Anda di halaman 1dari 2

Hari

: Rabu

Tarikh

: 01.01.2014

Masa

: 9.30-10.00 / 10.30 11.00

Kelas

: 3I

Tema

: Kemahiran Saintifik.

Bp

: Kemahiran Proses Sains

Tajuk

: Sk Memerhati

Objektif
dapat :

: Sp Pada akhir pengajaran, murid


i

EMK

Menyatakan konsep memerhati


berdasarkan 5 deria.

: Kreativiti : Konstruktivitis
: TMK

:-

Aktiviti : Persediaan
konsep memerhati.

: Penerangan tentang

: Imaginasi : Murid memerhati


sekitar kelas.
: Perkembangan
menyatakan fungsi 5 deria.
: Tindakan
soalan latihan.
BBM
Refleksi:

: Murid

: Murid menjawab

: Objek, Buku Teks.