Anda di halaman 1dari 2

Senarai Nama Pemain Badminton SMJK Keat Hwa Ke MSSD Kota

Setar 2015
No.

Nama

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Chua Soo Jef


Ooi Chen Yuan
Kok Pei Xin
Cheah Hui Jie
Khor Jun Yuan
Steve Eng Chun Yu
Lee Jo Jen
Fareez Fadly
Cheah Hang Tzer
Lim Hui Hui
Ooi Hui Xin
Ng Jia Shuen
Hng Wen Gee

Tingkat
an
5A2
4A5
5A3
4A4
3A6
2A11
2A9
2A1
3A4
3A6
3A9
2A4
2A9

15/1

16/1

17/1

T.tanga
n

Nota:
- Pemain di atas telah menjalani satu sesi pemilihan Di Dewan Badminton
Long Kong.
- Dua orang guru telah di tugaskan Untuk MSSD Badminton 2015 (En. Jerome
Lee dan En. Cheah Hock Chin)
- Sewa Dewan Long Kong RM 84.00.
- Yuran pendaftaran Pertandingan Badminton MSSD 2015 RM220.00
- Elaun Makan dan Minum Pemain (3hari x RM 6.00)x 13 pemain = RM
234.00
- Elaun Makan dan Minum Guru (3hari x RM 6.00)x 2 guru = RM 36.00
- Elaun Jersi Pemain (13 pemain x RM 10.00) = RM 130.00
Jumlah semua tuntutan (RM84.00 + RM220.00+ RM 234.00+ RM 36.00+
RM130.00)= RM704.00

Disediakan oleh

Jerome Lee ( Guru Penasihat Pasukan Badminton SMJK Keat Hwa)