Anda di halaman 1dari 3

Tekanan udara bergantung kepada dua faktor utama, iaitu

1.
Isipadu gas.
Jika bilangan molekul per unit isipadu (volume) gas adalah lebih besar, kekerapan
perlanggaran (collision) molekul gas terhadap dinding bekas juga meningkat. Oleh itu,
tekanan udara juga akan meningkat.
2.

Suhu gas.
Pada suhu (temperature) tinggi, molekul gas bergerak pada kelajuan yang lebih tinggi.
Hasilnya, kekerapan perlanggaran molekul gas terhadap dinding bekasnya juga
meningkat.

Tekanan udara yang disebabkan oleh atmosfera (lapisan


Bumi) dipanggil tekanan atmosfera (atmospheric pressure).

udara

yang

mengelilingi

Tekanan atmosfera tidak dipengaruhi oleh luas permukaan (surface area) sesuatu objek. Ia
bergantung pada ketinggian objek tersebut dari paras laut (sea level).
Semakin tinggi sesuatu objek itu dari aras laut (atmosfera semakin menipis), maka tekanan
atmosfera adalah lebih rendah.
Barometer adalah peralatan (instrument) yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera.

Kewujudan Tekanan Udara


Teori kinetik gas (kinetic theory of gases) menyatakan bahawa molekul gasadalah
sentiasa bergerak bebas (moving freely) dan sentiasa berlanggar(colliding) terhadap dinding
bekasnya (container).
Kekerapan perlanggaran antara molekul udara terhadap dinding bekasnya akan menghasilkan
daya yang menolak terhadap dinding bekas tersebut.
Daya ini dipanggil tekanan udara (air pressure).
Menurut saintis, tekanan udara adalah daya per unit luas kawasan (force per unit area), yang
dihasilkan oleh perlanggaran molekul udara terhadap dinding bekasnya.
Tekanan udara meningkat jika kekerapan perlanggaran antara molekul gas dan dinding
bekasnya meningkat.

Eksperimen yang menunjukkan


mempunyai tekanan

bahawa

udara

Eksperimen 1

1.

Sebiji gelas diisi dengan air sehingga ia penuh.

2.

Permukaan gelas tersebut kemudiannya ditutup dengan sekeping kad.

3.

Semasa memegang kad, kaca terbalik dengan cepat.

4.

Apabila tangan yang memegang kad ditarik, air tidak mengalir keluar dari gelas.

5.
Ini adalah kerana tekanan udara yang dikenakan ke atas kad adalah cukup kuat untuk
menyokong berat air yang terdapat di dalam gelas tersebut.

Eksperimen 2

1.

Sebuah tin yang berisi air sedikit dipanaskan sehingga air mendidih.

2.
Mulut tin kemudiannya ditutup rapat/ketat dan seterusnya air sejuk dicurahkan ke atas
tin tersebut.
3.

Apabila air mula mendidih, molekul stim menolak molekul udara keluar dari tin tersebut.

4.
Apabila mulut tin tersebut ditutup rapat dan dicurahkan dengan air sejuk, stim di dalam
tin akan memeluwap / terkondensasi (condenses) menjadi air.
5.
Ini menyebabkan tekanan udara di dalam tin menjadi lebih rendah daripada tekanan
udara di luar tin.
6.
Akibatnya, dinding tin ditolak ke dalam oleh tekanan udara di luar tin sehingga ia menjadi
kemek (dented).

Eksperimen 3

1.
Sebatang pembaris (ruler) diletakkan di atas meja dengan keadaan satu daripada
bahagian hujungnya adalah terjulur.
2.

Bahagian pembaris yang berada di atas meja ditutup dengan sehelai kertas.

3.
Apabila bahagian pembaris yang terjulur (protruding) itu diketuk atau ditolak ke bawah
dengan pantas, kertas pada bahagian hujung yang satu lagi itu tidak terbang ke atas.
4.

Ini adalah kerana tekanan udara menekan permukaan kertas itu ke bawah.