Anda di halaman 1dari 10

Masalah yang memberi kesan

terhadap operasi dalam matematik

Diskalkulia- Punca
Wujud sejak lahir atas faktor genetik
Pendedahan awal matematik yang terdesak
Pendedahan sebelum kanak-kanak bersedia-

menjadi bimbang & fobia

Faktor pengajaran di sekolah


Murid yang lemah tidak dapat menguasai
sepenuhnya kerana guru perlu menghabiskan
sukatan pelajaran
Pengajaran konsep diabaikan kerana terlalu
menekankan peperiksaan

Diskalkulia- Punca
Kelemahan dalam proses pengamatan,
kanak-kanak tidak dapat mengamati situasi

nombor dan matematik keseluruhannya.

Aspek susunan
Masalah dalam menyusun maklumat.
Masalah mengingati fakta dan formula bagi

menyelesaikan pengiraan matematik.

Tanda-tanda masalah
Sukar
diskalkulia
menyusun nombor mengikut ruang dan orientasi
kiri dan kanan.
Sukar memahami konsep matematik dalam ayat.
Keliru dengan nombor yang hampir serupa seperti 7
dengan 9, 3 dengan 8.
Mengalami masalah menggunakan kalkulator.
Sukar mengingat & memahami konsep masa dan arah.
Sukar mengingat nama orang.
Sukar dalam aktiviti melibatkan pengiraan wang.
Tidak dapat mengingat konsep matematik, formula,
fakta asas dalam operasi matematik.
Tiada masalah dalam membaca & bijak dalam sains &
seni.

Diskalkulia-strategi P&P
Digalakkan menggambarkan masalah

matematik dengan cara melukis gambar yang


dapat membantu mereka memahami masalah
itu.
Dilatih membaca masalah dengan kuat &
mendengar dengan teliti.
Masalah matematik dikaitkan dengan situasi
kehidupan seharian.
Penggunaan kertas graf- menulis nombor
mengikut garisan.

Diskalkulia-strategi P&P
Memberi pengulangan dan latih tubi yang kerap.
Mementingkan kefahaman konsep.
Menggunakan bahasa yang senang difahami.
Memberi penghargaan dan pujian, elakkan

melabel dan memarahi mereka di hadapan


khalayak.
Menggunakan alat bantu mengajar yang
pelbagai.

Diskalkulia-strategi P&P
Diberi masa tambahan bagi mengingati fakta dan

formula matematik.(boleh dibantu dengan irama


muzik)
Melalui permainan matematik
Memerlukan perhatian secara individu termasuk
peperiksaan.
Guru perlu menangani kanak-kanak ini dengan
penuh kesabaran dan memastikan mereka tidak
panik.

Pendekatan P&P konsep asas matematik


Bahasa murid
Gunakan bahasa seharian murid untuk
menerangkan sesuatu situasi atau cerita
Adakan ilustrasi melalui gambar atau grafik
Main peranan
Cerita yang direka sendiri oleh murid
Bahasa matematik
Jumlah 3 ekor kucing hitam dan 4 ekor kucing

putih ialah 7 ekor (3+4=7)


3 ekor kucing hitam ditambah dengan 4 ekor
kucing putih bersamaan dengan 7 ekor
Tujuh tolak tiga berbaki empat(7-3=4)

Kaitkan konsep tolak dengan kurangkan,

asingkan, jatuhkan, hilang, sudah dimakan,


pecah, terbang
Konsep tambah dengan datang lagi, dapat lagi,
disatukan
Langkah-langkah ini dapat membiasakan murid
dengan masalah bercerita dan boleh membantu
mereka memahami masalah bercerita dengan
lebih mudah.

Sokongan Keluarga
Memberi peluang kepada mereka untuk

berhadapan dengan pengiraan dan perhitungan


dalam aktiviti harian.
Berkerjasama dengan guru bagi membantu dan
membimbing kanak-kanak bermasalah
pembelajaran.