Anda di halaman 1dari 1

PENYERAPAN MAKANAN DALAM USUS KECIL

a) Apakah yang diwakili oleh

a) PEMERHATIAN

i) Tiub visking

Ujian
Makanan
pada air
suling
Ujian
Kanji
Ujian
Benedict

_________________________
ii) Air suling
___________________________
b) Apakah yang terdapat dalam air suling
pada akhir eksperimen?

Awal
Aktiviti

Akhir
Aktiviti

Sebab

_________________________________
c) Terangkan jawapan anda di soalan (b).
_________________________________

b) Terangkan pemerhatian anda dalam aktiviti


di atas.
_________________________________

d) Tiada kanji yang hadir dalam air suling di

_________________________________

dalam bikar pada akhir eksperimen. Jelaskan.

_________________________________

_________________________________
e) Air dalam bikar mengandungi glukosa di
akhir eksperimen. Dari manakah glukosa itu
berasal?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
c) Apakah yang akan berlaku kepada hasilhasil akhir pencernaan dalam usus kecil?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________