Anda di halaman 1dari 1

CONTOH Borang Soal Selidik Tugasan PT3

2015 Geograf
CONTOH 1SMK (nama sekolah)
PT3 Geografi 2015
Borang Soal Selidik
NAMA
UMUR
NO. KP
ALAMAT
1.

:
:
:
:

________________________________________
_______________________________________
________________________________________
_________________________________________

Nyatakan pekerjaan anda.


..................................................................................................................

2.
Cadangkan usaha untuk menambah pendapatan penduduk di kawasan
kajian (peluang sedia ada yang boleh diusahakan oleh penduduk)
a)
........................................................................................................
b)
........................................................................................................
3.
Nyatakan potensi kegiatan ekonomi yang boleh dimajukan di kawasan
kajian (peluang yang belum wujud lagi, tapi ada potensi menyediakan peluang
pekerjaan)
a)
........................................................................................................
b)
........................................................................................................
c)
........................................................................................................
4.
a)
b)
c)

Mengapa anda kata sedemikian? (alasan bagi soalan 4)


......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Kredit Geografi PT3 dan SPM


Read more: http://www.panduanmalaysia.com/2015/06/contoh-borang-soal-selidiktugasan-geografi-pt3-2015.html#ixzz3hizyUUYQ
Follow us: @rossacalla on Twitter | PerlingPutih on Facebook