/P
MUTHALAGAN

KEPUT
USAN M

BMKT BMPT
M

BTK
M

BTP

M3T1

SNT

M G

5D 2E 20 D 35 D

E 28 D

E 21 D 28 D

3D 4E 18 E 25 D

E 25 D

E 20 D 08 E

3D 4E 23 D 20 D

E 10 E 12 E 24 D 12 E

PROGRAM INTERVENSI UPSR 2015 PASTI LULUS


BI
L
1

ISU
Gagal semua
matapelajaran

PROGRAM
INTERVENSI
Klinikal matapelajaran
Kelas pemulihan
-sewaktu kelas
tambahan
(pembahagian murid
dalam kumpulan yang
ketiga)

TARIKH
TANGGUNGJAWAB
PELAKSAN
IMPAK PROGRAM
& SASARAN
AAN
22 jul 12 ogos

Semua guru
matapelajaran

1.

Murid-murid akan
lulus sekurangkurangnya satu
matapelajaran

BIT1

BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NAMA MURID
TARGET 7A

KEPUT
USAN M

BMKT BMPT
M

BHAVATHARNI A/P
OTHAYAKUMARAN
7A
83 A 80
NITHEESH A/L
SANDRASEGARAN
7A
89 A 80
DIVYADHARANI A/P MURUGAN 6A 1B 85 A 83
VAISNAVI A/P RAMASANDRAN 5A 2B 88 A 63
5A 1B
81 A 80
VITHIYASRI A/P SANGGAR
1C
THANUSHA A/P TIYAGARAJAN 5A 2C 85 A 83
2A 5B 75 B 63
PAVANEY A/P WARADARAJU
DEVAHSHRRI A/P
3A 3B
89 A 58
1C
SUBRAMANIAM
SHAHVEENA A/P
2A 4B
CHANDEREN
1C
73 B 80
3A 2B
83 A 40
LIVINNIA A/P RAVI
3C
SARAVANA KUMAR A/L
1A 6B 72 B 60
KARTHIGESU
DINESH A/L
1A 5B
SIVAGANESH
1C
76 B 40
SINEGAA A/P
1A 3B
DEVAMANOGARAN
3C
74 B 55
1A 2B
DIWYAAH A/P RAMES
4C
66 B 53
LUGENNDRAN A/L
1A 2B

M3T1

SNT

M G

A 93 A 90 A 89 A 85 A

89 A

A 83 A 85 A 87 A 82 A
A 83 A 80 A 92 A 71 B
B 80 A 80 A 92 A 65 B

80 A
82 A
80 A

90

83

94

54

60

A
B

83
89

A
A

83
65

A
B

85
74

A
B

56
80

C
A

52
66

C
B

81

60

85

61

64

65

70

85

50

66

83

65

86

61

50

61

80

64

67

64

60

63

73

73

84

66

70

83

47

56

58

58

60

48

80

BTK
M

BTP
M

PROGRAM INTERVENSI UPSR 2015 POTENSI KUALITI SEMUA A


BI
L
1

ISU

PROGRAM
INTERVENSI

Penulisan
Lemah dalam
karangan
Lemah dalam
bahagian C

TARIKH
TANGGUNGJAWAB
PELAKSAN
IMPAK PROGRAM
& SASARAN
AAN

Latihan penulisan
22/7 12 / 8
karangan dan melunis
3 minggu
10 ayat berdasarkan
tajuk.
Latuhan ulasan
menggunakan modul
22/7 12 / 8
Pemahaman
mulus .
3 minggu
Latih tubi dan set ujian
dan mererangkan
hokum tatabahasa
Kefahaman
Skor A Bahasa Tamil
22 Jul -12/8
*Lemah Bahagian Kefahaman
(3 minggu)
A (Seyyul) dan
1.Analisis item
Bahagian B
2.Latih tubi berfokus
(Tatabahasa)
dengan soalan soalan
percubaan negeri tahuntahun sebelumnya
Penulisan
*Lemah Bahagian
B (Karangan
Bergambar) dan
Bahagian C
(Karangan
berformat)

Skor A Bahasa Tamil


Penulisan
1.Analisis item
2. Latihan menyalin
semula
karangan bergambar
dan
karangan berformat.
3. Membuat peta
minda isi-isi
penting. (Program
Guru

Guru Bahasa
Melayu
Cik.J.Saraswathy

1.

2.

Memastikam murid
murid mencapai A
dalam kertas
penulisan.

Memastikan
pencapaian A
dalam kertas
pemahaman .
Guru Bahasa Tamil 1. Memastikan muridPn.K.Devahi
murid mencapai A
dalam Kertas
pemahaman.
2. Memastikan muridmurid mencapai A
dalam Kertas
penulisan

PROGRAM INTERVENSI UPSR 2015 POTENSI KUALITI SEMUA A


BI
L
3

ISU

PROGRAM
INTERVENSI

P1 Section
C:Grammar
P1 Section D:
Text Completion

Penerangan terperinci
dan latih tubi bagi
section C & D(P1) dan
section A&B (P2)

P2 Section A :
Sentence
Construction
P2 Section B :
Information
Transfer

Latih tubi MiED dan set


soalan tahun-tahun
lepas

K1(Soalan no.120)
K1(Soalan no.120)
K2 (1 Markah)
K2 (2 Markah)
K2 (3 Markah)

Ujian Kilat 1 & 2

Latih tubi soalan tahuntahun lepas


Latih tubi dari Buku
MIED

TARIKH
TANGGUNGJAWAB
PELAKSAN
IMPAK PROGRAM
& SASARAN
AAN
22/7 12/8 /
2015
3 minggu

Guru Bahaqsa
1.
Inggeris
Pn.S.Saraswathy

Memastikam murid
murid mencapai A
dalam Bahasa
Inggeris.

22/712/8/2015
2 minggu
22/712/8/2015
Minggu
22 Jul -12/8
(3 minggu)

Guru Matematik 1. Memastikan


Pn.A.Sakthiavani pencapaian A
dalam
kertas Matematik.

PROGRAM INTERVENSI UPSR 2015 POTENSI KUALITI SEMUA A


BI
L
5

ISU

PROGRAM
INTERVENSI

TARIKH
TANGGUNGJAWAB
PELAKSAN
IMPAK PROGRAM
& SASARAN
AAN

Bahagian A
Skor A Sains Bahagian 22 Jul -12/08
*Tidak memahami A
(3 minggu)
kehendak soalan 1.Analisis item
dengan teliti
2.Latih tubi berfokus
dengan soalan soalan
percubaan negeri tahuntahun sebelumnya
Bahagian B
*Lemah Soalan Skor A Sains Bahagian
soalan factor
B
pembolehubah
1.Analisis item
2. Latihan Latih tubi
berfokus dengan soalan
soalan percubaan
negeri tahun-tahun
sebelumnya

Guru Sains
Pn.S.Letchumy
Pn.Sarathamani

1.

2.

Memastikan murid
skor markah yang
maksimum dalam
Kertas 1
Memastikan muridmurid dapat jawab
kertas 2 dengan
betul