Anda di halaman 1dari 7

DSKP PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

BIL

NILAI

STANDARD PEMBELAJARAN

CONTOH
-

1.1.1 Menerangkan ajaran agama dan


kepercayaan demi keharmonian
negara
Kepercayaan
kepada Tuhan
1.1.2 Menjelaskan kebaikan mengikut
ajaran agama dan kepercayaan
demi keharmonian negara

2.1.1 Mengkategorikan cara bantuan


diberikan kepada yang
memerlukan
2

Setiap agama mengikuti kitab tersendiri


Contoh: Agama Islam, Buddha, Hindu, Sikh serta
agama di Sabah dan Sarawak
Ajaran agama meliputi keharmonian negara

BaikHati
2.1.2 Menghuraikan kebaikan memberi
bantuan kepada yang memerlukan

Saling hormat-menghormati
Kes jenayah dan gejala sosial berkurangan
Negara aman dan damai

Bantuan kewangan/ pakaian/makanan


Sumbangan Kerja Amal
Sokongan Moral
Mewujudkan masyarakat yang tolong-menolong
antara satu sama lain
Memupuk sikap keperikemanusiaan.
Menghayati sikap penyayang dan keharmonian.
Mangsa-mangsa akan dapat menempuhi kesusahan
yang dialami.

Bertanggungjawa
b
3.1.1 Menceritakan kempen
kemanusiaan yang dijalankan di
dalam negara
3.1.2 Mengulas cara untuk menyokong

Kempen bantuan banjir


Kempen anti dadah
Kempen menderma darah
Kempen bantuan gempa bumi

kempen kemanusiaan yang


dijalankan di dalam negara

4.1.1 Memerihalkan jasa dan


pengorbanan tokoh negara
4

BerterimaKasih
4.1.2 Menerangkan kepentingan
menghargaijasa dan
pengorbanantokoh negara
5.1.1 Membincangkan cara bersikap
sopan apabila mendapatkan
perkhidmatan

HemahTinggi

Hormat

6.1.1
Menjelaskan cara-cara
menghormati negara

bidang politik
bidang pendidikan
bidang sukan
bidang penghasilan karya sastera

Boleh menjadi teladan


Motivasi kepada generasi
Dapat mengetahui sejarah Negara.

Menunjukkan seyuman, berterima kasih, shake


hands,

Dapat menjalin hubungan baik, dapat memberi


penghargaan dan motivasi kepada orang yang
memberi perkhidmatan.

Menyanyikan lagu Negaraku dengan intonasi yang


bersemangat.
Berdiri tegak semasa nyanyian lagu Negaraku.

5.1.2 Menjelaskan kepentingan bersikap


sopan apabila mendapatkan
perkhidmatan
6

mengedarkan brosur-brosur yang berkaitan dengan


kempen
melibatkan diri dalam aktiviti menderma darah
mempromosikan kempen-kempen yang ada dalam
negara

6.1.2
Menghuraikan
kepentingan menghormati negara

7.1.1

Menjaga kebersihan. Contoh :pantai,longkang,


kawasan perumahan

Mengelakkan daripada wabak penyakit, hidup


sejahtera dan sihat

mematuhi undang-undang yangditeteapkan tanpa


mengira kaum,bangsa dan agama.

Menerangkan cara
menyayangi alam sekitar untuk
menjamin kesejahteraan negara

Kasih Sayang
7.1.2

Semua orang hidup dalam Negara yang


aman damai.
Rakyat saling hormati walaupun pelbagai
kaum.

Menyimpulkan kepentingan
menyayangi alam sekitar untuk
menjamin kesejahteraan negara

Keadilan
8.1.1
Memerihalkan cara
bersikap adil untuk kesejahteraan
negara

dapat mengekalkan perpaduan antara kaum dan


mengelakkan berlakunya perselisihan faham
antara satu sama lain.

sukan - mengharumkan nama Negara pada


peringkat antarabangsa

bidang pendidikan - contohnya pertukaran murid


dikalangan universiti

Nama baik Negara terpelihara.


Hubungan diplomatic yang baik
Boleh menjadi Negara contoh

8.1.2 Membincangkan kepentingan


bersikap adil untuk kesejahteraan
negara

9.1.1

Keberanian
9.1.2

10

Menyarankan cara
mempertahankan nama baik
negara

Merungkaikan kepentingan
mempertahankan nama baik
negara

Kejujuran
10.1.1 Mengemukakan contoh bersikap
jujur demi keharmonian negara

Mencegah rasuah
Bayaran cukai
Tidak memberikan informasi dan maklumat
yang palsu tentang negara

10.1.2 Menyenaraikan
kepentingan
bersikap jujur demi keharmonian
negara

11

12

11.1.1

Menghuraikan cara bersikap


rajin demi kemajuan negara

11.1.2

Menghubungkaitkan sikap
rajin dengan kemajuan negara

Saksama
Perpaduan rakyat dan negara
Kehidupan yang aman hormoni dan bahagia

Sentiasa mengambil bahagian dalam aktiviti social


dan sukan

Mengharumkan
antarabangsa

Suasana peryaan,
suasana hari kemerdekaan,
rumah terbuka 1Malaysia.

Kerajinan
nama

negara

di

peringkat

Kerjasama
12.1.1 Mengilustrasikan contoh
kerjasama untuk kebaikan
bersama
12.1.2 Merumuskan kepentingan
kerjasama untuk kebaikan
bersama

Keperbagaian idea.
Memupuk semangat 1Malaysia.
Memupuk semangat perpaduan antara
kaum.

Menggunakan prasarana yang disediakan.


Contoh : I. Pam tandasi selepas digunakan
2. Tutup suis lampu
3. Tutup pili air selepas digunakan

Mengurangkan kos perbelanjaan kerajaan.


Supaya semua orang boleh menggunakan
kemudahan awam yang disediakan.
Menjadikan rakyat lebih bertanggungjawab dan
menghargai kemudahan yang disediakan.

13.1.1 Membentangkan cara


menggunakan prasarana yang
disediakan secara berhemah
13

Kesederhanaan
13.1.2

Mengemukakan
kepentingan menggunakan
prasarana yang disediakan secara
berhemah

14.1.1 Membincangkan cara bersikap


toleransi demi kesejahteraan
Negara

Toleransi
14.1.2 Menghuraikan kesan bersikap
toleransi demi kesejahteraan
negara

Menghormati kaum lain yang menjalankan upacara


keagamaan.
Menghormati pendapat.
Bertolak ansur antara satu sama lain.

Masyarakat bersatu padu


Masyarakat saling hormat-menghormati
Masyarakat hidup harmoni dan menjalinkan
silaturahim yang baik antara kaum.
Negara aman damai tanpa peperangan.