Anda di halaman 1dari 4

KISI-KISI LOMBA PAI

AQIDAH:
1. Rukun Islam ada 5 :
1. Syahadat
Syahadat ada 2: syahadat
tauhid dan syahadat rasul
2. Sholat
3. Zakat
4. Puasa
5. Haji bagi yang mampu
2. Rukun Iman ada 6 :
1. Iman kepada Allah
2. Iman kepada Malaikat
3. Iman kepada kitab Allah
4. Iman kepada Rasul Allah
5. Iman kepada hari kiamat
6. Iman kepada qada dan qadar
3. Asmaul Husna
1. (Ar Rahman) Artinya Yang Maha
Pemurah
2. (Ar Rahim) Artinya Yang Maha
Mengasihi / Penyayang
3. (Al Malik) Artinya Yang Maha
Menguasai / Merajai
4. (Al Quddus) Artinya Yang Maha
Suci
5. (Al Salam) Artinya Yang Maha
Selamat
6. (Al Mukmin) Artinya Yang Maha
Melimpahkan Keamanan
7. (Al Muhaimin) Artinya Yang Maha
Memelihara / Mengawasi
8. (Al Aziz) Artinya Yang Maha
Berkuasa / Yang Dapat
Mengalahkan
9. (Al Jabbar) Artinya Yang Maha
Perkasa / Menundukkan
Segalanya
10. (Al Mutakabbir) Artinya Yang
Mempunyai kebesaran.
11. (Al Khaliq) Artinya Yang Maha
Pencipta
12. (Al Bari) Artinya Yang Maha
Menjadikan / Melepaskan

13. (Al Musawwir) Artinya Yang


Maha Pembentuk
14. (Al Ghaffar) Artinya Yang Maha
Pengampun
15. (Al Qahhar) Artinya Yang Maha
Memaksa
16 (Al Wahhab) Artinya Yang Maha
Penganugerah / Pengkarunia
17. (Al Razzaq) Artinya Yang Maha
Pemberi Rezeki
18. (Al Fattah) Artinya Yang Maha
Pembuka
19. (Al Alim) Artinya Yang Maha
Mengetahui
20. (Al Qabidh) Artinya Yang Maha
Pengekang / Menyempitkan
Rezeki
21. (Al Basit) Artinya Yang Maha
Melimpah Nikmat / Melapangkan
Rizki
22. (Al Khafidh) Artinya Yang Maha
Perendah / Merendahkan Derajat
23. (Ar Rafik) Artinya Yang Maha
Peninggi / Meninggikan Derajat
24. (Al Muizz) Artinya Yang Maha
Menghormati / Memuliakan
25. (Al Muzill) Artinya Yang Maha
Menghina
26. (As Sami) Artinya Yang Maha
Mendengar
27. (Al Basir) Artinya Yang Maha
Melihat
28. (Al Hakam) Artinya Yang Maha
Mengadili / Menetapkan Hukum
29. (Al Adil) Artinya Yang Maha Adil
30. (Al Latif) Artinya Yang Maha
Lembut/Halus
31. (Al Khabir) Artinya Yang Maha
Waspada
32. (Al Halim) Artinya Yang Maha
Penyabar
33. (Al Azim) Artinya Yang Maha
Agung
34. (Al Ghafur) Artinya Yang Maha
Pengampun
35. (Asy Syakur) Artinya Yang Maha
Bersyukur / Berterima Kasih

36. (Al Ali) Artinya Yang Maha Tinggi


37. (Al Kabir) Artinya Yang Maha
Besar
38. (Al Hafiz) Artinya Yang Maha
Memelihara
39. (Al Muqit) Artinya Yang Maha
Menjaga / Memberikan Makan
40. (Al Hasib) Artinya Yang Maha
Penghitung
41. (Al Jalil) Artinya Yang
Mempunyai Kebesaran
42. (Al Karim) Artinya Yang Maha
Mulia
43. (Ar Raqib) Artinya Yang Maha
Waspada / Mengawasi
44. (Al Mujib) Artinya Yang Maha
Pengkabul
45. (Al Wasik) Artinya Yang Maha
Luas
46. (Al Hakim) Artinya Yang Maha
Bijaksana
47. (Al Wadud) Artinya Yang Maha
Mengasihi / Penyayang
48. (Al Majid) Artinya Yang Maha
Mulia
49. (Al Baith) Artinya Yang Maha
Membangkitkan Semula
50. (Asy Syahid) Artinya Yang Maha
Menyaksikan
51. (Al Haqq) Artinya Yang Maha
Benar
52. (Al Wakil) Artinya Yang Maha
Pentabir / Mengurusi
53. (Al Qawiy) Artinya Yang Maha
Kuat
54. (Al Matin) Artinya Yang Maha
Teguh / Kokoh
55. (Al Waliy) Artinya Yang Maha
Melindungi
56. (Al Hamid) Artinya Yang Maha
Terpuji
57. (Al Muhsi) Artinya Yang Maha
Penghitung
58. (Al Mubdi) Artinya Yang Maha
Pencipta dari Asal / Memulai
59. (Al Muid) Artinya Yang Maha
Mengembalikan

60. (Al Muhyi) Artinya Yang Maha


Menghidupkan
61. (Al Mumit) Artinya Yang
Mematikan
62. (Al Hayyu) Artinya Yang Maha
Hidup
63. (Al Qayyum) Artinya Yang Hidup
serta Berdiri Sendiri
64. (Al Wajid) Artinya Yang Maha
Penemu
65. (Al Majid) Artinya Yang Maha
Mulia
66. (Al Wahid) Artinya Yang Maha
Esa
67. (Al Ahad) Artinya Yang Tunggal
68. (As Samad) Artinya Yang
Menjadi Tumpuan
69. (Al Qadir) Artinya Yang Maha
Berupaya
70. (Al Muqtadir) Artinya Yang Maha
Berkuasa
71. (Al Muqaddim) Artinya Yang
Maha Mendahului
72. (Al Muakhir) Artinya Yang Maha
Mengakhiri / Penangguh
73. (Al Awwal) Artinya Yang Pertama
74. (Al Akhir) Artinya Yang Akhir
75. (Az Zahir) Artinya Yang Zahir
76. (Al Batin) Artinya Yang Batin /
Tak Kelihatan Dzatnya
77. (Al Wali) Artinya Yang
Memerintah / Menguasai
78. (Al Muta Ali) Artinya Yang Maha
Tinggi serta Mulia
79. (Al Barr) Artinya Yang banyak
membuat kebajikan / Kebaikan
80. (At Tawwab) Artinya Yang
Menerima Taubat
81. (Al Muntaqim) Artinya Yang
Maha Memberi Hukuman /
Siksaan
82. (Al Afuw) Artinya Yang Maha
Pengampun
83. (Ar Rauf) Artinya Yang Maha
Pengasih serta Penyayang

84. (Malikul Mulk) Artinya Pemilik


Kedaulatan Yang Kekal / Memiliki
Kerajaan
85. (Dzul Jalal Wal Ikram) Artinya
Yang Mempunyai Keagungan dan
Kemuliaan
86. (Al Muqsit) Artinya Yang Maha
Adil
87. (Al Jami) Artinya Yang Maha
Mengumpulkan
88. (Al Ghaniy) Artinya Yang Maha
Kaya
89. (Al Mughni) Artinya Yang Maha
Memberi Kekayaan
90. (Al Mani) Artinya Yang Maha
Pencegah / Mempertahankan
91. (Al Darr) Artinya Yang
Mendatangkan Mudharat /
Bahaya
92. (Al Nafi) Artinya Yang Memberi
Manfaat
93. (Al Nur) Artinya Memberi
Cahaya
94. (Al Hadi) Artinya Yang
Memimpin dan Memberi
Pertunjuk
95. (Al Badi) Artinya Yang Maha
Pencipta Yang Tiada
BandinganNya
96. (Al Baqi) Artinya Yang Maha
Kekal
97. (Al Warith) Artinya Yang Maha
Mewarisi
98. (Ar Rasyid) Artinya Yang Maha
Pandai
99. (As Sabur) Artinya Yang Maha
Penyabar / Sabar

Maksud

Sifat
Mustahil

Wujud

Ada

Adam

Qidam

Terdahulu Huduts

Maksud
Tiada
Baru

Kekal

Fana

Mukhalaf
atuhu
lilhawadi
s

Berbeda
dengan
makhlukNya

Mumathala
tuhu
Menyerupai sesuatu
lilhawadith

Qiyamuh Berdiri
u binafsih sendiri

Qiamuhu
bighairih

Berubah-ubah (akan binasa)

Berdiri-Nya dengan yang


lain

Wahdaniy
Esa (satu) Ta'addud
at

Lebih dari satu (berbilang)

Qudrat

Kuasa

Lemah

Iradat

Berkehenda
k
Karahah
(berkemaua
n)

Tidak berkemauan
(terpaksa)

Ilmu

Mengetahui Jahlun

Bodoh

Hayat

Hidup

Mati

Sama'

Mendengar Sami

Tuli

Basar

Melihat

Al-Umyu

Buta

Kalam

Berbicara

Al-Bukmu Bisu

KeadaanKaunuhu
Nya yang
qaadiran
berkuasa

Ajzun

Al-Maut

Kaunuhu
ajizan

Keadaan-Nya yang lemah

KeadaanNya yang
Kaunuhu
Kaunuhu Keadaan-Nya yang tidak
berkehenda
muriidan
mukrahan menentukan (terpaksa)
k
menentukan
KeadaanKaunuhu
Nya yang Kaunuhu jahilan
'aliman
mengetahui

KeadaanNya yang
bodoh

KeadaanKaunuhu
Nya yang
hayyan
hidup

KeadaanNya yang
mati

Kaunuhu mayitan

KeadaanKaunuhu
Nya yang Kaunuhu ashamma
sami'an
mendengar

4. Sifat wajib Allah ada 20:


Sifat
Wajib

Baqa

KeadaanNya yang
tuli

KeadaanKaunuhu
Nya yang
bashiiran
melihat

Ma'nawiyahKaunuhu a'maa

Ke

Ny

but

Kaunuhu Keadaanmutakalli Nya yang


man
berbicara

Ma'nawiyahKaunuhu abkam

Ke

Ny

bis