Anda di halaman 1dari 1

Pengenalan

Sebagai seorang guru, kita perlu untuk mengetahui pelbagai cara dan kemahiran
untuk menjadi seorang guru yang bagus. Guru juga perlu pandai untuk
menghasilkan bahan bantu mengajar kepada murid agar murid tidak bosan
dalam kelas semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu
menghasilkan pelbagai bahan bantu mengajar yang bagus untuk diajarkan
kepada murid-murid.
Guru juga perlu mengetahui empat kemahiran yang perlu dilatih kepada muridmurid. Empat kemahiran ini perlu guru tahu agar mudah untuk mengajar muridmurid. Cara ini dapat membantu guru dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Hasil pembelajaran akan tercapai apabila empat kemahiran ini
dapat difahami oleh murid-murid.

Tugasan ini sangat mencabar dan bagus untuk guru yang akan mengajar bahasa
arab. Tugasan ini melatih guru untuk menjadi guru yang bagus dalam mata
pelajaran bahasa arab. Banyak perkara yang saya belajar semasa melakukan
tugasan ini. Selain itu, banyak ilmu yang saya dapat semasa melakukan tugasan
ini.
Saya juga dapat belajar menghasilkan bahan bantu mengajar yang bagus. Saya
juga meminta pertolongan sahabat untuk melakukan bahan bantu mengajar ini.
Banyak perkara yang perlu saya belajar untuk menjadi seorang guru bahasa
arab yang bagus.