Anda di halaman 1dari 8

SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN KEAT HWA

JALAN KUALA KEDAH, 05400 ALOR SETAR


KEDAH DARUL AMAN
PEPERIKSAAN BULAN MAC TAHUN 2012
PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 2

NAMA:______________________________________________ TINGKATAN : 2A____


ARAHAN: JANGAN CERAIKAN KERTAS SOALAN INI
JAWAB SEMUA SOALAN
BAHAGIAN A (40 MARKAH)
Tuliskan jawapan anda pada ruangan yang disediakan
1.

Apakah tujuan Tuhan menciptakan manusia?


A. Menyesali kekurangan diri
B. Memandang tinggi akan masyarakat berakhlak
C. Mematuhi suruhan dan meninggalkan larangan Nya
D. Melakukan kemungkaran jika tidak patuh akan agama

2.

Berikut merupakan sikap manusia yang mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan,
kecuali
A merendah diri
B mengamalkan rasuah
C melakukan kerja amal
D taat akan suruhan Tuhan

3.

Antara berikut, situasi yang manakah menunjukkan seseorang itu tidak mengamalkan
nilai amanah?
A Mustakim menjalankan tugasnya dengan baik
B Zaki menceritakan rahsia rakannya kepada orang lain
C David menjaga haiwan peliharaan jirannya dengan baik
D Haida menjalankan tugas sebagai ketua pengawas dengan sempurna

4.

Apakah kesan jika tiada sifat amanah dalam anggota masyarakat?


A Banyak kerja tidak dapat disiapkan
B Pergaduhan sesama anggota masyarakat
C Masing-masing mementingkan diri sendiri
D Tiada harga diri dan kepercayaan sesama sendiri

5.

Mengapakah harga diri penting kepada remaja?


A Dapat memberikan kesan baik kepada kesihatan
B Supaya tidak mudah terpengaruh
C Agar dapat menjadi pemimpin
D Berupaya melepasi cabaran

6.

Pernyataan berikut boleh dijadikan pedoman untuk mengelakkan diri daripada terjebak
dalam masalah sosial, kecuali
A berhati-hati
B mencari sebab dan akibat
C menjaga kesihatan dan harga diri
D mencuba perkara yang boleh merosakkan diri

Pernyataan berikut merujuk kepada


Remaja yang berwawasan
dan
berakhlak
mulia
merupakan aset negara

A
B
C
D

kesanggupan diri untuk melaksanakan tugas dengan sempurna


membuat keputusan yang saksama dan tidak berat sebelah
keupayaan diri agar mampu menjaga maruah diri
beradap sopan dan berbudi pekerti

Berikut merupakan sikap bertanggungjawab, kecuali


A menjadi lebih yakin
B tidak membuang masa
C menguruskan masa dengan baik
D menyiapkan kerja sekolah apabila disuruh oleh ibu

9.

Menjalankan tanggungjawab di rumah, sekolah dan masyarakat dengan sempurna


merupakan tanggungjawab
A guru
B ibu bapa
C pengetua
D semua pihak

10.

Pihak kerajaan telah membina balai raya untuk penduduk Kampung Indah. Penduduk
kampung tersebut mestilah
A mengadakan mesyuarat di situ
B menyusun aktiviti-aktiviti di situ
C menggunakan balai raya dengan baik
D menggunakannya untuk kenduri kahwin

11.
Kerana pulut santan binasa,
Kerana mulut, badan binasa

Apakah nilai yang tersirat dalam peribahasa di

atas?
A
B
C
D

12.

Hemah tinggi
Harga diri
Rasional
Toleransi

Anda terdengar adik anda menjerit kea rah anak jiran. Anda seharusnya
A memukulnya
2

B
C
D
13.

menasihatinya
membiarkan sahaja
sama-sama menjerit

Pilih pernyataan yang sesuai berdasarkan maklumat berikut:


Menghormati orang lain

A
B
C
D

Berterima kasih atas pemberian


Kesanggupan bertolak ansur dan sabar
Menjauhi
sikap
Bercakap dengan
sopan
dan negatif
berbudi bahasa dalam pergaulan
Sanggup memikul dan melaksanakan tugas dengan sempurna
Kebolehan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain

14.

Anda terlihat rakan anda yang sakit sedang beratur di belakang anda untuk membeli
makanan. Apakah yang akan anda lakukan?
A Meminta jurujual agar cepat bekerja
B Menyuruhnya duduk dan membantunya membeli makanan
C Meminta orang lain di hadapan membeli makanan dengan cepat
D Memberikan peluang kepadanya untuk membeli makanan terlebih dahulu

15.

Sifat-sifat yang berperanan penting dalam mewujudkan amalan nilai toleransi ialah
I. Persefahaman
II. Bertolak ansur
III. Tinggi diri
IV. Sabar
A
B
C
D

I, II dan III
I,II dan IV
I,III dan IV
II, III dan IV

16.

Seseorang yang sanggup melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain akan
A berupaya berfikir sendiri
B tidak cekap membuat sesuatu
C bangga akan kebolehan sendiri
D menjauhkan diri daripada orang lain

17.

Apakah tindakan terbaik yang akan anda lakukan apabila terlihat kejadian berikut?
Rumah anda telah
dimasuki pencuri

A
B
C
D

Menelefon polis
Melawan perompak tersebut
Menyerahkan semua wang dan harta
Mendiamkan diri dan bersembunyi

18.

Mengapakah ibu bapa melatih anak-anak berdikari?


A Untuk mempertahankan diri
B Meningkatkan kebolehan
C Menjadi kebanggaan
D Menjadi lebih cekap

19.

Setiap hujung minggu, Rani membantu ibunya membasuh pakaian sekolah kerana dia
ingin meringankan beban kerja ibunya. Sikap Rani ini menunjukkan dia mengamalkan
nilai
A keadilan
B amanah
C kerajinan
D bertanggungjawab

20.

Mengapakah kita perlu menunjukkan ketekunan apabila melakukan sesuatu pekerjaan?


I.
II.
III.
IV.

Dapat menyiapkan kerja dengan cepat


Sesuatu pekerjaan dapat dihasilkan dengan baik
Agar mendapat pujian
Mendapat ganjaran yang lumayan

A
B
C
D

I dan II
III dan IV
I, II dan III
II, III dan IV

1.

6.

11.

2.

7.

12.

3.

8.

13.

4.

9.

14.

5.

10.

15.

40

16.
17.
18.
19.
20.

BAHAGIAN B (10 MARKAH)


Tuliskan definisi bagi nilai-nilai di bawah.
1.

Kepercayaan kepada Tuhan

2.

Hemah Tinggi

3.

Toleransi

4.

Berdikari

5.

Kerajinan

BAHAGIAN C (30 MARKAH)


Tuliskan nilai-nilai yang bersesuian dengan amalan-amalan di bawah.
Soak Hwa menerima pendapat adiknya tentang pakaian yang
dipakainya dengan hati yang tebuka

1.
2.

Golongan remaja pada hari ini tidak boleh menghabiskan masa dengan
melepak dan melakukan perbuatan negatif

3.

Apabila berbincang, ahli-ahli mesyuarat menyuarakan pendapat


dengan menggunakan bahasa yang lembut

4.

Chong membasuh kasut sekolah sendiri tanpa mengharapkan bantuan


ibunya.

5.

Sebagai tanda bersyukur, kita perlu menjaga alam sekitar daripada


dimusnahkan

6.

Cynthia menjaga adik-adiknya dengan baik semasa ketiadaan ibunya di


rumah

7.

Rajoo tidak mahu menuduh sesiapa yang mencuri kasutnya tanpa usul
periksa

8.

Walaupun Mary anak orang berada, namun dia tidak pernah meminta
bantuan kewangan ayahnya untuk memajukan lagi syarikatnya

10.

Encik Ahmad tidak cepat melenting apabila diberitahu bahawa anaknya


terlibat dalam perlumbaan haram. Sebaliknya, dia mencari kebenaran
cerita tersebut
Walaupun Carry cacat, namun dia mampu menyara kehidupannya
dengan menanamkan sifat gigih dan cekal dalam perniagaannya.

11.

Nadila menerima suratan takdir bahawa dia akan buta selama-lamanya


selepas terlibat dalam kemalangan di jalan raya

12.

Pemandu teksi itu telah memulangkan dompet pelanggannya yang


tertinggal di dalam teksinya.

13.

Haikal tidak pernah berputus asa apabila karangannya selalu mendapat


markah yang rendah, malah dia sentiasa memperbaiki penulisannya.

9.

14.
15.

Hasil usaha zaidi dengan berlatih bersungguh-sungguh untuk


menghadapi pertandingan pidato telah mendatangkan kejayaan yang
bermakna bagi diri zaidi.
Ranjiv tidak menyalahkan orang bawahannya apabila projek
kendaliannya gagal

BAHAGIAN D (20 MARKAH)


Jawab semua soalan.

1.

Panduan
Hidup

Agama

Berakhlak
mulia

Membentuk
manusia yang baik

Masyarakat
sejahtera

(a) Rajah di atas menunjukkan peranan agama dalam kehidupan seharian. Apakah kesan

i.

yang mungkin timbul apabila seseorang tiada agama?


(4 markah)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ii.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(b) Nyatakan kepentingan nilai kepercayaan kepada Tuhan kepada

(6 markah)

i. Individu:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ii. Keluarga:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
iii. Masyarakat:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.
Kak Seri,
Saya adalah pelajar tingkatan 3 dan akan menduduki peperiksaan PMR pada
tahun ini. Saya mempunyai masalah iaitu ibu bapa saya sering bergaduh
menyebabkan kami adik beradik menjadi mangsa. Selain kesan fizikal, mental
kami juga tertekan kerana pergaduhan tersebut. Bapa seringkali mengugut ibu
untuk menceraikannya. Tolonglah Kak seri, saya masih sayangkan keluarga k
amid an tidak mahu kami berpisah.
Virgo Girl
Kuala Lumpur
(a) Apakah masalah yang dialami oleh Virgo Girl?

(3 markah)
7

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(b) Sebagai Kak seri, bagaimanakah cara untuk anda menyelesaikan masalah tersebut?
(4 markah)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(c) Nyatakan nilai yang perlu diamalkan oleh ibu bapa Virgo Girl?

(3 markah)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

~KERTAS SOALAN TAMAT~


Disediakan oleh

Disemak Oleh

______________________
(Cik Nor Hidayah binti Jaafar)

________________________
(En.Ramli bin Sharif)
Disahkan Oleh

_________________________
(Puan Liew Siet Ping)