Anda di halaman 1dari 11

MATLAMAT STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM.

SK.BUKIT LADA 28100,CHENOR MARAN PAHANG.


MEMASTIKAN MURID BOLEH:
1. Memastikan murid dapat membaca Al-Quran dan Jawi dengan baik.

2. Memastikan murid mengetahui asas-asas Fardhu Ain.


3. Memastikan aktiviti-aktiviti kurikulum dan kokurikulum Pendidikan Islam berjalan lancar.
KEKANGAN ATAU MASALAH YANG DIHADAPI (UMUM):
1. Sikap pelajar yang menganggap Pendidikan Islam satu matapelajaran yang susah.
2. Tiada motivasi dari segi material atau persekitaran.
3. Daya ingatan yang lemah.
4. Kurang kemampuan membaca Al-Quran.
5. Mempunyai kemampuan yang rendah membaca dan menulis Jawi.

ANALISA SWORT

KEKUATAN

KELEMAHAN

Guru-guru cukup berpengalaman /

Masih ramai yang lemah dalam

komited

membaca / menulis jawi

Ada guru j-QAF

Murid malas / bermain

Prasarana yang kondusif

Murid tiada kesedaran diri

Alat bantu mengajar yang didapati /

Tiada sokongan dari ibubapa

mencukupi

Menganggap mata pelajaran Agama

Jadual waktu yang terancang sesuai


untuk proses pengajaran dan

pembelajaran.
PELUANG
Peruntukan Panitia Pendidikan Agama
Islam

Islam susah

Tidak menghadiri Kelas Agama petang /

Fardhu Ain
ANCAMAN
Murid mudah terikut dengan
persekitaran yang kurang sihat

Sumbangan pihak tertentu (PIBG)


Adanya kelas agama petang di sekolah

Asas kekeluargaan yang lemah kepada


ajaran Islam

PELAN TINDAKAN PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM.

MATLAMAT STRATEGIK
: Memastikan murid dapat membaca Al-Quran dan Jawi dengan baik
OBJEKTIF KHUSUS
: Pada akhir November, 90% murid-murid dapat membaca AL-Quran dan
Jawi
: Memastikan murid dapat menghafaz Surah Al-Fatihah dan makna.
Bil

2
3
4

Huraian
Aktiviti

Pegawai
Bertanggungjaw
ab
Guru Pendidikan
Islam

Mesyuarat
Panitia
Perbincang
an Kertas
Kerja
Kem
Pemulihan

Anggaran
Kos

Tarikh
Jangkaan

Tarikh
Laksanaan

Januari
April
September
November

Catatan

Laporan
Perbincangan
Mesyuarat

Ketua Panitia

Bacaan
Surah AlFatihah dan
makna.

Petunjuk
Kejayaan

Edaran Kertas
Kerja

Guru Pendidikan
Islam

Jun
November

Guru Pendidikan
Islam

Januari
November

12 Januari
2015.

Murid dapat
membaca AlQuran dan
Jawi
Murid dapat
menghafaz
surah AlFatihah dan
makna.

CARTA GANTT
Bil
1
2
3
4

Program/Akti
viti
Mesyuarat
Panitia
Perbincanga
n Kertas
Kerja
Kem
Pemulihan
Bacaan Al-

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sept

Okt

Nov
X

Dis

Fatihah dan
makna.

PELAN TINDAKAN PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM


MATLAMAT STRATEGIK : Memastikan aktiviti-aktiviti kurikulum dan kokurikulum Pendidikan Islam berjalan lancar
OBJEKTIF KHUSUS
: Pada akhir Mei/ Oktober 2015, (Selepas Peperiksaan Pertengahan / Akhir tahun)
penilaian semula program dan aktiviti yang telah dilaksanakan
Bil

Huraian
Aktiviti

Post
Mortem

Analisa
Prestasi

Pegawai
Bertanggungjaw
ab
Ketua Panitia

Anggaran
Kos

Tarikh
Jangkaan

Tarikh
Laksanaan

Petunjuk
Kejayaan

Mei/Okt

Mei/Okt

Penambahbaika
n untuk tahun
akan datang
Laporan
Program

Ketua Panitia

Nov

Nov

Pelajar
Cemerlang

Catatan

CARTA GANTT
Bil
1
2

Program/Akti
viti
Post Mortem
Analisa
Prestasi

OBJEKTIF KHUSUS

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei
X

Jun

Jul

Ogo

Sept

Okt

Nov

X
X

Dis

1. Pada akhir November 2015, 90% murid-murid dapat membaca Al-Quran dan Jawi.
2. Sepanjang 2015, murid-murid dapat menguasai perkara asas Fardhu Ain.
3. Pada akhir Mei/Okt 2015, ((Selepas Peperiksaan Pertengahan / Akhir tahun) penilaian semula program dan
aktiviti yang telah dilaksanakan.

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT LADA


28100, CHENOR PAHANG DARUL MAKMUR
STRATEGIK PLANNING PENDIDIKAN AGAMA ISLAM.
TAHUN 2014
BIL

AKTIVITI
TILAWAH :
1. Mengenal Huruf
2. Membaca
3. Hafazan-Tasmik
Alatan :

Kad Huruf
Carta Ayat
Kaset / Pita Rakaman

AKIDAH :
1. Penerangan
2. Perbincangan
3. Teknik Tematik

STRATEGIK
1. Teknik pengajaran
guru tertumpu kepada :

SASARAN

JANGKAMASA

Semua murid
tahun 1 hingga
tahun 6

Januari hingga
November 2015

Semua murid
tahun 1 hingga
tahun 6

Januari hingga
November 2015

1. Talaqqi dan
Mushafahah
2. Latih tubi
3. Halaqah

1. Pengajaran guru
menekankan kepada
konsep ketuhanan.
-Yakin kepada

Alatan :

Kewujudan Allah

Bahan Maujud
Persekitaran
VCD
Gambar

IBADAH :
1. Penerangan
2. Tunjuk Cara
3. Amali
4. Perbincangan
3

1.Penerangan
2.Perbincangan
3.Tunjuk Cara
4.Amali

Semua murid
tahun 1 hingga
tahun 6

Januari hingga
November 2015

SIRAH :
1. Bercerita
2. Lakonan
3. Penerangan

1. Penyediaan Buku
Skrap
- Tokoh-tokoh Islam
-Peta

Guru

Jun hingga
Ogos 2015

Alatan :

2. Galakkan membaca
cerita-cerita nabi

Murid

1. Memastikan murid
menguasai kemahiran
membaca dan menulis
jawi

Murid

2. Galakan murid
membaca dan menulis
jawi

Murid

Alatan :

Gambar
Carta ayat / Doa
VCD
Radio / Kaset

Gambar
Melukis
JAWI :
1. Celik Huruf
2. Latih Tubi-sebut yang betul
5

2. Lawatan sekitar
sekolah untuk
menghayati keindahan
alam sekitar ciptaan
Allah

Alatan :
Kad-kad Huruf
Akhbar Jawi

Januari hingga
November 2015

3. Pertandingan Khat
dan menulis karangan

AMALI :
1. Tunjuk cara
2. Penerangan
3. Penilaian

1. Guru memastikan
murid dapat menguasai
kemahiran ibadat yang
dipelajari.

Alatan :

2. Murid mempraktikkan
dalam kehidupan
seharian

Bahan Maujud
VCD

Guru

Murid dan Guru

Januari hingga
November 2015

PROGRAM / AKTIVITI SOKONGAN


PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
BIL

AKTIVITI

TINDAKAN

Bacaan Yaasin

Semua
guru dan
murid
Tahap 1& 2

Maulidur Rasul

Semua
guru dan
murid

Israk dan Mikraj

Semua
guru dan
murid

KOS

TARIKH
JANGKAAN
Setiap pagi
Jumaat

Januari

TARIKH
LAKSANA
Januari
hingga
November

MATLAMAT
-Guru dan
murid dapat
menghayati
dan menyertai
bersama-sama
pada hari
tersebut
-Menghayati
sirah kelahiran
Nabi.
-Dapat
mengingati
hari-hari
kebesaran
dalam bulan
Islam
-Mengambil
ikhtibar dari
peristiwa Israk
dan Mikraj
-Percaya
adanya
balasan Allah
terhadap

CATATAN

Tadarus Al-Quran

Khatam Al-Quran

Khemah Ibadah

Kem Bestari Solat

Program solat
Dhuha dan solat
Hajat

Guru dan
murid
Tahap 1& 2
Semua
guru dan
murid
Tahap 1& 2

Semua
guru dan
murid
Tahap 2
Tahun 1
tahun 6

Tahun 6

RM 100

Bulan
Ramadhan

Jun

Bulan
Ramadhan

Julai

September

RM 100

Mac
Jun
September

Januari higga
November

hambaNya
-Suka
membaca AlQuran
-Memberi
pengiktirafan
kepada murid
yang telah
tamat
membaca AlQuran

-Dapat
melakukan
Ibadat solat
dengan baik
-Dapat
melakukan
cara
berwudhuk
dan solat
dengan betul
-Dapat melatih
murid
istiqamah
dalam
beribadah

PELAN TINDAKAN PANITIA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM


SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT LADA
28100 CHENOR PAHANG
TAHUN 2014
CARTA GANTT
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

AKTIVITI
Membaca Iqra dan Al-Quran
Pengajaran dan Pembelajaran
Sambutan Maal Hijrah
Maulidur Rasul
Pemilihan peserta MTAQ
Tazkirah
Israk dan Mikraj
Celik Jawi Tahap 1 dan 2
Penulisan Jawi Tahap 1 dan 2
Solat Hajat dan Solat Dhuha
Bacaan Yaasin

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

OG
O
*
*

SEP

OKT

*
*

*
*

NO
V
*
*

DIS

*
*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

12

Khemah Ibadah