Anda di halaman 1dari 6

Deria Rasa

• Rasa merupakan gerak hati atau kata hati pelajar.

• pelajar akan dapat membuat sesuatu persepsi dengan tepat.

• Persepsi bermaksud seseorang membuat interpretasi atau memberi makna kepada rangsangan yang diterima oleh derianya.

Seterusnya, apabila maklumat itu dirasakan penting, individu akan membentuk konsep daripadanya.

Ahli psikologi gestalt merumuskan bahawa dalam persepsi, manusia akan cenderung mempersepsi sesuatu secara keseluruhan daripada bahagian-bahagian yang menjadi keseluruhan.

Segala apa yang dilakukannya adalah mengikut pengalaman ekspresinya.

Di dalam seni visual, pelajar akan dapat meluahkan perasaan melalui pengalaman yang telah diperolehinya apabila membuat sesuatu aktiviti seni.

Apabila mendengar muzik, secara tidak langsung kakinya akan bergoyang.

Ini adalah disebabkan oleh rangsangan daripada jenis mud muzik tersebut.

Terdapat rangsangan apabila mendengar muzik dan secara tidak sedar kita akan melakukan pergerakan.

KANAK-KANAK MENGGUNAKAN DERIA RASA

KANAK-KANAK MENGGUNAKAN DERIA RASA
KANAK-KANAK MENGGUNAKAN DERIA RASA
KANAK-KANAK MENGGUNAKAN DERIA RASA
KANAK-KANAK MENGGUNAKAN DERIA RASA

Kepentingan Deria Rasa

Menggalakkan murid mengenal keinginan hati dan perasaan

Ketajaman kepekaan deria rasa dapat dilihat apabila murid berjaya menggambarkan apa yang dirasainya dengan baik dan berkesan.

penting secara emosi kerana melatih murid mengenal dan mengawal emosi kendiri dengan bijak.

Murid akan sentiasa berusaha mencari medium terbaik untuk meluahkan emosi dan perasaannya.

Melalui luahan emosi yang pelbagai, akan membantu guru untuk mengenalpasti emosi murid pada hari tersebut dan guru perlu kreatif mencari peluang untuk bermain dengan emosi murid.