Anda di halaman 1dari 1

Alamat Pemohon

TARIKH : 8 JUN 2015

NOTIS BERHENTI KERJA

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.


2.
Saya NAMA PENUH (K/P) ingin memaklumkan kepada pihak tuan
bahawa saya akan berhenti kerja pada 22 Jun 2015.
3.
Sehubungan itu, tujuan permohonan berhenti kerja ini adalah kerana
ingin melanjutkan pelajaran.
4.
Dengan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan
penghargaan kepada pihak tuan kerana telah memberikan kepercayaan
kepada saya sepanjang melaksanakan tugas.
5.
Segala kerjasama dan maklum balas daripada pihak tuan saya
dahulukan dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

________________________________
(NAMA PENUH)
KAD PENGANALAN