Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI (KBSR)


Mata Pelajaran
: Pendidikan Jasmani
Tarikh
: 4 Oktober 2013
Hari
: Jumaat
Masa
: 07.45 hingga 08.15 (30 minit)
Tahun
: 6 Bestari
Bilangan Murid
: 25 orang (19 perempuan, 6 lelaki)
Tunjang
: Kemahiran
Tajuk
: Permainan
Sub Tajuk
: Bola Tampar- Menyangga
Objektif Pembelajaran
: Pada akhir pembelajaran ini murid-murid dapat :
Psikomotor
: Melakukan kemahiran menyangga bola tampar dengan betul sekurang-kurangnya
4 daripada 5 percubaan.
Kognitif
: Menyatakan perbezaan melakukan kemahiran menyangga yang betul dan yang salah
sekurang-kurangnya 4 daripada 5.
Afektif
: Bermain secara seronok dalam persaingan yang mencabar.
Pengetahuan Sedia Ada
: Murid pernah melakukan aktiviti menyangga semasa bermain.
Pengabunggjalinan
: Kesukanan - Keselamatan
Kesepaduan
: Sains Kesihatan-Kesan serta akibat menyangga bola dengan cara yang salah.
Penerapan Nilai
KBKK
ABBM

: Bekerjasama, gigih berusaha dan mematuhi peraturan.


: Membanding beza teknik menyangga yang betul dan yang salah.
: 9 biji bola tampar, 4 gelung rotan, 3 skitel besar, paip pelbagai
ketinggian dan 6 skitel kecil

Langkah
Masa
Set Induksi
(4 minit)

Aktiviti

Butiran Mengajar

Peningkatan Kadar Nadi


Latihan

1. Murid mengambil satu 'stering' race car yang guru


sediakan.

Permainan 'Car Race'


Satu kumpulan 4 orang

2. Murid berlari dan melompat di atas paip pelbagai aras


ketinggian dan pelbagai jarak serta arah yang ditetapkan
di 6 stesen lompatan dengan meniru aksi Car Race.

murid.

ABBM
Strategi
Catatan

Organisasi Aktiviti Kecergasan Fizikal

ABBM :

'Stering' kereta
lumba.

Muzik 'Fast and


Furious'

Topi keledar
kertas

Paip pelbagai
ketinggian
Strategi :
Cuba jaya
Objektif :
Afektif

TAMAT

Perkembangan 1. Gerak Kerja Kelas


(14 minit)
a) Menyangga statik
ke arah kawan
dengan tepat.
Demonstrasi
Modeling
Ansur maju
c) Gerak Kerja Kumpulan
Latih tubi menyangga
Satu kumpulan 5 orang
murid.

1. 3 orang murid sebagai model meniru demonstrasi lakuan


kemahiran menyangga bola tampar yang guru terangkan.
2. Ansur maju kemahiran menyangga: Buka kaki seluas bahu. Kaki dominan di hadapan.
Bengkokkan lutut.
Tangan dihalakan ke hadapan, siku diluruskan.
Tapak tangan diletakkan bertindih antara satu sama lain,
dan letakkan kedua-dua ibu jari di atas tapak tangan.
Badan menghadap arah bola dan mata memerhatikan
bola.
Bila menyangga, pastikan bola terkena di antara
pergelanggan tangan dan lengan.

GURU

6. Murid melakukan latih tubi kemahiran yang diajar dalam


kumpulan berlima-lima.

X
MODEL 2

X
MODEL 3

Strategi :
Demonstrasi
Modeling
Latih tubi
Objektif :
Psikologi
Kognitif

3. Ketiga-tiga model melakukan aksi kemahiran yang diajar


pada arah lawan jam pukul 12 / 3 / 6 / 9
5. Murid melakukan latih tubi kemahiran yang ditunjukkan oleh
model secara berpasangan.

X
MODEL 1

ABBM :
Gelung rotan
Bola 3 biji

GURU

Langkah
Masa
Kemuncak
(8 minit)

Aktiviti
Permainan Kecil (TGfU) :
1. Kategori Jaring dan
dinding
2. Nama permainan :
Perlawanan bola
tampar

Butiran Mengajar
1.

ABBM
Strategi
Catatan

Organisasi Aktiviti Kecergasan Fizikal

10 atau kurang 10 pemain diperlukan untuk permainan


ini.

ABBM :
Pasukan A

bola
jaring

2.

Murid dibahagikan kepada 2 pasukan yang sama ramai


untuk berada di dua bahagian gelanggang.

3.

Murid Pasukan A dan B dikehendaki menyangga bola


seperti langkah satu, tetapi terdapat halangan jaring sepak
takraw di hadapan.

Strategi :
Cuba jaya

4.

Bola boleh dimainkan beberapa kali yang diperlukan di


gelanggang sendiri. Bola perlu dimainkan melepasi jaring
untuk mendapatkan mata dengan menghantar bola.

5.

Permainan akan berlarutan sehingga ada pasukan


yang menghabiskan permainan dengan menangi 5 mata
terlebih dahulu dapat dipilih sebagai pemenang.

Objektif :
Psiko
motor

Pasukan B

Perlawanan bola tampar .

Penutup
(4 minit)

1. Soal Jawab
2.Gerak Kendur Taici
(belah tembikai)

Soalan dan Jawapan :


1. Menyatakan 2 daripada 3 perbezaan melakukan
kemahiran menyangga dengan betul dan salah
2. Senaraikan ansur maju menyangga.
Gerak kendur :
1. Murid berdiri dalam beberapa barisan dan memastikan
jarak antara murid secukupinya.
2. Murid melakukan aktiviti belah tembikai yang
didemonstrasikan oleh guru.
3. Murid tarik nafas dan tahan selama 3 saat, dan hembus.

Strategi :
Rumusan dan
perbicangan.
Objektif :
Kognitif

GURU