Anda di halaman 1dari 1

PENDIDIKAN

EKONOMI
Tingkat ekonomi rendah

Penghasilan perbulan rendah

Hanya bergantung satu


pekerjaan

Kurangnya pengalaman
mengikuti penyuluhan
Minimnya acara
penyuluhan yang diadakan
di desa
Satu petugas
menjalanankan lebih dari 1
program puskesmas
Kurangnya petugas
kesehatan Yang memberi
penyuluhan

PENGALAMAN

Kurangnya kepedulian
terhadap pendidikan dalam
keluarga
Rendahnya minat orang
tua menyekolahkan anak
sampai ke tingkat yang
tinggi
Kepercayaan tanpa
pendidikan masih dapat
berpenghasilan
Pengalaman orang tua
bahwa tingkat pendidikan
tidak menjamin
kehidupan yang lebih baik

Kurangnya kepedulian
warga terhadap informasi
media
Kurang Menariknya Iklan
Di Media Cetak/Elektronik

PAPARAN MEDIA

Pengetahu
an Tentang
Makanan
Seimbang