Anda di halaman 1dari 5

TEMA PESTA PANTUN

SEKOLAH MENENGAH
PERINGKAT DAERAH SABAK BERNAM
Berikut adalah tema pantun bagi Pusingan Pertama begi setiap peringkat
Pertandingan
TEMA PANTUN PUSINGA PERTAMA SETIAP PERINGKAT PERTANDINGAN

PERTANDINGAN PERINGKAT AWAL PERTAMA DAN KEDUA


1
2
3

Harta Intelek
Perubatan Tradisional
Masyarakat Progresif

A
B
C

Kepimpinan Melalui Teladan


Pemerdangan Manusia
Dunia Tanpa Sempadan

A
B
C

Budaya Warisan Bangsa


Perpaduan
Malaysia Boleh

Tema Cabutan

1. IT : cabaran dan Harapan


2. Tanggungjawab Remaja Alaf Baru
3. Kebebasan bersuara
4. Muzik Tradisional
5. Kepentingan Sejarah
6. Jenayah Perdagangan
7. Pemanasan Global
8. Cuti-cuti Malaysia
9. Sekolah Selamat
10.Kepentingan Masa

PERTANDINGAN PERINGKAT SUKU AKHIR

1
2
3

Pelancongan Kesihatan
Kebanjiran warga asing
Menangani Inflasi

Tema Cabutan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Busana Tradisional
Akhlak Mulia Masyarakat Jaya
Sumbangan Wanita
Keluhuran Undang-undang
Kedaya Keusahawanan
Perkasa Bahasa Melayu
Cinta Orang Muda
1

8. Usaha Tangga Kejayaan


9. Masyarakat Majmuk
10.Manfaat Subsidi

PERTANDINGAN PERINGKAT SEPARUH AKHIR

1
2
3

Pelancongan Kesihatan
Tranformasi Pendidikan
1 Murid 1 Sukan

A
B
C

Pertanian Satu perniagaan


Kesantunan Berbahasa
Keamanan Dunia

A
B
C

Tapak warisan dunia


Kenaikan Harga Barang
Kesopanan dan kesusilaan

Tema Caburan
1. Kerjasama serantau.
2. Industri Asas Tani
3. Pendidikaan bertaraf dunia
4. Intergrasi Nasional
5. Penerokaan Angkasa
6. Kesejahteraan Mental
7. Bangsa Merdeka
8. Berjimat cermat
9. Minda Kelas Pertama
10.Guru Penjana Modal Insan

PERTANDINGAN PERINGKAT AKHIR


1
2
3

Persaingan Global
Dasar percukaian Negara
Kesetiaan Kepada Raja dan negara

Tema Cabutan

1. Perubatan Moden
2. Inovasi Pertanian
3. Senario Sukan Negara
4. Industri Kecil dan Sederhana
5. Teknologi Menyinari Kehidupan
6. Makanan arisan Negara
7. Gaya Hidup sihat
8. Bencana Alam Satu Anugerah
9. Pembungan bayi
10.Bahasa Jiwa Bangsa

Tajuk Pilihan
1. IT : cabaran dan Harapan
2. Tanggungjawab Remaja Alaf Baru
3. Kebebasan bersuara
4. Muzik Tradisional
5. Kepentingan Sejarah
6. Jenayah Perdagangan
7. Pemanasan Global
8. Cuti-cuti Malaysia
9. Sekolah Selamat
10.Kepentingan Masa
3

11.Busana Tradisional
12.Akhlak Mulia Masyarakat Jaya
13.Sumbangan Wanita
14.Keluhuran Undang-undang
15.Kedaya Keusahawanan
16.Perkasa Bahasa Melayu
17.Cinta Orang Muda
18.Usaha Tangga Kejayaan
19.Masyarakat Majmuk
20.Manfaat Subsidi
21.Kerjasama serantau.
22.Industri Asas Tani
23.Pendidikaan bertaraf dunia
24.Intergrasi Nasional
25.Penerokaan Angkasa
26.Kesejahteraan Mental
27.Bangsa Merdeka
28.Berjimat cermat
29.Minda Kelas Pertama
30.Guru Penjana Modal Insan
31.Perubatan Moden
32.Inovasi Pertanian
33.Senario Sukan Negara
34.Industri Kecil dan Sederhana
35.Teknologi Menyinari Kehidupan
36.Makanan arisan Negara
37.Gaya Hidup sihat
38.Bencana Alam Satu Anugerah
39.Pembungan bayi
40.Bahasa Jiwa Bangsa

Jadual perlawanan
1

10

11

12