Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN KEAT HWA

KELAB SOFBAL

KERTAS CADANGAN

KEJURULATIHAN SOFBAL

TAHUN 2015

PENGENALAN
Sofbal merupakan bidang sukan yang kurang popular di kalangan pelajar SMJK
Keat Hwa. Sekolah juga kekurangan tenaga pengajar yang mahir dalam bidang
ini. Oleh itu Kelab Sofbal terpaksa mengupah jurulatih luar untuk datang ke
sekolah untuk memberi tunjukajar kepada pelajar dan guru.

OBJEKTIF
Di antara objektif yang ingin dicapai adalah:

1.

Meningkatkan minat pelajar dalam sofbal.

2.

Guru dan pelajar dapat mempelajari teknik bermain sofbal.

3.

Pelajar dapat meneruskan membuat latihan sendiri.

4.

Pelajar akan lebih mempunyai keyakinan untuk menyertai pertandingan

CADANGAN PERLAKSANAAN

Kelab sofbal bercadang untuk mengupah jurulatih luar yang pakar dalam sofbal
untuk datang ke sekolah sebanyak 10 kali pada tahun ini . Bayaran RM 30 bagi
setiap sesi. Antara tarikh-tarikh nya:
1. 10hb Januari 2015
2. 17hb Januari 2015
3. 24hb Januari 2015
4. 31hb Januari 2015
5.

7hb Februari 2015

6. 14hb Februari 2015

7. 28hb Februari 2015


8. 7hb Mac 2015
9. 14hb Mac 2015
10. 28hb Mac 2015

Masa latihan adalah dari 8.00 pagi hingga 10.30 pagi.

KEWANGAN

Jumlah perbelanjaan upahan jurulatih ialah RM 300

PENUTUP

Disediakan oleh

Pn. Zaniyah Ismail


Pengerusi Panitia Matematik Tambahan

KELAB SOFBAL SMJK KEAT HWA


JALAN KUALA KEDAH,
05400 ALOR SETAR,
KEDAH.

13HB APRIL 2015

PENGETUA SMJK KEAT HWA


JALAN KUALA KEDAH,
05400 ALOR SETAR,
KEDAH.
Tuan,
MEMOHON PERUNTUKAN RM300 UNTUK BAYARAN JURULATIH
Merujuk perkara di atas, Kelab kami memohon jasa baik sekolah untuk memberi
sumbangan RM 300 untuk bayaran jurulatih.
2.

Berikut adalah tarikh jadual latihan bersama jurulatih


1. 10hb Januari 2015
2. 17hb Januari 2015
3. 24hb Januari 2015
4. 31hb Januari 2015
5.

7hb Februari 2015

6. 14hb Februari 2015


7. 28hb Februari 2015
8. 7hb Mac 2015
9. 14hb Mac 2015
10. 28hb Mac 2015
Masa latihan dari jam 8 hingga 10 pagi.
3.

Adalah dimaklum bahawa wang upahan jurulatih adalah RM30 bagi setiap sesi.

4.

Kami berharap pihak sekolah dapat mempertimbangkan permohonan kami.

Sekian, terima kasih.


Yang benar,
..........................................................
(YEW YIAN YIAN)
GURU PENASIHAT KELAB SOFBAL