Anda di halaman 1dari 2

Kepada sesiapa yang berkenaan:

Pelajar-pelajar ini dibenarkan keluar kelas untuk membuat Latihan Persembahan Wushu
sempena Hari Sukan.
Tempat : Astaka sekolah
Tarikh : 14 April 2015- 22 April 2015
Masa : 10.00 am 2.00pm
Di bawah adalah senarai pelajar yang terlibat dalam Latihan Persembahan Wushu sempena Hari
Sukan.
Nama pelajar
ONG BOON CHUNG
OOI KE XIN , KHOO ROU NINN
YEE HUI SHENG, TEOH SHEAH WEI, YO LIANG SIK,
LEE VI SUAN, TAN ZHI XIAN, OOI XIN ROO, TAN SZE HUA,
CHAN TING YAN
LIM HONG YING
KOO CHIA MIN, TEOH XUAN JUN, BRIAN OOI TEIK SHENG,
LIM JIA YI
LIM WEI ZHENG
YEW YOU NI
OOI J SEN, SIAU ZI KANG, HO BING XIAN, DING YEEN YI,
TEOH KAI XIN, KHAW ZHI WEI
WOON SEAN, SOW WIN THONG, LOW YI HUI, HENG WEI
CHING
TIN LEY HUI, LIM CHUN MING
KELVIN LIM ZHI JIAN, CHAN KOK HNG
YEONG WEN BIN
LIM ZUI WEN
LIM JIA QING
CHAN YING JIE
SOO XIN TIAN
CHONG MING ZHI, HOE JIN, LIM SEE YING, TAN XING JU,
ONG SIEW FONG
CHONG XIN JIE
TAN EE LING
MAHINDA LAI
LIM SIM LEE
KANG ZHI WEI
TAN HUEY
LEE ZE YI
CHUAH XI XUAN

Kelas
1A3
1A4
1A5

1A8
1A9
1A10
1A11
2A1
2A2
2A3
2A5
2A6
2A9
3A2
3A3
3A4
3A5
3A6
3A7
3A9
3A11
4A2
5A3
5A6
5A8

LEE CHEE POH

5A9