Anda di halaman 1dari 1

Mengkonsepsikan

Membuat pengitlakan ke arah membina


pengertian, konsep atau model
berdasarkan ciri spesifik sepunya yang
saling berhubung.

Strategi
Berfikir

Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
Mencari penyelesaian yang tepat
secara terancang terhadap situasi
yang tidak pasti atau mencabar
ataupun kesulitan yang tidak
dijangkakan.

Memilih satu alternatif penyelesaian yang


terbaik daripada beberapa alternatif
berdasarkan kriteria tertentu bagi
mencapai matlamat yang
ditetapkan.