Anda di halaman 1dari 11

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSSD TEMERLOH


2015

PERATURAN UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN


UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN
Kejohanan ini dijalankan mengikut Undang-Undang Kesatuan Olahraga Amatur
Malaysia (KOAM), Peraturan-Peraturan Am MSSM, Peraturan-Peraturan Pertandingan
Kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah Sekolah Pahang.

2.

ACARA-ACARA YANG DIPERTANDINGKAN DAN UKURAN SERTA TIMBANGAN ALATALAT PERTANDINGAN

Bil

1.

Acara

Lelaki
18T

15T

13T

12T

10T

18T

15T

13T

12T

10T

1
2
3
4

100 M

200 M

400 M

800 M

5
6
7

1500 M

80 M LARI BERPAGAR

100 M LARI BERPAGAR

1
0

110 M LARI BERPAGAR

1
1

200 M LARI BERPAGAR

1
2

400 M LARI BERPAGAR

1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

Perempuan

X
X

3000 M TERBUKA
5000 M TERBUKA

X
X
X
0.762M

X
0.762M
X
0.840M

X
0.992M

X
0.762M

X
0.914M
X
0.840M

X
0.762M

X
0.914M

X
0.762M

3000 M JALAN KAKI

5000 M JALAN KAKI

10,000 M JALAN KAKI

LOMPAT TINGGI

LOMPAT JAUH

LOMPAT KIJANG

1
9

MELEMPAR CAKERA

X
1.50 KG

X
1.00 KG

X
1.00 KG

X
1.00 KG

2
0

MEREJAM LEMBING

X
700 G

X
600 G

X
600 G

X
600 G

2
1

MELONTAR PELURU

X
5.45 KG

X
4.55 KG

X
4.00 KG

X
4.00 KG

X
4.55 KG

X
2.72 KG

SSP

X
2.72 KG

X
X

X
4.00 KG

X
2.72 KG

X
2.72 KG

STADIUM MINI

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN


KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSSD TEMERLOH
2015

2
2
2
3
2
4
2
5
2
6

4 X 100 M

2.2.

4 X 400 M

PENTHATLON
TERBUKA
HEPTHATLON
TERBUKA

X
X
18

16

18

16

Acara 80 M Lari Berpagar


Bilangan Pagar

Tinggi Pagar

Pagar 1 dari
Garisan
Permulaan

Pagar ke Pagar

Pagar akhir Ke
Garisan
Penamat

0.762 meter

12 meter

8 meter

12 meter

Acara 200 Meter Lari Berpagar


Bilangan
Pagar

Tinggi Pagar

Pagar 1 Dari
Garisan
Permulaan

Pagar ke
Pagar

Pagar akhir
Ke Garisan
Penamat

Lelaki 15

10

0.840 m

16 meter

19 meter

13 meter

Perempuan 15

10

0.762 m

16 meter

19 meter

13 meter

Kategori

2.3.

4 X 200 M

Jumlah

2.1.

Acara 4 X 200 Meter


2.3.1. Pelari pertama akan gunakan lorong sendiri dan akan mula di garisan 1
stagger seperti pelari pertama dalam acara 4 X 400 M
2.3.2. Pelari kedua akan bersedia di garisan 1 stagger (garisan ini akan disediakan)
2.3.3. Pelari ketiga akan bersedia di garisan stagger (seperti pelari kedua dalam
acara 4 X 400 M, sama dengan permulaan 800 meter) selepas menerima
baton dari pelari kedua, peserta ketiga mesti berlari di lorong masing-masing
sehingga selekoh pertama dan kemudiannya ia boleh memotong masuk ke
lorong pertama.
2.3.4. Pelari akhir akan bersedia di tempat penerimaan baton mengikut kedudukan
pelari yang datang dan menerima baton dengan syarat ia tidak menghalang
serta menolak peserta lain (semua peserta berada di lorong pertama 10
meter di belakang permulaan 400 meter)

2.4.

Acara Pentathlon
2.4.1. Hari Pertama : 100 M Lari Berpagar, Lompat Tinggi, Lontar Peluru

SSP

STADIUM MINI

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN


KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSSD TEMERLOH
2015

Hari Kedua

2.5.

: Lompat Jauh, 800 M

Acara Heptathlon
2.5.1. Hari Pertama :110 M Lari Berpagar, Lompat Tinggi, Lontar Peluru dan 400M.
Hari Kedua
: Lompat Jauh, Rejam Lembing dan 1500 M.

3.

4.

HADIAH - HADIAH
3.1.

Acara individu sehingga 1500 M: Pertama, Kedua dan Ketiga sahaja

3.2.

Acara individu 2000 M dan jarak lebih daripadanya serta Heptathlon dan
Pentathion: Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam.

3.3.

Acara Pasukan: Enam pingat akan diberikan kepada setiap pasukan yang
berjaya menduduki tempat Pertama, Kedua dan Ketiga.

CARA PERTANDINGAN
4.1.

Setiap Sekolah adalah dibenarkan menghantar TIDAK LEBIH daripada dua


(2) orang peserta bagi setiap acara individu dan satu (1) pasukan
bagi acara lari berganti-ganti.

4.2.

Bilangan maksimum penyertaan seseorang peserta adalah seperti berikut:


KUMPULAN UMUR

INDIVIDU

18 tahun dan ke bawah

4.3.

4.4.

5.
3

3 termasuk acara
terbuka
15 tahun dan ke bawah
3 termasuk acara
terbuka
13 tahun dan ke bawah
3 termasuk acara
terbuka
12 tahun dan ke bawah
2
10 tahun dan ke bawah
2
Peserta Heptathlon dan Pentathlon
mengambil bahagian dalam acara individu yang lain.

LARI BERGANTIGANTI
2
2
2

TIDAK

2
2
DIBENARKAN

Acara TERBUKA hanya dibenarkan disertai oleh peserta-peserta yang


berumur 12 tahun atau lebih pada 01 Januani tahun pertandingan.

PENDAFTARAN PESERTA

SSP

STADIUM MINI

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN


KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSSD TEMERLOH
2015

5.1.

5.2.

5.3.

Pendaftaran peserta hendaklah dibuat PADA ATAU SEBELUM 15 MAC 2015


dengan menggunakan Borang Penyertaan Rasmi yang dihantar oleh
Jawatankuasa Pertandingan. Butir-butir tentang seseorang peserta hendaklah
dilengkapkan dan disahkan oleh Pengetua atau Pengerusi Zon masingmasing. Pendaftaran hendaklah dihantar kepada urusetia pertandingan
dengan menggunakan email.
Peserta-peserta hendaklah didaftarkan melalui sistem pendaftaran berpusat
seperti arahan JPN Pahang iaitu Pengurusan Rekod Sukan Sekolah Pahang
melalui alamat web presspahang.com. Setiap pasukan sekolah dan Zon
Pendidikan dikehendaki menyerahkan borang M01 dan R01 yang lengkap
dengan maklumat menggunakan borang yang dicetak melalui system
pengurusan rekod pada mesyuarat Pengurus Pasukan pada tarikh yang
ditetapkan kepada Jawatankuasa Pertandingan.
Peserta-peserta Projek Olahraga Negeri yang bersekolah di SSN SMK Seberang
Temerloh tidak dibenarkan bertanding di Kejohanan Balapan dan Padang
MSSD Temerloh seperti ketetapan yang dicapaikan mulai 2015.

5.4.

Peserta yang hanya mengambil bahagian dalam acara Iari berganti-ganti juga
mestilah didaftarkan.

5.5

Semua peserta kecuali peringkat umur 12 tahun dan ke bawah hendaklah


bersedia menunjukkan kad pengenalan asal jika diminta oleh pihak pengelola
pertandingan. Seseorang peserta yang hilang kad pengenalan mesti
mempunyai dokumen JPN KP09/KPPK 09 dengan gambar ukuran pasport dari
Jabatan Pendafataran Negara. Manakala peserta yang sedang memohon
mendapatkan kad pengenalan kali pertama perlu menunjukkan dokumen JPN
KP11/KPPK11 dengan gambar ukuran pasport dari Jabatan Pendaftaran
Negara.

5.6

Semua peserta peringkat umur 12 tahun dan ke bawah hendaklah bersedia


menunjukkan salinan sijil kelahiran yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar
/ Penolong Kanan sekolah peserta berkenaan.

5.7

Semua peserta dikehendaki mendaftar mengikut peringkat umur masingmasing kecuali bagi peserta Bawah 10 Tahun dan 13 Tahun dibenarkan
mendaftar dalam kategori Bawah 12 Tahun dan Bawah 15 Tahun sekiranya
ingin bertanding diperingkat umur tersebut dengan syarat peserta berkenaan
tidak mendaftar untuk kategori Bawah 10 Tahun dan Bawah 12 Tahun.

5.8

Peserta yang mengambil bahagian hendaklah didaftarkan hanya pada satu


peringkat umur sahaja yang dibenarkan dan tidak boleh didaftarkan pada
peringkat umur yang lain.

5.9

Peserta Bawah 10 Tahun dan Bawah 13 Tahun boleh mendaftar untuk acara
berpasukan Bawah 12 tahun dan Bawah 15 Tahun.

5.10

Pendaftaran peserta untuk acara padang bagi kategori Bawah 15 tahun


dan Bawah 18 tahun hanya seorang peserta sahaja untuk setiap
sekolah. Bagi kategori Bawah 12 tahun dua orang peserta boleh
didaftarkan.

SSP

STADIUM MINI

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN


KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSSD TEMERLOH
2015

6.

PENGESAHAN PESERTA-PESERTA
6.1.

Taklimat Pengurus-Pengurus Pasukan


Taklimat pengurus pasukan akan diadakan pada satu tarikh dan masa yang
akan ditetapkan oleh Jawatankuasa Pertandingan kelak. Semasa taklimat ini
hanya penarikan diri tanpa penggantian dibenarkan.

6.2.

Penarikan diri semasa kejohanan dijaIankan:


6.2.1. Jika didapati seseorang peserta setelah disahkan semasa taklimat
pengurus-pengurus pasukan tidak mengambil bahagian dalam sesuatu
acaranya KECUALI dengan mengemukakan surat pengesahan Pegawal
Perubatan Kejohanan maka peserta itu dianggap menarik diri tanpa
sebab. OIeh itu peserta tersebut tidak dibenarkan menyertai lagi
mana-mana acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya.
6.2.2. Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara
selepas mengambil bahagian dalam pusingan awal tanpa surat
pengesahan daripada Pegawai Perubatan Kejohanan adalah dianggap
sebagai menarik diri daripada semua acara yang didaftarkan atas
namanya.
6.2.3. Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara atas
nasihat Pegawai Perubatan Kejohanan hanya boleh mengambil
bahagian seterusnya dalam semua acara yang didaftarkan atas
namanya dengan syarat peserta tersebut mengemukakan surat
pengesahan daripada Pegawai Perubatan Kejohanan kepada Pengurus
Kejohanan.

6.3.

Penggantian dalam acara Iari berganti-ganti:


Penggantian dalam acara Iari berganti-ganti dihadkan kepada 2 orang peserta
yang didaftarkan dalam borang penyertaan rasmi. Peraturan ini meliputi
penyertaan pada peringkat saringan (separuh akhir) hingga ke peringkat
akhir.

7.

MELAPORKAN DIRI PESERTA


7.1.

Semua peserta hendaklah melaporkan diri sekurang-kurangnya 30 minit bagi


acara balapan dan 45 minit bagi acara padang sebelum waktu acara
berkenaan dijadualkan berlangsung. Selepas itu, mereka akan diiringi hingga
ke tempat pertandingan oleh Penyelia Peserta.

SSP

STADIUM MINI

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN


KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSSD TEMERLOH
2015

7.2.

Peserta-peserta tidak dibenarkan melaporkan diri terus ke Pegawai Teknik


dalam arena pertandingan.

7.3.

Hebahan tentang panggilan peserta-peserta untuk melaporkan diri bagi acara


mereka akan dibuat oleh Penyelia Peserta sekali dan kemudian maklumat
meminta peserta melaporkan diri hanya disiarkan di papan kenyataan di
tempat Penyelia Peserta. Hebahan juga akan dibuat sekiranya terdapat
sebarang pertukaran / pindaan dalam susunan acara atau program kejohanan.

7.4.

Peserta-peserta hendaklah berpakaian lengkap dan nombor-nombor mereka


mesti disematkan dengan pin pada setiap penjuru di baju Iari masing-masing
di hadapan dan belakang kecuali bagi acara lompat tinggi boleh memakai
nombor di hadapan sahaja.
Peserta-peserta yang lewat melaporkan diri iaitu 15 minit sebelum acara
mereka dimulakan, TIDAK AKAN DIBENARKAN mengambil bahagian dan
dianggap telah menarik diri.

7.5.

8.

9.

PROSEDUR MASUK DAN KELUAR ARENA PERTANDINGAN


8.1.

Peserta-peserta hendaklah berbaris apabila dibawa masuk dan keluar dari


arena pertandingan oleh Penyelia Peserta

8.2.

Bagi acara balapan, selepas sesuatu perlumbaan tamat, peserta-peserta


hendaklah berada di lorong masing-masing sambil berpusing balik dan
menghadap hakim-hakim balapan untuk menunjukkan nombor mereka dan
balik ke khemah peserta dengan serta-merta tanpa masuk ke arena semula.

MEMANASKAN BADAN
9.1.

10.

Peserta-peserta hanya dibenarkan memanaskan badan di tempat yang


ditetapkan sahaja.

BLOK PERMULAAN
10.1.

Bagi acara-acara yang tersebut di bawah untuk peringkat umur 18 Tahun Ke


Bawah dan 15 Tahun Ke Bawah (Lelaki dan Perempuan) mulaan dekam dan
Blok Permulaan MESTI DIGUNAKAN.
Acara: 100 M, 200 M, 400 M, 100 M Lari Berpagar, 110 M Lari Berpagar,
400 M Lari Berpagar, 4 x 1OOM dan 4 x 400M

10.2.

Bagi acara-acara yang tersebut di bawah untuk peningkat umur 12 Tahun Ke


Bawah (Lelaki dan Perempuan) permulaan dekam MESTI DIGUNAKAN, tetapi
penggunaan Blok Permulaan tidak diwajibkan dan terpulang kepada peserta
itu sendiri.

SSP

STADIUM MINI

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN


KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSSD TEMERLOH
2015

Acara: 100 M, 200 M, 80 M Lari Berpagar, 4 x 100 M, 4 x 200 M


11.

PAKU KASUT (SPIKES) DAN PERALATAN


11.1.

Paku Kasut: Kejohanan ini akan diadakan di atas balapan jenis sintetik.
Panjang maksima paku kasut (spikes) tidak boleh melebihi 6mm, kecuali untuk
acara Lompat Tinggi dan Merejam Lembing. Untuk acara-acara tersebut, paku
kasut tidak boleh melebihi 9mm.

11.2

Peralatan: Pihak pengelola


termasuk Blok permulaan.

akan

menyediakan

semua

peralatan

12. CARA MENANDA DI TEMPAT-TEMPAT PERTANDINGAN


12.1. Peserta-peserta tidak dibenarkan menggunakan kapur atau lain-lain bahan
sepertinya untuk menandakan di tempat-tempat pertandingan. Mereka
hendaklah menggunakan pita yang disediakan oleh pihak pengelola.

13. UKURAN TINGGI PERMULAAN


13.1. Bagi acara tersebut di bawah, ukuran tinggi permulaan adalah seperti berikut:
Lompa
t
Tinggi
Ukura
n

L18TKB

L15TKB

L12TKB

P18TKB

P15TKB

P12TKB

1.40 m

1.30 m

1.10 m

1.10 m

1.05 m

1.00 m

14. PAPAN LONJAKAN ACARA LOMPAT KIJANG


14.1. Jarak Papan Lonjakan dan kawasan mendarat bagi acara Lompat Kijang adalah
seperti berikut:
Peringkat Umur
18 tahun ke bawah
15 tahun ke bawah

Lelaki
9/ 11 meter
7 / 9 meter

Perempuan
6 / 8 meter
6 / 8 meter

15. CARA MEMUTUSKAN KEPUTUSAN KEJOHANAN DAN PENENTUAN KEDUDUKAN


15.1. Acara Pentatlon dan Heptatlon
15.1.1. Pemenang ialah peserta yang dapat mengumpul jumlah mata yang
terbanyak dalam lima atau tujuh acara mengikut keadaan,
berdasarkan Jadual Mengira Mata IAAF, walaupun ukuran berat bagi
acara Melontar Peluru dan Merejam Lembing tidak sama dengan
kehendak IAAF.
7

SSP

STADIUM MINI

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN


KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSSD TEMERLOH
2015

15.1.2. Sekiranya seri, maka pemenang ialah peserta yang memperolehi mata
tertinggi dalam Iebih acara antara peserta-peserta yang seri. Jika ini
juga tidak dapat memutuskannya, pemenang ialah peserta yang
mendapat mata tertinggi di dalam mana-mana acara tertentu.
Keadaan ini digunakan untuk memutuskan seri bagi sebarang tempat
dalam pertandingan ini.
15.2. Penentuan Peserta Terbaik
15.2.1. Hadiah-hadiah peserta terbaik akan diberi kepada Peserta Terbaik
Lelaki 18 TKB, Perempuan 18 TKB, Lelaki 15 TKB, Perempuan 15 TKB,
Lelaki 12 TKB dan Perempuan 12 TKB berdasarkan pencapaiannya
mencatat rekod baru MSSP atau MSSD Temerloh dan sebagainya
(mana yang Iebih baik pencapaiannya)
15.2.2. Sekiranya tiada rekod yang diatasi / dicatat, jumlah pungutan pingat
emas dalam acara individu akan diambilkira
15.2.3. Sekiranya pungutan pingat emas masih sama, pungutan pingat perak
dan pingat gangsa dalam acara individu akan diambilkira.
15.2.4. Sekiranya kedudukan masih sama juga, maka keputusan akan dibuat
berdasarkan Jadual Mengira Mata IAAF bagi pencapaian terbaik acara
tertentu setiap peserta.
15.3. Johan Keseluruhan
15.3.1. Johan
keseluruhan
ialah
Sekolah atau Zon Pendidikan yang
memenangi pingat emas terbanyak. Jika berlaku seri, kiraan pingat
perak terbanyak akan diambilkira; jika masih seri, kiraan pungutan
pingat gangsa terbanyak akan diambilkira.
16.

SEPARUH AKHIR
16.1.

Empat (4) Separuh Akhir


Pemenang setiap separuh akhir dan empat (4) pencatat masa terpantas akan
Iayak memasuki Peringkat Akhir.

16.2.

Tiga (3) separuh Akhir


Dua (2) peserta pemenang dan dua (2) peserta yang mencatat masa yang
terbaik bagi ketiga-tiga separuh akhir Iayak ke Peringkat Akhir.

16.3.

Dua (2) separuh akhir


Tiga (3) peserta pemenang dan setiap separuh akhin dan dua (2) lagi peserta
yang mencatat masa terbaik daripada kedua-dua separuh akhir layak ke
Peringkat Akhir.

SSP

STADIUM MINI

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN


KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSSD TEMERLOH
2015

17.

16.4.

Sekiranya terdapat bilangan peserta yang mencatatkan masa terbaik lebih


daripada bilangan yang dihadkan pada para 16.1, 16.2 dan 16.3, maka
penentuan kelayakan akan bergantung kepada kedudukan peserta dalam
saringannya. Jika berlaku kedudukan yang sama, cabutan undi akan dilakukan
oleh Juri Rayuan.

16.5.

Semua pengundian lorong untuk acara akhir, semasa kejohanan dijalankan


akan dilakukan oleh Jawatankuasa Kecil Perangkaan dan Keputusan Rasmi
dengan pengawasan / penyeliaan ahli-ahli Juri Rayuan

HURUF-HURUF DAN NOMBOR PENGENALAN SEKOLAH ATAU ZON PENDIDIKAN


17.1

17.2

Semua kategori akan menggunakan nombor warna hitam atas kain putih

BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NAMA SEKOLAH
SMK TEMERLOH
SMK ABU BAKAR
SMK SERI BAHAGIA
SMK MENTAKAB
SMK HWA LIAN
SMV PUTRI
SM TEKNIK TEMERLOH
SMK DATO BAHAMAN
SMK KERDAU
SMK KUALA KRAU
SMK SEBERANG TEMERLOH
SMK SERI SEMANTAN
SMK SERI TUALANG
SMK PAYA PULAI
SMK TEMERLOH JAYA
SMK TELUK SENTANG
SMK BUKIT DAMAR
SBP INTERGRASI TEMERLOH
SMK BUKIT CERMIN
SMK LANCHANG

HURUF
T
A
B
M
H
P
S
L
U
K
C
J
G
R
E
N
D
V
W
F

NOMBOR
001-099
100-199
200-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
800-899
900-999
1000-1099
1100-1199
1200-1299
1300-1399
1400-1499
1500-1599
1600-1699
1700-1799
1800-1899
1900-1999

BIL
1.
2.
3.
4.

NAMA ZON
SEMANTAN
MENTAKAB
LANCHANG
KUALA KRAU

HURUF
ZS
ZM
ZL
ZK

NOMBOR
1 50
1 50
1 50
1 50

Nombor Peserta
Nombor peserta akan disediakan oleh Sekolah dan Zon Pendidikan masing-

masing.
18.

BANTAHAN

SSP

STADIUM MINI

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN


KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSSD TEMERLOH
2015

Segala bantahan hendaklah dibuat mengikut Peraturan 147 KOAM, kecuali perkaraperkara berikut:
18.1.

Segala masalah berkaitan dengan kelayakan (status) seseorang


peserta yang tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan sebelum
pertandingan bermula, maka peserta tersebut boleh mengambil bahagian di
bawah bantahan (under protest) dan perkara tersebut akan dikemukakan
kepada MSSD Temerloh kelak.

18.2.

Bantahan berhubung dengan acara-acara yang sedang dijalankan


hendaklah dilakukan dengan serta-merta dan tidak lewat daripada
18.2.1. Lima Belas (15) minit setelah keputusan rasmi umumkan bagi acara
pusingan awal.
18.2.2.

Tiga puluh (30) minit setelah keputusan rasmi diumumkan


bagi acara-acara peringkat akhir.

18.2.3. Sebarang bantahan bertulis kepada Juri Rayuan mesti disertai dengan
wang pertaruhan sebanyak RM 200.00 (Ringgit Malaysia: Dua
Ratus Sahaja)

19. HAK-HAK JAWATANKUASA PENGELOLA


19.1.

Tiap-tiap acara akan dijalankan mengikut tarikh dan waktu seperti yang
ditetapkan, tetapi Jawatankuasa Pengelola dengan persetujuan Pengerusi
Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSSD Temerloh, berhak
meminda susunan acara jika difikirkan perlu. Jika berlaku pindaan, penguruspengurus pasukan akan diberitahu.

19.2. Jawatankuasa Pengelola berhak memutuskan sebarang perkara yang tidak


tercatat dalam undangundang olahraga KAOM terkini, peraturanperaturan Am
MSSM atau peraturanperaturan pertandingan Kejohanan Balapan dan Padang
MSSM / MSSP / MSSD Temerloh, termasuk TIDAK MEMBENARKAN
penglibatan pelajar warga asing dalam kejohanan ini.

20. HAL-HAL LAIN


20.1. Tempat-tempat khas akan disediakan untuk peserta-peserta dan pegawaipegawai. Individu yang tidak berkenaan DILARANG masuk ke tempat-tempat
khas tersebut
20.2.

10

Selain daripada Pegawai-Pegawai Teknik yang bertugas dan peserta


peserta yang mengambil bahagian, TIDAK SESIAPA PUN DIBENARKAN
MASUK KE ARENA PERTANDINGAN KECUALI DENGAN KEBENARAN
PENGURUS KEJOHANAN

SSP

STADIUM MINI

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG PERTANDINGAN


KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSSD TEMERLOH
2015

20.3.

Jawatankuasa tidak bertanggungjawab ke atas kemalangan, kematian,


kecacatan anggota, kehilangan anggota badan / harta benda atau sebarang
kecederaan lain berlaku:
20.3.1.

Semasa perjalanan pergi dan balik dari tempat penginapan dan


stadium.

20.3.2.

Semasa Kejohanan dijalankan.

20.3.3.

Di dalam dan di luar kawasan stadium.

20.3.4.

Di tempat-tempat penginapan.

20.4. Walau bagaimanapun, pihak Pengelola Kejohanan akan berusaha untuk


mengambil langkah-langkah bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan
peserta dan pegawai terjamin setakat mana yang munasabah.

11

SSP

STADIUM MINI