Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Pengajaran Harian [RPH]

(Pengajaran Aspek Tatabahasa Tahun 1)


Mata Pelajaran
Tahun
Tarikh /Hari
Bil Murid
Masa
Tema
Tajuk

: Bahasa Malaysia
: 1 Kreatif
: 34 orang
: 8.10 9.10 pagi
: Kesihatan dan Kebersihan
: Lagu Bangun Pagi

STANDARD KANDUNGAN
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama
am yang mudah dengan betul mengikut
konteks.

Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:


i.

menyatakan sekurang-kurangnya lima daripada tujuh perkataan kata nama am konkrit yang
terdapat dalam lirik lagu bertajuk Bangun Pagi dengan betul.

ii.

menjawab sekurang-kurangnya tujuh daripada sembilan soalan kuiz teka teki tentang lirik lagu
bertajuk Bangun Pagi dengan menggunakan kata nama am konkrit dengan betul.

Sistem Bahasa
Tatabahasa :morfologi - kata nama am konkrit
Kosa kata : putik kapas
Pengisian Kurikulum
Ilmu
: PJK, Sains
Nilai Murni : Kebersihan fizikal dan mental
Keahiran Berrnilai Tambah: Kemahiran Berfikir, Belajar Cara Pelajar, Kecerdasan Pelbagai
Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Belajar melalui TMK
Kreativtii : Pergerakan kreatif - Imaginasi dan visualisasi , mencipta lirik lagu
Elemen Keusahawanan
Pengetahuan Sedia Ada : Murid biasa mengamalkan kebersihan diri dalam kehidupan seharian mereka.
Bahan Bantu Belajar (BBB):
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Komputer riba
LCD
Lirik lagu :Bangun pagi
Grafik peta pemikiran : Carta alir
Beg kertas
Model anak patung, kerusi dan meja
Gambar keadaan gigi yang rosak, muka yang comot
Lembaran kerja pemulihan
Borang rekod penilaian
i.
Kuiz kata nama am konkrit lagu Bangun Pagi

Langkah / Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Catatan

Pembelajaran
Induksi (5 minit)
Langkah 1 (10 mint)
Langkah 2 (15 minit)
Langkah 3 (25 minit)
Penutup (5 minit)

Catatan Refleksi
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Ulasan Pensyarah Pembimbing / Guru Pembimbing


____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________