Anda di halaman 1dari 1

TOPIK :

IKATAN KIMIA

ARAS : PEMAHAMAN/ APLIKASI / ANALISIS


1.

2.

3.
4.

Terangkan mengapa natrium klorida boleh mengalirkan elektrik dalam keadaan akueus
tetapi tidak dalam keadaan pepejal.
[ 3 markah ]
Magnesium klorida dan hidrogen klorida adalah dua sebatian klorida. Pada suhu bilik
magnesium klorida wujud dalam keadaan pepejal tetapi hidrogen klorida wujud dalam
keadaan cecair. Terangkan mengapa.
[ 4 markah ]
Terangkan pembentukkan ikatan ion sebatian natrium klorida termasuk gambar rajah .
[ 5 markah ]
Dengan menggunakan contoh, huraikan ikatan yang terbentuk daripada kumpulan 14 dan
kumpulan 17 termasuk gambar rajah .
[ 5 markah ]

Jawapan :