Anda di halaman 1dari 4

Tahun

: 2 Anggun

Tajuk

: Topeng

Tema

: Rama-rama

Masa

: 10:45 pagi 11:45 pagi (60 minit)

Media

: Alat Pensil warna, gunting


Bahan Kertas template, kad manila, lidi

EMK

: TMK, Keusahawanan, Kreativiti, Inovasi

STANDARD KANDUNGAN:
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti ruang, bentuk, imbangan dan
harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan
topeng muka.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media
dan teknik dalam penghasilan topeng muka.
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman mengenai bahasa seni visual menerusi
penghasilan topeng muka.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya.
STANDARD PEMBELAJARAN
3.1 Persepsi Estetik
Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi
bentuk, warna, jalinan, imbangan dan kesatuan.
3.1.1.1 Bentuk Konkrit
3.1.1.2 Warna sekunder
3.1.1.2 Jalinan tampak dan sentuh
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan simetri
3.1.2.2 Penegasan bahagian muka
3.2 Aplikasi Seni

Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan topeng muka.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya.
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan pensel warna, kad manila, gam, benang, tali atau gelang getah
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya.
3.3 Ekspresi Kreatif
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media,
serta kemahiran teknik dan proses dalam menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara secara kreatif.
3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan
topeng muka.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, jalinan, imbangan dan
penegasan dalam penghasilan karya
3.4 Apresiasi Seni
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan
bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada topeng
muka.
2. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media , serta proses dan teknik
dalam penghasilan topeng muka.
3. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta
kemahiran teknik dan proses dalam penghasilan topeng muka.
4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan
penekanan pada bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN
Persepsi Estetik
1. Guru menunjukkan gambar beberapa

ILUSTRASI AKTIVITI
Soalan 1 : Orang yang rabun

CATATAN
BBM

Contoh

topeng

jenis topeng.
2. Guru bersoal jawab

dengan

murid

tentang topeng.
3. Guru menunjukkan gambar beberapa
jenis rama-rama.
4. Guru bersoal jawab tentang gambar
dengan murid.
5. Guru bersoal jawab
tentang

media

yang

dengan

murid

sesuai

untuk

membuat topeng muka.


Aplikasi Seni
1. Guru memberi penerangan berkaitan
aktiviti yang akan dijalankan.
2. Guru menunjukkan alat dan bahan yang
digunakan untuk membuat topeng.
3. Guru menerangkan senarai alat dan
bahan yang diperlukan untuk membuat
topeng.
4. Guru menunjukkan topeng mata yang
telah siap.
5. Guru membuat demonstrasi membuat
topeng muka.
6. Murid mendengar
berdasarkan

penerangan

demonstrasi

pakai apa pada mata?


Jawapan : Cermin mata
Saolan 2 : Selain cermin mata
apa yang orang pakai pada
muka?
Jawapan : Topeng
Soalan 3 : Apakah benda yang

yang telah siap.


EMK Keusahawanan
EK1
Boleh membina jaringan
sosial

cikgu pegang ini?


Jawapan : Topeng

Senarai alat dan bahan :


Kertas template topeng
Kad manila
Pensel warna
Gunting
Gam
Lidi

Strategi:
Penerangan,
Pemudahcara.
EMK

Keusahawanan

Kreativiti,
(EK1

&

EK2)
TMK dan nilai murni

Langkah 1:
Warnakan template topeng
muka mengikut kreativiti.

guru
yang
Langkah 2:

ditunjukkan melalui carta alir.

Gunting topeng mengikut


bentuk.
Langkah 3 :
Ekspresi Kreatif
1. Guru memberi arahan supaya murid
menghasilkan topeng.
2. Murid menyediakan alat dan bahan
yang dibawa sendiri
3. Murid melakukan aktiviti

membuat

topeng muka dengan bimbingan guru.


4. Murid mewarna topeng muka mengikut

Tampalkan topeng di atas


kad manila.
Langkah 4 :
Lekatkan lidi di belakang
topeng. Langkah 1

kreativiti sendiri.
5. Murid membuat kemasan topeng pada
kad manila dan melekatkan lidi pada
belakang topeng.

Langkah 2

EMK Keusahawanan
EK1
Daya kreativiti dan inovasi

Langkah 3

Langkah 4
Apresiasi Seni Visual
1. Murid mempamerkan hasil kerja dengan

EMK Keusahawanan
EK5
Prinsip ketelusan

memakai topeng muka.


2. Murid membuat apresiasi tentang hasil
karya yang telah dihasilkan oleh mereka
dan rakan-rakan.
3. Murid
memberi

cadangan

Unsur seni
Prinsip rekaan

untuk

menghasilkan topeng muka lain yang


berkaitan dengan alam fauna.

Topeng yang telah siap


Membuat penilaian berdasarkan
bahasa seni visual, kekemasan,
kekreatifan dan kebersihan

PENUTUP
Guru mengulangi tajuk pada hari ini dan

Merumuskan

menerapkan nilai murni yang bersesuaian.

menerapkan nilai.

tajuk

dan

Nilai :
-

ketekunan
Kreativiti
Kemahiran teknik
kebersihan