Anda di halaman 1dari 2

Sejarah Tegowanu

Pada jaman mbiyen wonten 3 desa yaiku Desa


Tegowanu tengah, Tegowanu kulon, lan Tegowanu wetan.
wonten perkembangane 3 desa kasebut akhire dadi 2
desa mawon yaiku Desa Tegowanu wetan lan Tegowanu
kulon. Tegowanu tengan mboten wonten amargi rakyat
nipun kathah sing di pateni lan rakyat nipun pada jirih,
dadi Tegowanu tengah di mboten wontenke.
Sejarah asma Tegowanu, pada jaman mbiyen, sing
ana pejabat kang dipindahke ing wilayah iki, akih sing
merasa wadi, lan diistilahke dadi Jalmo Moro Jalmo Mati
(setiap wong sing teka bakal mati), amarga masyarakate
terkenal Tego utawi Tegel , lan Wanu utawi Wani .
dadi wilayah iki dikenal Tegowanu.

Aji Prasetyo (01)