Anda di halaman 1dari 56

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,

31100 SUNGAI SIPUT (U),


PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

TAKWIM PANITIA MATA PELAJARAN


Tahun 2008
Panitia Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani dan kesihatan
Bil

Aktiviti

Bulan

Mesyuarat Panitia 1/2008

Januari

Gotong-royong membersihkan stor sukan

Pembelian alatan sukan

Januari

Sukan tahunan

Februari

Merentas desa

Februari

Pertandingan permainan kecil

Oktober

Sukaneka sempena hari kanak-kanak

Oktober

Ceramah

Januari , Feb

September

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

(Salmi bt Salim)
Setiausaha Panitia

(Khairul Anuar b. Ahmad Hisham)


Ketua Panitia
Amri.doc 2007

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

CARTA ORGANISASI PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN DALAMAN


2011
PENGERUSI
TN. HJ ABDUL MUTAI B. MAT NORDDIN
Guru Besar

NAIB PENGERUSI
TN. SAYED NOORDIN BIN SAYED OSMAN
Penolong Kanan Pentadbiran
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN AWAM
EN. MEGAT AHMAD MANAWAR
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN DALAMAN
EN. KHAIRUL ANUAR B. AHMAD HISHAM
AJK
Ketua Panitia

Bahasa Melayu

Matematik

PN. NOR ZITA BT ZAINAL ABIDIN

EN. ANUAR BIN MOHD ARIS

Bahasa Inggeris

Sains

EN. SYAIFUL AZHAM B.


KAMARUL ZAMAN

PN. RUSLINA BT MUHAMMAD

Pend. Agama Islam


PN. ROSJAYA BINTI GHAZALI

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

BIODATA GURU
Panitia Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
01. Nama : SALMI BT. SALIM
02. No KPT : 790309-08-5612
03. Tarikh Lahir :9 MAC1979
04. No. Fail Peribadi :
05. Tarikh Lantikan : 3 JANUARI 2006
06. Tarikh Sah Jawatan :
07. Opsyen : SAINS
08. Kelulusan Akademik : IJAZAH
09. Kelulusan Ikhtisas : KPLI
10. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Ini :
2Tahun
bulan
11. Kelas Yang Diajar Sekarang :
TAHUN 1 DAN TAHUN 2A
12. Mata Pelajar Lain Yang Diajar Tahun Ini :
Bil
1.
SAINS
2.
BAHASA MELAYU
3.
PJK

Mata Pelajaran

13. Kursus Yang Pernah Dihadiri :


Bil
Nama Kursus

14. Kursus ETeMS


Tahun

Kohort

Tahun
1,6A
4B
1,2A

Tarikh

BISP

15. Lain-Lain Kepakaran Yang Berkaitan :


Bil
Kepakaran

Disediakan oleh :

Tempat

Mulai

Catatan

Disahkan oleh :

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

BIODATA GURU
Panitia Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
01. Nama :MEGAT AHMAD MANAWAR
02. No KPT :660420-08-5199
04. No. Fail Peribadi : 90787
06. Tarikh Sah Jawatan : 1.3.1990
08. Kelulusan Akademik : SPM
09. Kelulusan Ikhtisas : SIJIL PERGURUAN
10. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Ini :
11. Kelas Yang Diajar Sekarang :
12. Mata Pelajar Lain Yang Diajar Tahun Ini :
Bil
1. MATEMATIK
2
KEMAHIRAN HIDUP

10

bulan

Kohort

Tahun
4
4,5A,5B

Tarikh

BISP

15. Lain-Lain Kepakaran Yang Berkaitan :


Bil
Kepakaran

Disediakan oleh :

Tahun

Mata Pelajaran

13. Kursus Yang Pernah Dihadiri :


Bil
Nama Kursus

14. Kursus ETeMS


Tahun

BIN ABD AZIZ


03. Tarikh Lahir : 20.4.1966
05. Tarikh Lantikan : 1.3.1989
07. Opsyen : BAHASA MELAYU

Tempat

Mulai

Catatan

Disahkan oleh :

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

BIODATA GURU
Panitia Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
01. Nama :SALMAN B. SHAARI
02. No KPT : 650728-08-5129
03. Tarikh Lahir : 28.7.1965
04. No. Fail Peribadi :
05. Tarikh Lantikan : 1.10.1988
06. Tarikh Sah Jawatan : 1.10.1989
07. Opsyen :
08. Kelulusan Akademik : SPM
09. Kelulusan Ikhtisas : SIJIL PERGURUAN
10. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Ini :
10
Tahun
2
11. Kelas Yang Diajar Sekarang :
TAHUN 3
12. Mata Pelajar Lain Yang Diajar Tahun Ini :
Bil
1.
BAHASA MELAYU
2.
PJK
3.
KEMAHIRAN HIDUP

Mata Pelajaran

13. Kursus Yang Pernah Dihadiri :


Bil
Nama Kursus

14. Kursus ETeMS


Tahun

Kohort

Tahun
3
3
6A

Tarikh

BISP

15. Lain-Lain Kepakaran Yang Berkaitan :


Bil
Kepakaran

Disediakan oleh :

bulan

Tempat

Mulai

Catatan

Disahkan oleh :

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

BIODATA GURU
Panitia Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
01. Nama : INTAN SURYATI BT ISHAK
02. No KPT : 801116-08-5262
03. Tarikh Lahir : 16 NOV 1980
04. No. Fail Peribadi :
05. Tarikh Lantikan :
06. Tarikh Sah Jawatan :
07. Opsyen :
08. Kelulusan Akademik : Bsc(Hons) B.
Computing
09. Kelulusan Ikhtisas :KPLI SAINS
10. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Ini :
4
Tahun
11. Kelas Yang Diajar Sekarang : TAHUN 6B, 5
12. Mata Pelajar Lain Yang Diajar Tahun Ini :
Bil
1.
SAINS
2.
MATEMATIK
3.
PJK

Mata Pelajaran

13. Kursus Yang Pernah Dihadiri :


Bil
Nama Kursus

14. Kursus ETeMS


Tahun

Kohort

Tahun
6B,5
1A
5,6B

Tarikh

BISP

15. Lain-Lain Kepakaran Yang Berkaitan :


Bil
Kepakaran

Disediakan oleh :

bulan

Tempat

Mulai

Catatan

Disahkan oleh :

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

BIODATA GURU
Panitia Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
01. Nama :AMIN RAHIM B. IBRAHIM
02. No KPT : 720203-08-5725
04. No. Fail Peribadi : 91272
06. Tarikh Sah Jawatan : 11.12.1998
08. Kelulusan Akademik : STPM
09. Kelulusan Ikhtisas : SIJIK PERGURUAN
10. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Ini :
11. Kelas Yang Diajar Sekarang : TAHUN 2B
12. Mata Pelajar Lain Yang Diajar Tahun Ini :
Bil
1.
2.
3.
4.

03. Tarikh Lahir : 3 FEB 1972


05. Tarikh Lantikan : 11.12.1995
07. Opsyen : PENGAJIAN MELAYU
3

Tahun

bulan

Mata Pelajaran

Tahun
4A
2B
4A
4A

MATEMATIK
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
KAJIAN TEMPATAN
PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN

13. Kursus Yang Pernah Dihadiri :


Bil
Nama Kursus

14. Kursus ETeMS


Tahun
2004

Kohort
3

Tarikh

BISP
BELUM

15. Lain-Lain Kepakaran Yang Berkaitan :


Bil
Kepakaran

Disediakan oleh :

Tempat

Mulai

Catatan

Disahkan oleh :

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

BIODATA GURU
Panitia Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
01. Nama : ANUAR BIN MOHD ARIS
02. No KPT : 630323-08-6483
03. Tarikh Lahir : 23.3.1963
04. No. Fail Peribadi : 74985
05. Tarikh Lantikan : 1.1.1990
06. Tarikh Sah Jawatan : 1.1.1991
07. Opsyen : BAHASA MELAYU
08. Kelulusan Akademik :SPM, STPM
09. Kelulusan Ikhtisas : SIJIK PERGURUAN
10. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Ini :
16 Tahun
bulan
11. Kelas Yang Diajar Sekarang :
TAHUN 5B
12. Mata Pelajar Lain Yang Diajar Tahun Ini :
Bil
1.
BAHASA MELAYU
2.
MATEMATIK
3.
PENDIDIKAN SENI

Mata Pelajaran

13. Kursus Yang Pernah Dihadiri :


Bil
Nama Kursus

14. Kursus ETeMS


Tahun

Kohort

Tahun
1B
3
1B

Tarikh

BISP

15. Lain-Lain Kepakaran Yang Berkaitan :


Bil
Kepakaran

Disediakan oleh :

Tempat

Mulai

Catatan

Disahkan oleh :

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

BIODATA GURU
Panitia Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
01. Nama : KHAIRUL ANUAR B. AHMAD
HISHAM
02. No KPT : 830505-08-5795
04. No. Fail Peribadi :
06. Tarikh Sah Jawatan :
08. Kelulusan Akademik : SPM
09. Kelulusan Ikhtisas : DIPLOMA PERGURUAN
10. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Ini :
11. Kelas Yang Diajar Sekarang : 4A,4B dan 6A
12. Mata Pelajar Lain Yang Diajar Tahun Ini :

03. Tarikh Lahir : 5.5.1983


05. Tarikh Lantikan : 16.1.2006
07. Opsyen :
4

Tahun

bulan

Bil
Mata Pelajaran
1. MATEMATIK
2. KEMAHIRAN HIDUP
3. PENDIDIKAN JASMANI

13. Kursus Yang Pernah Dihadiri :


Bil
Nama Kursus

14. Kursus ETeMS


Tahun
2005

Kohort
5

15. Lain-Lain Kepakaran Yang Berkaitan :


Bil
Kepakaran

Tahun
6A,6B
6B
4A,4B,6A

Tarikh

BISP
BELUM

Tempat

Mulai

Catatan

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Disediakan oleh :

Telefon & Faks:- 05

Disahkan oleh :

BIODATA GURU
Panitia Mata Pelajaran : Matematik
01. Nama :
02. No KPT :
03. Tarikh Lahir :
04. No. Fail Peribadi :
05. Tarikh Lantikan :
06. Tarikh Sah Jawatan :
07. Opsyen :
08. Kelulusan Akademik :
09. Kelulusan Ikhtisas :
10. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Ini :
Tahun
11. Kelas Yang Diajar Sekarang :
12. Mata Pelajar Lain Yang Diajar Tahun Ini :
Bil

Mata Pelajaran

13. Kursus Yang Pernah Dihadiri :


Bil
Nama Kursus

14. Kursus ETeMS


Tahun

bulan

Kohort

15. Lain-Lain Kepakaran Yang Berkaitan :


Bil
Kepakaran

Tahun

Tarikh

BISP

Tempat

Mulai

Catatan

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Disediakan oleh :

Telefon & Faks:- 05

Disahkan oleh :

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

BIODATA GURU
Panitia Mata Pelajaran : Matematik
01. Nama :
02. No KPT :
03. Tarikh Lahir :
04. No. Fail Peribadi :
05. Tarikh Lantikan :
06. Tarikh Sah Jawatan :
07. Opsyen :
08. Kelulusan Akademik :
09. Kelulusan Ikhtisas :
10. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Ini :
Tahun
11. Kelas Yang Diajar Sekarang :
12. Mata Pelajar Lain Yang Diajar Tahun Ini :
Bil

bulan

Mata Pelajaran

13. Kursus Yang Pernah Dihadiri :


Bil
Nama Kursus

Tahun

Tarikh

Tempat

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

14. Kursus ETeMS


Tahun

Kohort

Telefon & Faks:- 05

BISP

15. Lain-Lain Kepakaran Yang Berkaitan :


Bil
Kepakaran

Disediakan oleh :

Mulai

Catatan

Disahkan oleh :

BIODATA GURU
Panitia Mata Pelajaran : Matematik
01. Nama :
02. No KPT :
03. Tarikh Lahir :
04. No. Fail Peribadi :
05. Tarikh Lantikan :
06. Tarikh Sah Jawatan :
07. Opsyen :
08. Kelulusan Akademik :
09. Kelulusan Ikhtisas :
10. Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Ini :
Tahun
11. Kelas Yang Diajar Sekarang :
12. Mata Pelajar Lain Yang Diajar Tahun Ini :
Bil

bulan

Mata Pelajaran

13. Kursus Yang Pernah Dihadiri :


Bil
Nama Kursus

Tahun

Tarikh

Tempat

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

14. Kursus ETeMS


Tahun

Kohort

Telefon & Faks:- 05

BISP

15. Lain-Lain Kepakaran Yang Berkaitan :


Bil
Kepakaran

Disediakan oleh :

Mulai

Catatan

Disahkan oleh :

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05 5974323

RUMUSAN GURU MATA PELAJARAN


Tahun 2008
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Bil

Nama Guru

L/P

Kelulusan

Opsyen

1
2
4
6
7

Salmi bt Salim
Amin Rahim b. Ibrahim
Intan Suryati bt Ishak
Salman B. Shaari
Khairul Anuar b.Ahmad
Hisham

P
L
P
L
L

IJAZAH
SIJIL
IJAZAH
SIJIL
DIPLOMA

SAINS
PENGAJIAN MELAYU
SAINS
PENGAJIAN MELAYU
MATEMATIK

Kelas Yang
Diajar
1,2A
2B
5,6B
3
4A,4B,6A

Bilangan
Waktu *
6
3
4
3
6

Lama
Mengajar *
3 TAHUN
11 TAHUN
5 TAHUN
16 TAHUN
4 TAHUN

Catatan

* bagi mata pelajaran Matematik


Bil DGA32/DGA29
Bil. DGA41
Bil. GSTT
Jumlah Guru

3
2

Bil. Lelaki
Bil. Perempuan

3
2

Bil. Opsyen :
Bil. Bukan Opsyen :

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

(Salmi bt Salim)
Setiausaha Panitia

(Khairul Anuar b. Ahmad Hisham)


Ketua Panitia

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05 5974323

JADUAL WAKTU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


JADUAL WAKTU PERIBADI 2008
NAMA GURU :
07.45

EN. KHAIRUL ANUAR B. AHMAD HISHAM


08.15

08.45

09.15

09.45

10.05

KELAS YANG DIAJAR : TAHUN2


10.35

11.05

11.35

12.05

12.35

01.05

ISNIN
SELASA
PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

RABU
KHAMIS
JUMAAT

Bil
1.
2.
3.

Mata Pelajaran / Subject


PENDIDIKAN JASMANI
PENDIDIKAN JASMANI
PENDIDIKAN JASMANI

Tandatangan Guru :

ANALISA
Tahun / Year
TAHUN 4A
TAHUN 4B
TAHUN 6A

Kali ? Times
2
2
2

Masa / Time
60 MINIT
60 MINIT
60 MINIT

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05 5974323

JADUAL WAKTU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


JADUAL WAKTU PERIBADI 2008
NAMA GURU : CIK INTAN SURYATI BT ISHAK
07.45

08.15

08.45

09.15

KELAS YANG DIAJAR : 6A


09.45

10.05

10.35

11.05

11.35

12.05

12.35

01.05

ISNIN
SELASA
PJ

PJ

PJ

PJ

RABU
KHAMIS
JUMAAT

Bil
1
2.

Mata Pelajaran / Subject


PENDIDIKAN JASMANI
PENDIDIKAN JASMANI

ANALISA
Tahun / Year
6B
5

Kali ? Times
2
2

Masa / Time
60 MINIT
60 MINIT

Tandatangan Guru :

JADUAL WAKTU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05 5974323

JADUAL WAKTU PERIBADI 2008


NAMA GURU :

EN. SALMAN B. SHAARI

07.45

08.15

08.45

09.15

KELAS YANG DIAJAR : TAHUN 3


09.45

10.05

10.35

11.05

11.35

12.05

12.35

01.05

ISNIN
PJ

PJ

SELASA
PK
RABU
KHAMIS
JUMAAT

Bil
1
2

Mata Pelajaran / Subject


PENDIDIKAN JASMANI
PENDIDIKAN KESIHATAN

ANALISA
Tahun / Year
3
3

Kali ? Times
2
1

Masa / Time
60
30

Tandatangan Guru :

JADUAL WAKTU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05 5974323

JADUAL WAKTU PERIBADI 2008


NAMA GURU : EN. SALMI BT SALIM
07.45

08.15

08.45

KELAS YANG DIAJAR : 1A


09.15

09.45

10.05

10.35

11.05

11.35

12.05

12.35

01.05

ISNIN
PJ

PJ

PJ

PJ

SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT

Bil
1
2

Mata Pelajaran / Subject


PENDIDIKAN JASMANI
PENDIDIKAN KESIHATAN

ANALISA
Tahun / Year
1, 2A
1, 2A

Kali ? Times
4
2

Masa / Time
120
60

Tandatangan Guru :

JADUAL WAKTU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05 5974323

JADUAL WAKTU PERIBADI 2008


NAMA GURU : EN. MEGAT AHMAD MANAWAR B. ABD. AZIZ
07.45

08.15

PJK
5A

PJK
5A

PJK
6B

PJK
6B

08.45

09.15

09.45

10.05

KELAS YANG DIAJAR : 5A, 6B


10.35

11.05

11.35

12.05

12.35

01.05

ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT

Bil
1
2

Mata Pelajaran / Subject


PENDIDIKAN JASMANI
PENDIDIKAN JASMANI

ANALISA
Tahun / Year
5A
6B

Kali ? Times
2
2

Masa / Time
60
60

Tandatangan Guru :

JADUAL WAKTU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05 5974323

JADUAL WAKTU PERIBADI 2008


NAMA GURU : ANUAR BIN MOHD ARIS
07.45

08.15

PJ

PJ

08.45

09.15

KELAS YANG DIAJAR : TAHUN 5B


09.45

10.05

10.35

11.05

11.35

12.05

12.35

01.05

ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT

Bil
1

Mata Pelajaran / Subject


PENDIDIKAN JASMANI

ANALISA
Tahun / Year
5B

Kali ? Times
2

Tandatangan Guru :

JADUAL WAKTU MATA PELAJARAN MATEMATIK

Masa / Time
60 MINIT

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05 5974323

JADUAL WAKTU PERIBADI 2008


NAMA GURU : AMIN RAHIM BIN IBRAHIM
07.45

08.15

PJK
4

PJK
4

08.45

09.15

KELAS YANG DIAJAR : 1B,TAHUN 4


09.45

10.05

10.35

11.05

11.35

12.05

12.35

01.05

ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT

Bil
1.
2.

Mata Pelajaran / Subject


PENDIDIKAN JASMANI
PENDIDIKAN KESIHATAN

ANALISA
Tahun / Year
2B
2B

Kali ? Times
2
1

Tandatangan Guru :

JADUAL WAKTU MATA PELAJARAN MATEMATIK


JADUAL WAKTU PERIBADI 2007

Masa / Time
60 MINIT
30 MINIT

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05 5974323

NAMA GURU :
07.45

KELAS YANG DIAJAR :


08.15

08.45

09.15

09.45

10.05

10.35

11.05

11.35

12.05

12.35

01.05

ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT

Bil

Mata Pelajaran / Subject

ANALISA
Tahun / Year

Kali ? Times

Tandatangan Guru :

JADUAL WAKTU MATA PELAJARAN MATEMATIK


JADUAL WAKTU PERIBADI 2007

Masa / Time

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05 5974323

NAMA GURU :
07.45

KELAS YANG DIAJAR :


08.15

08.45

09.15

09.45

10.05

10.35

11.05

11.35

12.05

12.35

01.05

ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT

Bil

Mata Pelajaran / Subject

Tandatangan Guru :

ANALISA
Tahun / Year

Kali ? Times

Masa / Time

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

HEAD COUNT
Tahun 2007
Panitia Mata Pelajaran : Matematik
NAMA GURU :
Bil

Nama Murid

KELAS :
TOV

Ujian 1

PKS 1

Ujian 2

Ujian 3

PKS 2

Target

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

HEAD COUNT
Tahun 2007
Panitia Mata Pelajaran : Matematik
NAMA GURU :
Bil

Nama Murid

KELAS :
TOV

Ujian 1

PKS 1

Ujian 2

Ujian 3

PKS 2

Target

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

HEAD COUNT
Tahun 2007
Panitia Mata Pelajaran : Matematik
NAMA GURU :
Bil

Nama Murid

KELAS :
TOV

Ujian 1

PKS 1

Ujian 2

Ujian 3

PKS 2

Target

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

HEAD COUNT
Tahun 2007
Panitia Mata Pelajaran : Matematik
NAMA GURU :
Bil

Nama Murid

KELAS :
TOV

Ujian 1

PKS 1

Ujian 2

Ujian 3

PKS 2

Target

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

HEAD COUNT
Tahun 2007
Panitia Mata Pelajaran : Matematik
NAMA GURU :
Bil

Nama Murid

KELAS :
TOV

Ujian 1

PKS 1

Ujian 2

Ujian 3

PKS 2

Target

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

HEAD COUNT
Tahun 2007
Panitia Mata Pelajaran : Matematik
NAMA GURU :
Bil

Nama Murid

KELAS :
TOV

Ujian 1

PKS 1

Ujian 2

Ujian 3

PKS 2

Target

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

HEAD COUNT
Tahun 2007
Panitia Mata Pelajaran : Matematik
NAMA GURU :
Bil

Nama Murid

KELAS :
TOV

Ujian 1

PKS 1

Ujian 2

Ujian 3

PKS 2

Target

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

HEAD COUNT
Tahun 2007
Panitia Mata Pelajaran : Matematik
NAMA GURU :
Bil

Nama Murid

KELAS :
TOV

Ujian 1

PKS 1

Ujian 2

Ujian 3

PKS 2

Target

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

HEAD COUNT
Tahun 2007
Panitia Mata Pelajaran : Matematik
NAMA GURU :
Bil

Nama Murid

KELAS :
TOV

Ujian 1

PKS 1

Ujian 2

Ujian 3

PKS 2

Target

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

HEAD COUNT
Tahun 2007
Panitia Mata Pelajaran : Matematik
NAMA GURU :
Bil

Nama Murid

KELAS :
TOV

Ujian 1

PKS 1

Ujian 2

Ujian 3

PKS 2

Target

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

HEAD COUNT
Tahun 2007
Panitia Mata Pelajaran : Matematik
NAMA GURU :
Bil

Nama Murid

KELAS :
TOV

Ujian 1

PKS 1

Ujian 2

Ujian 3

PKS 2

Target

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

HEAD COUNT
Tahun 2007
Panitia Mata Pelajaran : Matematik
NAMA GURU :
Bil

Nama Murid

KELAS :
TOV

Ujian 1

PKS 1

Ujian 2

Ujian 3

PKS 2

Target

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

HEAD COUNT
Tahun 2007
Panitia Mata Pelajaran : Matematik
NAMA GURU :
Bil

Nama Murid

KELAS :
TOV

Ujian 1

PKS 1

Ujian 2

Ujian 3

PKS 2

Target

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05 5974323

PROGRAM MINGGUAN DI PERHIMPUNAN


Tahun : 2007
Panitia Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

MATA
PELAJARAN
1

MATHEMATICS

AKTIVITI DIJALANKAN SEMASA PERHIMPUNAN PAGI PADA SETIAP HARI ISNIN


AKTIVITI DIJALANKAN TIDAK MELEBIHI 6 MINIT
Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

(Amin Rahim Bin Ibrahim)


Setiausaha Panitia

(Anuar Bin Mohd Aris)


Ketua Panitia

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05 5974323

PROGRAM PENINGKATAN MATA PELAJARAN


Tahun : 2007
Panitia Mata Pelajaran : Matematik
Bil

Aktiviti

Objektif

Sasaran
F

Pelaksanaan
M A M J J

Tahun 4-6

Guru

Tahun 6

Guru

J
1

Skim Baucer Tuisyen

Kelas Tambahan

Minggu Matematik

1. Membantu murid
dalam kategori
GALUS
1. Membantu murid
dalam kategori
CEMERLANG
1. Memperbagaikan
kaedah P & P

Penilaian Formatif

1. Memperbaiki
kelemahan murid

Tahun 1-6
Tahun 1-6

Tindakan

/
/

Guru
/

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

(Amin Rahim Bin Ibrahim)


Setiausaha Panitia

(Anuar Bin Mohd Aris)


Ketua Panitia

Guru

Catatan

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05 5974323

PROGRAM PENINGKATAN AKEDEMIK


Tahun 2007
Panitia Mata Pelajaran : Matematik
Bil

Perkara

Kandungan Program

Kumpulan
Sasaran

Cadangan
Tempat

Tindakan

Tarikh Pelaksanaan

Projek Utama

Bijak Sifir

16

Kelas

Guru Kelas

Januari - Oktober

Projek Sokongan

Kelas Pengkayaan

26

Kelas

Guru Kelas

Januari - November

Projek Sampingan

Kuiz Matematik

16

Dewan

Guru Kelas

Julai

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

(Amin Rahim Bin Ibrahim)


Setiausaha Panitia

(Anuar Bin Mohd Aris)


Ketua Panitia

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05 5974323

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

TARIKH UJIAN FORMATIF


Tahun 2011
Ujian/PKS

Tarikh

Ujian 1

5 Mac 2011 7 Mac 2011

PKS 1

21 Mei 2011 24 Mei 2011

Ujian 2

9 Julai 2011 11 Julai 2011

Ujian 3

3 September 2011 5 September 2011

PKS 2

29 Oktober 2011 31 Oktober 2011

Catatan

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

En. Khairul Anuar b. Ahmad Hisham


S/U Pep. Dalaman

Tn. Sayed Noordin B. Sayed Osman


Pen. Kanan Pentadbiran

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

SENARAI GURU PENGUBAL SOALAN


Tahun : 2008
Panitia Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Ujian 1

PKS 1

Ujian 2

Ujian 3

PKS 2

Tahun

21/5 24/5

29/10 31/10

Salmi

Salmi

Amin Rahim

Salman

Khairul Anuar b. Ahmad Hisham

5
6

Intan
Intan Suryati bt Ishak / Khairul Anuar
Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

Salmi bt Salim
Setiausaha Panitia

Khairul Anuar b. Ahmad


Hisham
Ketua Panitia

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

ANALISIS KEPUTUSAN PENDIDIKAN JASMANI DAN


KESIHATAN
Tahun : 2008
Nama Guru :. Kelas :
Ujian / PKS :.
Jumlah Calon
H TH J

Lulus
B
%

Lulus ABC
%

Gagal
%
E

Gagal DE
%

Kekuatan :

Kelemahan :

Cara Mengatasi :

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

SENARAI BUKU TEKS


Tahun 2007
Panitia Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani dan kesihatan
Bil

Item/ Nama Buku

Lokasi

Year 1 Dewan Bahasa dan Pustaka


Year 2 Multy Media Synergy Corporation Berhad
Year 3 Arus Intelek Sdn Bhd
Year 4 Dewan Bahasa dan Pustaka
Year 5 Dewan Bahasa dan Pustaka
Tahun 6 Dewan Bahasa dan Pustaka

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

Amin Rahim Bin Ibrahim


Setiausaha Panitia

Anuar Bin Mohd Aris


Ketua Panitia

Catitan

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

JADUAL PENGHANTARAN BUKU LATIHAN MURID UNTUK SEMAKAN


Tahun : 2007
Panitia Mata Pelajaran : Matematik
Tarikh

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Peringatan :
1. Sila hantar pada tarikh yang ditetapkan untuk tujuan semakan

Ogos

September

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

2. Sila pastikan buku-buku latihan tersebut telah diperiksa dengan betul dan ditandatangani.
3. Buku-buku latihan dihantar kepada Tn. Hj. Meor Hissan

JADUAL PENCERAPAN GURU


Tahun 2007
Panitia Mata Pelajaran : Matematik
Bil
1

Nama Pencerap
Tn. Hj. Meor Hissan

Nama Guru
1. Amin Rahim B. Ibrahim
2. Yusalina Bt. Samad

Tn. Sayed Noordin

1. Mahiran Bt. Mohd Isa


2. Sabarina Bt. Ibrahim
3. Salman B. Shaari
4. Intan Suriati Bt. Ishak

Pn. Mariah

1. Megat Ahmad Manawar B. Abd Aziz

Pn Sh. Tajila

1. Anuar B. Mohd Aris


2. Khairul Anuar B. Ahmad Hisham

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

Amin Rahim Bin Ibrahim


Setiausaha Panitia

Anuar Bin Mohd Aris


Ketua Panitia

Kali 1

Kali 2

Kali 3

Kali 4

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

PERKEMBANGAN STAFF
Tahun : 2007
Mata Pelajaran
Hari
Tempat
Kumpulan
Sasaran
Tajuk/Tema

:
:
:
:

Penceramah
Penganjur

:
:

A. Ringkasan Kandungan Kursus/Pengisian


Bil Perkara/Butiran/Isi

(Sila lampirkan nota edaran yang diberikan kepada peserta kursus)


B. Kehadiran Peserta (Dilampirkan bersama helaian ini)

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

KEHADIRAN DALAM PERKEMBANGAN STAFF


Tajuk Kursus
Tarikh Kursus

:
:

A. Nama Peserta Yang Hadir


Bil.
Nama Peserta

Tandatangan

1
2
3
4
5
6
B. Peserta Yang Tidak Hadir
Bil Nama Peserta

Disediakan oleh :

Catatan

Disahkan oleh :

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Salmi b. Salim
Setiausaha Panitia

Telefon & Faks:- 05

Khairul Anuar b. Ahmad


Hisham
Ketua Panitia

LAPORAN MESYUARAT/KURSUS/SEMINAR
Nama Guru
Perkara
Penganjur

:
:
:

Tarikh
Masa
Tempat

:
:
:

Laporan :

Catatan/Tindakan Yang Perlu Diambil :

Tarikh Tindakan :
Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

Khairul Anuar b. Ahmad

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
5974323
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05

Hisham
Ketua Panitia

ANGGARAN PERBELANJAAN
Tahun 2008
Panitia Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Anggaran Perbelanjaan :..
Bil

Anggaran
Perbelanjaan
(RM)

Perkara / Item

Jumlah
Jumlah Anggaran Perbelanjaan : Ringgit Malaysia
Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

Salmi bt Salim
Setiausaha Panitia

Khairul Anuar b. Ahmad


Hisham
Ketua Panitia

Catatan

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05 5974323

PEMANTAUAN SUKATAN PELAJARAN


Tahun : 2008
Panitia Mata Pelajaran : PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
Bil Tahun

Topik Yang Belum Dihabiskan ( Sehingga..)

Disediakan Oleh :

Tindakan Yang Bakal Diambil

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05 5974323

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05 5974323

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05 5974323

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN,


31100 SUNGAI SIPUT (U),
PERAK DARUL RIDZUAN.
knowledge guides our life

Telefon & Faks:- 05 5974323