Anda di halaman 1dari 1

Tugasan 2

Penggunaan Bahasa Melayu dalam pentadbiran kerajaan


1.0 Pengenalan
2.0 Latarbelakang dan kepentingan dasar tersebut kepada Malaysia
3.0 Mengena lpasti aktor dasar yang terlibat dengan isu yang dikaji (aktor
dasar rasmi dan actor dasar tidak rasmi) NGO, kerajaan
4.0 Membincangkan peranan dan tanggungjawab actor dasar awam dalam
menjalankan dasar yang dibincangkan.