Anda di halaman 1dari 2

PENANDA

WACANA

KATA BANTU

ASPEK NILAI

HURAIAN NILAI
(berdasar teks)

Antara nilai
murniyang
terdapat dalam
petikan ialah

Kita mestilah

Menjaga
keselamatan

Mengayuh basikal dengan


berhati-hati.

Selain itu

Kita hendaklah

bersyukur

Dengan menghargai nikmat


yang diberikan Tuhan.

Seterusnya

Kita haruslah

Bertolak ansur

Dengan bergilir-gilir bermain


dengan kanak-kanak.

Di samping itu

Kita patutlah

Baik hati

Akhir sekali

Kita sewajarnya

Berhemah tinggi

Dengan membantu kanakkanak tempang itu duduk di


atas buaian.
Dengan mengucapkan
terima kasih kepada orang
yang membantu.

PENANDA
WACANA

KATA BANTU

ASPEK NILAI

HURAIAN NILAI
(berdasar teks)

PENANDA
WACANA

KATA BANTU

ASPEK NILAI

HURAIAN NILAI
(berdasar teks)