Anda di halaman 1dari 1

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM / AKTIVITI KECEMERLANGAN

JANUARI HINGGA JUN 2015


PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI UNTUK MELONJAK KECEMERLANGAN

Bahagian : PANITIA SEJARAH


BIL TARIKH
1

TEMPAT

MASA

Tapak
Perhimpuna
n

8.00 pagi

KELAS

Sepanjang
bulan JUN

PSS
SEKOLAH

Sepanjang
Tahun

PROGRAM / AKTIVITI

SASARAN

Program ASEAN COMUNITY

Semua Warga
SKBR

PENCAPAIAN/OUTCOME
Mengenali dan memahami budaya
masyarakat dalam negara-negara
ASEAN.

Penghasilan Buku Skrap Sejarah

Semua Murid
Tahun 4

Murid dapat menghasilkan buku skrap


yang baik dan menunjukkan semangat
kerjasama.

Sudut Sejarah ( PSS Sekolah)

Semua Murid
Tahun 4

Dapat mengumpulkan bahan bersejarah


untuk dikenali dan dihayati.

4.

Disediakan Oleh

(.............................................)
Ketua Panitia Sejarah
SK Bukit Rokan (LKTP)

Cop Sekolah

NILAI TAMBAH
Sesi ceramah