Anda di halaman 1dari 2

CONTOH KARANGAN BERKAITAN PENCEMARAN ALAM

CONTOH KARANGAN 1.
Faktor Pencemaran Alam Sekitar dan Langkah Mengatasinya.
"Kita tidak mewarisi alam sekitar daripada nenek moyang kita, sebaliknya kita meminjamnya
daripada generasi akan datang. Oleh itu, jagalah alam sekitar supaya anak dan cucu kita dapat
menikmatinya." Kata-kata Mahatma Gandhi ini sudah cukup membuktikan bahawa alam sekitar
merupakan harta paling berharga yang perlu dijaga kepentingannya. Mendepani arus globalisasi,
setiap kita pasti mahukan kondisi alam sekitar yang terbaik dan indah mahupun aset pembangunan
melampaui kesedaran kita terhadap kepentingan alam sekitar. Oleh yang demikian, anjakan paradigma
harus
dilakukan
agar
punca-punca
berlakunya
alam
sekitar
dapat
dibejat.
Pencemaran alam sekitar boleh diruncingkan kepada tiga perkara iaitu pencemaran udara,
pencemaran air dan pencemaran bunyi. Pencemaran udara nyata memberikan heterogen impak kepada
manusia sekiranya sampah sarap dan sisa toksik terus dihumban ke dalam punca utama aliran air iaitu
sungai dan laut. Sampah sarap yang terkumpul ghalibnya akan menyekat aliran air lantas
menyumbang kepada takungan air. Hal ini berpotensi menyebabkan banjir kilat. Selain itu, sisa toksik
dan minyak daripada kilang menyebabkan ekosistem organisma marin terganggu apabila disalurkan ke
sungai atau laut. Lebih ruwet lagi, pencemaran air memberikan kesan yang eksplisit terhadap
kesihatan manusia kerana hal ini seolah-olah menjadi medium penyebar penyakit-penyakit seperti
taun dan juga denggi. Ironinya, semua golongan harus mengenepikan sifat nafsi dan mulalah menjaga
alam
sekitar.
Tambahan lagi, minda manusia berjiwa rakus seperti golongan pemaju perumahan masih dangkal
kerana asyik memikirkan keuntungan. Jadi, kealpaan ini menyebabkan pencemaran udara. Hal ini
kerana, semakin banyak pokok-pokok ditebang bagi memberikan medan kepada kemajuan sektor
pembangunan. Pencemaran udara berlaku apabila gas karbon dioksida yang dibebaskan oleh manusia
tidak dapat diserap oleh sang flora dek kerana populasinya kian merudum. Proses perumahan di
kawasan lereng bukit juga harus dihentikan kerana menyoroti peristiwa lampau, tragedi tanah runtuh
di Bukit Antarabangsa pada 2009 menjadi indikator yang jelas bahawa hal ini tidak harus
dimanifestasikan.
Di samping itu, masalah pencemaran alam sekitar diperkasakan lagi dengan pencemaran bunyi. Hal
ini lebih tertumpu kepada rumah-rumah di kawasan perindustrian. Banyak aduan yang disiarkan di
media apabila ketenteraman penduduk diakui terganggu dengan bunyi bising yang terhasil daripada
pengilangan berskala besar seperti kilang kelapa sawit dan sebagainya. Rentetan daripada itu, asap
yang dibebaskan tanpa tapisan menyebabkan pencemaran pencemaran udara yang izhar. Oleh yang
demikian, pengusaha kilang harus bersifat inovatif dan pragmatis agar pencemaran tersebut dapat
dikekang.
Namun begitu, sekiranya pencemaran-pencemaran tersebut terus menggugat keindahan alam sekitar,
kita haruslah memikirkan mangkin yang efektif agarpidana ini tidak bermaharajalela. Langkah yang
boleh diambil adalah proses pemeliharaan dan pemuliharaan yang berterusan. Cara ini dapat
meningkatkan kandungan gas oksigen dalam udara selain kelebihan menahan tanah daripada runtuh
sekiranya penanaman di lereng-lereng bukit dilakukan secara progresif. Di samping itu, pemaju
perumahan yang masih tegar menjalankan projek di kawasan yang tidak diluluskan harus menjalani
hukuman berat. Hal ini bagi memartabatkan kesedaran mereka bahawa alam sekitar amat penting.
Bagi memastikan langkah ini menjadi, pihak berkuasa tempatan harus melakukan observasi dengan
kerap. Sekiranya pihak berkuasa tempatanlah yang menjadi petualang dengan menerima suapan, maka
benarlah pepatah, "harapkan pagar, pagar makan padi". Mereka harus dihukum.

Oleh itu, semua pihak haruslah bersinergi agar alam sekitar dapat dikekalkan keindahannya.
Janganlah kita menjadikan modenisasi sebagai alasan yang konkrit untuk tegar menjadi evasif.
Seharusnya, kita hendaklah mengetahui bahawa jika alam sekitar terus dicemari, generasi akan datang
akan kehausan signifikan alam sekitar terhadap masyarakat di dunia.
http://cikguramsulbmspm.blogspot.com/2012/11/contoh-karangan-berkaitan-pencemaran.html