Anda di halaman 1dari 1

Minat dan bersifat ingin tahu

tentang alam sekeliling

Bertanggungjawab ke atas
keselamatan diri dan rakan
serta terhadap alam sekitar

Jujur dan tepat dalam merekod dan


mengesahkan data

Rajin dan tabah dalam menjalankan


atau menceburi sesuatu perkara.

Menghargai dan mengamalkan


kehidupan yang bersih dan
sihat

Menyedari bahawa sains


merupakan satu daripada cara
untuk memahami alam

Menghargai keseimbangan
alam semula jadi
Menghargai sumbangan
sains dan teknologi

Berhemah tinggi dan hormat menghormati

Sikap Saintifik

Mensyukuri nikmat yang


dikurniakan Tuhan

Luwes dan berfikiran terbuka

& Nilai Murni


Berfikiran kritikal dan analitis.

Baik hati & penyayang

Berfikir secara rasional


Berani Mencuba

Bersifat Objektif

Sistematik
Yakin & Berdikari

Bekerjasama

Adil & Saksama