Anda di halaman 1dari 25

KOS DAN ANGGARAN

PENGENALAN
•Penghasilan sesuatu produk selalunya melibatkan
proses yang dinamakan sebagai kos.
•Dalam erti kata lain, seorang jurutera perlulah
menimbangkan sebarang penglibatan kos-kos yang
diperuntukkan untuk produk yang akan dihasilkannya.
•Peruntukkan kos-kos ini boleh diambilkira
berdasarkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi
perjalanan penghasilan produk yang terlibat.
Apakah itu kos?
•Kos merupakan satu sumber yang diambil
kira dalam memenuhi syarat penghasilan
sesuatu produk.
•Diambil kira dalam bentuk nilai
matawang,contoh; Ringgit Malaysia,US
Dollars,Rupiah Indonesia,British Pound
Sterling.
•Proses pengiraan kos ini biasanya berlaku
apabila hendak mengeluarkan produk baru
ataupun penubuhan syarikat baru.
ISTILAH ASAS KOS

• Kos adalah jumlah perbelanjaan perlu


dibayar bagi mendapatkan sesuatu perkara
atau melaksanakan sesuatu aktiviti.
Kos produk
• Kos yang diperlukan untuk menghasilkan
sesuatu produk dari awal hingga akhir.
kos
• Kos terbahagi kepada 2 jenis iaitu:-
- Kos langsung (direct cost)
- Kos tidak langsung (indirect kos )
KOS LANGSUNG
• Kos yang boleh dihubungkan secara terus
kepada sesuatu kerja, produk atau
perkhidmatan. Kos ini terdiri dari kos
bahan langsung, kos buruh langsung dan
kos perbelanjaan langsung.
KOS LANGSUNG TERBAHAGI
KEPADA TIGA
1. Kos Bahan Langsung
2. Kos Buruh Langsung
3. Kos Perbelanjaan Langsung
Kos Bahan Langsung
• Kos mentah digunakan dalam membuat
sesuatu produk
Kos Buruh Langsung
• Upah yang dibayar kepada pekerja yang
menghasilkan produk atau gaji yang boleh
dihubungkan terus kepada pekerja yang
menghasilkan sesuatu servis yang boleh
dijual.
Kos Perbelanjaan Langsung
• Perbelanjaan yang ditanggung khusus
untuk sesuatu kerja,projek atau servis yang
boleh dijual contohnya peralatan yang di
sewa khususnya untuk satu
kerja.
OVERHED

• Ditakrifkan sebagai kos yang tidak


melibatkan kos pengeluaran
produk,sebagai contoh :- cukai, insuran,
buruh tak langsung,kos perkhidmatan dan
bahan tak langsung.
Kos tidak langsung
• Kos tidak langsung terdiri dari kos bahan,
buruh dan perbelanjaan yang tidak dapat
dihubungkan terus kepada sesuatu produk
atau service.
• Contoh kos tidak langsung ialah
pembersihan ke atas bahan mentah,kos
pembelian alatan tambahan untuk kerja-
kerja khusus.
Elemen-elemen Kos Produk
• Bahan
- Bahan mentah yang digunakan dalam
proses pengeluaran
- Bahan-bahan fizikal lain yang digunakan
sehingga produk tersebut disiapkan
- Tentukan produk yang ekonomi dan
munasabah
- Membuat bandingan dari bekalan bahan dan
bahan tak terus
Cont…
• Buruh
- Kos upah atau gaji bagi pekerja yang terlibat
secara terus dalam pengeluaran produk
- Tentukan upah kos yang sesuai dan berpatutan
• Perbelanjaan lain
- Semua kos pengeluaran yang tidak langsung
- Upah buruh dan bahan yang terlibat secara tidak
langsung, kuasa elektrik , insuran dan sebagainya
Bil Bahan ( BOM)

•Proses pengiraan kos ini biasanya melibatkan


beberapa faktor dimana proses pengiraan ini
melibatkan satu kaedah yang dipanggil BOM
(Bill of Material).
•BOM ini merupakan kaedah yang
mengabungkan kesemua FAKTOR ini semasa
membentangkan proses pengiraan kos ini.
•BOM adalah menyenaraikan semua komponen
yang diperlukan untuk membangunkan produk
tersebut.
Faktor-faktor yang melibatkan proses
pengiraan kos
•Kos bahan mentah.
•Kos buruh
•Kos proses
•Kos komponen yang terlibat.
•Kos peralatan
•Kos bebanan
•Kos pembangunan.
•Kos lain-lain.
KOS BAHAN MENTAH
•Pengiraan kos bahan mentah ini hendaklah mengambil
kira penglibatan bahan-bahan mentah yang hendak
dipakai.
•Sebelum menyediakan pengiraan kos, bahan mentah ini
hendaklah dikenal pasti terlebih dahulu.
•Ciri-ciri bahan mentah ini hendaklah dikenal pasti dengan
lebih terperinci terlebih dahulu untuk mengelakkan
sebarang lebihan kos.
Pengukuran Kos Bahan

1. Kuantiti bahan yang digunakan


2. Menentukan keperluan bahan
tersebut
3. Harga bagi setiap unit bahan
4. Kos senarai barangan
Spesifikasi Bahan
• Ciri-ciri bagi setiap bahan mestilah jelas
dan tepat
• Klasifikasi bahan yang diperlukan
• Tujuan dan fungsi bagi setiap bahan
• Tentukan jenis-jenis bahan yang digunakan
Sumber harga bahan
• Pembekal
• Pengilang
• Majalah/katalog
• Internet
Kebaikan pengiraan kos bahan
mentah
- Pengasingan harga yang disediakan oleh pembekal.
- Pengekalan harga sebenar dan standard untuk sesuatu
bahan.
- Membaharui harga bahan jika ianya berubah-ubah.
- Kawalan inventori yang baik untuk bahan mentah
yang terlibat.
- Pengawalan keluar masuk bahan berdasarkan harga
yang ada.
- Penghantaran bahan mentah yang terlibat berdasarkan
kos yang telah dibuat.
SEKIAN
TERIMA KASIH
Anggaran kos bahan
Part Material Qty Size Origin Cost/Unit Total
Cost

Side 4” x 4” 3 4” x 4” x 7” 4” x 4” RM 7.00 RM21


Support Plywood x8”

Top ¾” 1 29” x 31.3” 4’ x 8’ RM 18.00 RM18


Plate Plywood

Bottom Carbon 1 31.3” x 29” x Custom RM 400 RM 400


Plate Steel 0.5”

Anggaran RM 439
Kos