Anda di halaman 1dari 3

MINIT CURAI

1. Nama Guru: NOR AZILAWATI BT ZABIDI


2. Jawatan

: PENYELARAS LINUS

3. Perkara

: TAKLIMAT SARINGAN 2 ( LISAN ) 2014

4. Tarikh

: 28. 8. 2014

5. Tempat

: DEWAN BESAR PPD KUALA KANGSAR

6. Anjuran

: PPD KUALA KANGSAR

7. Pengerusi

: PN MA NORALASHIKIN BT ABD MANAF

8:Bahan Yang Diedar :

Masa: 2.30 PTG

CD

9. Catatan Minit :
i)

Puan Ma Ashikin memaklumkan tentang :

Tarikh pelaksaan Saringan 2 Linus 2.0


SARINGAN LISAN

SARINGAN BERTULIS

MASUK DATA

1 Sep 3 Oktober 2014

7- 17 Oktober
2014

20 Oktobe r- 31 Oktober
2014

Memaklumkan tentang target KPI untuk saringan 2


Bil
1
2
3

LINUS
Literasi Bahasa Malaysia

Literasi Bahasa Inggeris


Numerasi

Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 1
Tahun 2

saringan 1
87%
92%
97%
59%
75%

Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3

85%
92%
97%

KPI
saringan 2
90%
95%
100%
67%
84%
90%
95%
100%

Semua murid tahun 1-3 wajib disaring semuanya oleh guru subjek dan guru pemulihan
sekiranya murid linus di bawah penguasaan guru pemulihan.

Pentadbiran saringan mestilah mengikut urutan dan tidak boleh melangkau kontruk.

Bagi murid yang lemah di beri 2 kali percubaan dan setiap kali saring mestilah meletakkan
tarikh pada borang BPPI.

Bagi Literasi Bahasa Melayia dan Matematik guna Borang BPPI yang digunakan semasa
Saringan 1 manakala Literasi Bahasa Inggeris hendaklah diperbanyakan borang BPPI yang
baru.

Guru hendaklah menyaring murid dengan tulus dan jujur.

Bagi penggunaan BPPI pastikan semua guru subjek meletakkan nama murid, nama guru,
tanda tangan guru dan tarikh semasa menjalankan saringan.

Blog baru linus PPD KUK. Blogspot.com

ii) Isu isu Pentadbiran Saringan

Guru tidak menanda borang BPPI

Penandaan BPPI tidak selaras dengan penandaan item instrumen

Guru tidak menyemak instrumen bertulis

Guru tidak membaca manual

Instrumen murid sukar di akses ( tiada fail murid )

iii) . Tindakan Susulan :


Semua maklumat yang diperolehi daripada pegawai linus akan dimaklumkan
kepada yang berkenaan.

Tandatangan Guru,

Tandatangan Guru Besar,

_____________________

_______________________

(NOR AZILAWATI BT ZABIDI )


Setiausaha Linus,
SK. CHEGAR GALAH