Anda di halaman 1dari 1

Melayu Pemulihan

Kemahiran Bahasa 25: KV+KVK+KVKK


LKL
25.
3

NAMA : ..
KELAS : .
PERMAINAN BAHASA
Arahan : Cari dan warnakan perkataan KVK+KVK yang tersembunyi
)

s
a
n
d
a
l
b
c
k
k

a
b
n
b
b
n
l
i
e
u

m
u
b
b
m
a
i
n
r
r

p
l
i
i
a
m
m
c
a
s

a
a
m
r
r
u
b
i
u
u

n
t
b
a
k
l
u
n
s
s

i
s
i
m
a
a
t
n
a
b

s
b
t
a
s
b
i
h
k
k

e
k
a
n
r
m
m
m
e
e

n
b
c
e
n
d
o
l
a
l

d
b
n
r
s
k
r
e
d
d

u
b
n
u
j
a
k
m
a
a

Jumlah perkataan: (

k
e
r
t
a
s
a
b
i
i

m
b
n
u
f
u
d
u
a
c

a
b
n
r
d
n
f
t
a
d

s
i
m
p
a
n
s
s
a
e

Perkataan
tersembunyi:
sampan
senduk
simpan
sandal
kertas
kursus
keldai
lembut
markas
bimbit
cendol
mentol
bantal
cincin
kendur
rempuh
sumpah